Pohjanmaalla yhtenäistetään liikuntataneuvonnan palveluketjua osana elintapaohjauksen kokonaisuutta. Tavoitteena on, että asiakas saadaan ohjattua sujuvasti hyvinvointialueelta kunnan liikuntaneuvontaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liikuntaneuvonnan palveluketju Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla yhtenäistetään liikuntataneuvonnan palveluketjua osana elintapaohjauksen kokonaisuutta. Tavoitteena on, että asiakas saadaan ohjattua sujuvasti hyvinvointialueelta kunnan liikuntaneuvontaan. 

Toteutuspaikka
Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

04.03.2024

Viimeksi muokattu

06.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Suomalaiset liikkuvat liian vähän. Liian vähäinen liikkuminen lisää riskiä sairastua pitkäaikaissairauksiin, joiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja. Myös runsas istuminen ja muu paikallaanolo ovat terveydelle haitallisia. Terveyden kannalta liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa Suomessa vuosittain vähintään 3,2 miljardin euron kustannukset. Kuntatasolla tämä tarkoittaa kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannuksia vuodessa.

Koska liian vähäisen liikkumisen vaikutukset ovat huomattavia, tulee liikkumisen tukemisen olla osa elintapa- ja pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Liikuntaneuvonta on keino lisätä väestön liikkumista. Elintapojen muutoksista hyötyvät erityisesti henkilöt, joilla on kohonnut riski sairastua pitkäaikaissairauksiin. Riittävä liikkuminen lisää terveyttä ja hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä ja siten vähentää terveyspalvelujen käyttöä. Liikuntaneuvonnan hyödyt yltävät siis yksilötasoa laajemmalle eli myös yhteiskuntatasolle. 

Lähde: Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset 2021

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat elintapaohjausta tekevät sote-ammattilaiset sekä kuntien liikuntaneuvojat. Loppuvuodesta 2023 liikuntaneuvonnan sekä yhteistyön nykytilannetta kartoitettiin haastattelemalla kohderyhmää. Kuntien liikuntaneuvojia haastateltiin siitä, miten liikuntaneuvonta kunnissa toteutuu ja miten yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toimii heidän näkökulmasta. Vastaavanlainen haastattelu toteutettiin hyvinvointialueen sote-vastaanotoille. Kiinnostuksena oli tietää, tietävätkö sote-ammattilaiset mitä liikuntaneuvonta on, ja mitä toimivan yhteistyön saamiseksi tulisi kehittää. Kartoituksen tulokset toimivat kehittämistyön pohjana. 

Asiakkaiden osalta kohderyhmänä ovat työikäiset prediabeetikot.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä