Sosiaali-ja perhepalvelujen ja työttömien terveystarkastusten asiakkaat saavat LiiKu-passit, jolla he pääsevät kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan maksutta. Henkilöstö käyttää arkityössään Hyvän olon palvelukarttaa, joka kannustaa hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Toiminta lisää asiakkaiden hyvinvointia ja kuntoutumista, ehkäisee terveysongelmia ja lisää mahdollisuuksia palata työelämään.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 10.2.2016, viimeksi muokattu 10.8.2016).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
LiiKu-toiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali-ja perhepalvelujen ja työttömien terveystarkastusten asiakkaat saavat LiiKu-passit, jolla he pääsevät kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan maksutta. Henkilöstö käyttää arkityössään Hyvän olon palvelukarttaa, joka kannustaa hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Toiminta lisää asiakkaiden hyvinvointia ja kuntoutumista, ehkäisee terveysongelmia ja lisää mahdollisuuksia palata työelämään.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 10.2.2016, viimeksi muokattu 10.8.2016).

Toteutuspaikka
Porvoon kaupunki, perhe- ja sosiaalipalvelut.
Paikkakunta tai maakunta
Porvoo
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Luotu

11.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Sosiaali-ja perhepalvelujen ja työttömien terveystarkastusten asiakkaat saavat LiiKu-passit, jolla he pääsevät kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan maksutta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimijat kokoavat asiakkaalle maksuttomat palvelut, joihin pääsee LiiKu-passilla.

Toimintaympäristö **

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Kärkihankkeen tueksi on laadittu Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä kansallisen tason linjaukset, joissa poikkihallinnolisen yhteistyön merkitys korostuu. Porvoossa kaupungistrategian päämääränä on kaventaa asukkaiden hyvinvointieroja, tukea syrjäytymisvaarassa olevia sekä panostaa tutkitusti asukkaiden hyvinvointia lisääviin liikuntaan, kulttuuriin ja osallisuuteen. 

LiiKu-toiminnassa yhdistetään sosiaali-ja terveyspalvelujen ja kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelujen osaamista, jotta pitkään työelämän ulkopuolella olleet pystyvät osallistumaan tasavertaisesti muiden kuntalaisten kanssa. LiiKu-toimintaa ehkäisee ongelmien kasautumista ja edistää asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. LiiKu-toiminta uudistaa palvelurakenteita ja sitä toteuttaa kunnan vakihenkilöstö, joka on motivoitunut ja tuntee ongelmakentän aiemman työnsä pohjalta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Porvoossa pitkäaikaistyöttömyys ja toimeentulotuen tarve kasvavat edelleen. Porvoossa kohderyhmä rajattiin alkuvaiheessa pitkään työelämän ulkopuolella oleviin sosiaalityön asiakkaisiin. Heidät tavoitetaan kattavasti sosiaali- ja perhepalveluiden sekä työttömien terveystarkastusten vastaanotoilta. 

Terveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat ovat taipuvaisia kasaantumaan, kun työttömyys jatkuu pitkään. Pitkään työttömänä olleet sosiaalityön asiakkaat liikkuvat usein terveyden kannalta liian vähän, syövät epäterveellisesti ja jäävät kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä järjestötoiminnan ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan liikunta, kulttuuri ja kolmannen sektorin toiminta lisäävät merkittävästi hyvinvointia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Kartoitetaan toiminnan tarve
Kartoitetaan asiakkaiden osallistumista ja toiveita liikunta- ja kulttuuritoiminnasta työntekijöiltä, asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. Porvoossa pitkäaikaistyöttömyys ja toimeentulotuen tarve kasvavat edelleen. Terveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat ovat taipuvaisia kasaantumaan, kun työttömyys jatkuu pitkään. Pitkään työttömänä olleet sosiaalityön asiakkaat liikkuvat usein terveyden kannalta liian vähän, syövät epäterveellisesti ja jäävät kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä järjestötoiminnan ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan liikunta, kulttuuri ja kolmannen sektorin toiminta lisäävät merkittävästi hyvinvointia. Porvoossa kohderyhmä rajattiin alkuvaiheessa pitkään työelämän ulkopuolella oleviin sosiaalityön asiakkaisiin. Heidät tavoitetaan kattavasti sosiaali- ja perhepalveluiden sekä työttömien terveystarkastusten vastaanotoilta. Toiminnalla motivoidaan vähän harrastavia aikuisia ja perheitä osallistumaan yhdenvertaisesti muiden kuntalaisten kanssa.

2. Kootaan poikkihallinnollinen verkosto ja kuvataan prosessi
Porvoossa LiiKu-toimintaa toteutetaan sosiaali- ja perhepalveluiden, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä terveyspalvelujen yhteistyönä. Laaditaan prosessi käytännön toteutuksesta, aikataulusta ja jalkauttamisesta. Sosiaali- ja perhepalvelujen esimiehet sitoutuivat kehittämään LiiKu-toiminnasta uutta välinettä asiakastyöhön. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen esimiehet sitoutuivat kohdentamaan palveluja pitkään työelämän ulkopuolella olleille. Porvoossa toiminnalle haettiin terveyden edistämisen määrärahaa vuosille 2016-2017. Toiminta päätettiin käynnistää pilottina jo elokuussa 2015. Tieto määrärahan myöntämisestä LiiKu-toimintaan tuli tammikuussa 2016.

3. Laaditaan Hyvän olon palvelukartta ja LiiKu-passi
Kootaan Hyvän olon palvelukarttaan liikunta- , kulttuuri-, ja hyvinvointia edistävät palvelut yhdessä kohderyhmän kanssa työskentelevien avainhenkilöiden kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimijat kokoavat asiakkaalle maksuttomat palvelut, joihin pääsee LiiKu-passilla. Sovitaan uusista kohderyhmälle maksuttomista palveluista, esim. ilmaiset teatteri- ja museokäynnit. Varmistetaan, että asiakkaan on helppo hakeutua toimintaan työntekijän tuella. Tarvittaessa madalletaan kynnystä, esim. ei vaadita lääkärin lähetettä henkilökohtaiseen liikunnanohjaukseen.

4. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet paikallisten järjestöjen, oppilaistosten ja yritysten kanssa
Toiminnassa on käynnistetty yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa toimintaa kohderyhmälle, kuten Lähifutis ja -liike, Samarian sähly, hemmotteluhoidot sekä vapaaoppilaspaikat Tanssikouluun. LiiKu-toiminnassa seura- ja yritysyhteistyötä laajennetaan 2016-2018.

5. Rekrytoidaan koulutetuista kokemusasiantuntijoista LiiKu-kamut
Asiakkaat voivat saada koulutetun kokemusasiantuntijan tai Edupolin opiskelijan LiiKu-kamuiksi (Liikunta-Kulttuuri-kamuiksi). Liiku-toiminnassa järjestetään koulutus osana kansalaisopiston kokemusasiantuntijakoulutusta keväällä 2016.

6. Koulutetaan henkilöstö, tiedotetaan asiakkaita ja julkaistaan materiaalit netissä
Koulutetaan henkilöstö käyttämään palvelukarttaa ja myöntämään LiiKu-passia osana sosiaalityön palveluja ja työttömän terveystarkastusta. Tiedotetaan asiakkaita mediatiedotteella ja nettisivuilla. Työntekijät tiedottavat asiakkaita vastaanotoilla.

7. Hyvän olon palvelukarttaa ja LiiKu-passia käytetään sosiaali- ja perhepalveluissa ja työttömien terveystarkastuksessa.
Kartan avulla työntekijät auttavat asiakasta löytämään hänelle sopivat hyvinvointipalvelut sekä kulttuuri- ja liikuntaharrastukset. Asiakkaille jaetaan LiiKu-passeja, johon asiakas kirjaa omia liikunta- ja kulttuurikäyntejään. Kun passiin on kertynyt 20 käyntiä, asiakas saa 2 elokuvalippua. Asiakkaan tavoitteet kirjataan LiiKu-suunnitelmaan, jota käytetään arvioinnin työvälineenä. Toiminta on osa asiakkaan sosiaalista kuntoutusta, ja työntekijät tukevat ja motivoivat asiakkaita säännöllisesti. Toiminta kirjataan osaksi asiakassuunnitelmaa. Pilottivaiheessa toiminta on tavoittanut yli 100 asiakasta. Terveyden edistämisen määrärahan saaneessa LiiKu-hankkeessa toimintaa laajennetaan koko henkilöstön käyttöön.

8. Kehitetään liikunta ja kulttuuritoimintaa osana sosiaali- ja perhepalveluiden ryhmätoimintaa
Käynnistetään yhdessä liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen sekä sosiaali- ja perhepalvelujen henkilöstön kanssa ryhmämuotoista toimintaa, jossa hyödynnetään myös palvelukarttaa. Terveyden edistämisen määrärahan saaneessa LiiKu-hankkeessa toteutetaan maaliskuusta 2016 alkaen Virtaa ja voimaa -ryhmä pitkään työelämän ulkopuolella olleille. Ryhmässä kokeillaan erilaisia liikuntalajeja ja saadaan vinkkejä maukkaan ja ravitsevan ruoan valmistamiseen.

9. Jalkautetaan toimintaa ja arvioidaan toimintaa säännöllisesti
Toimintaa seurataan kuukausittain työpaikkakokouksissa ja johtoryhmissä. Porvoossa LiiKu-toiminnalle on lisäksi oma ohjaus-ja työryhmä. Toiminnan avainhenkilöt edistävät toimintaa yhteisien suunnitelmien mukaan. Kerätään palautetta, arvioidaan tehtyjä LiiKu-suunnitelmia ja järjestetään henkilöstölle työpaja toiminnan kehittämiseksi. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään myös vaikutusten ennakkoarviointia EVA:a.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

LiiKu-toiminnan päämäärä on kaventaa hyvinvointieroja ja ehkäistä syrjäytymistä. Toiminnalla madalletaan pitkään työelämän ulkopuolella olleiden kynnystä osallistua kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä hyvinvointia edistäviin palveluihin.

LiiKu-toiminnassa yhdistetään sosiaali-ja terveyspalvelujen ja kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelujen osaamista, jotta pitkään työelämän ulkopuolella olleet pystyvät osallistumaan tasavertaisesti muiden kuntalaisten kanssa. LiiKu-toimintaa ehkäisee ongelmien kasautumista ja edistää asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. LiiKu-toiminta uudistaa palvelurakenteita ja sitä toteuttaa kunnan vakihenkilöstö, joka on motivoitunut ja tuntee ongelmakentän aiemman työnsä pohjalta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Innokylä on toiminnan alusta, jonne malli on kuvattu vaihe vaiheelta. LiiKu-toiminnan konkreettiset tuotokset, Hyvän Olon palvelukartta ja LiiKu-passi ovat helposti mallinnettavissa ja levitettävissä myös muille kohderyhmille. Tarjoamme tukea ja konsultaatiota tuotosten käyttöön otossa ja niiden soveltamisessa hyvinvointierojen kaventamistyössä.  Porvoossa olemme kehittämässä palvelukarttaa hyödynnettäväksi ikääntyneiden palveluohjauksen ja vammaispalvelujen työkaluksi.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Harrastustoiminta Osallisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Lapset ja varhaisnuoret Nuoret Perheet Työikäiset