Maakunnallisen sote-järjestöjen neuvottelukunnan perustaminen ja toiminta

Sote-järjestöjen yhteisen maakunnallisen vaikuttamistoiminnan varmistamiseksi perustettu neuvottelukunta, joka toimii sote-järjestöjen yhteisenä äänenä ja edustajana sote-palveluiden kehittämisyhteistyössä kohti hyvinvointialuetta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maakunnallisen sote-järjestöjen neuvottelukunnan perustaminen ja toiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-järjestöjen yhteisen maakunnallisen vaikuttamistoiminnan varmistamiseksi perustettu neuvottelukunta, joka toimii sote-järjestöjen yhteisenä äänenä ja edustajana sote-palveluiden kehittämisyhteistyössä kohti hyvinvointialuetta.

Toteutuspaikka
JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Minna Rosendahl

Luotu

30.03.2021

Viimeksi muokattu

18.06.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Varsinais-Suomen yhteistä sote-palveluiden kehittämistä tehdään vapaaehtoisella yhteistyöllä 27 kunnan, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin, korkeakoulujen, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja järjestöjen kesken. Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon suuria ja pieniä kehityskohteita. Lisäksi alueella on käynnissä monia muita soten kehitysprojekteja. Maakunnan yhteisen sote-kehittämisen runkona toimii Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.

Maakunnassa on Sosten tilastojen mukaan yli 900 sote-järjestöä. Järjestöjen tai yhteisöjen yhteisjärjestöjä on muutama: VSLJ ry, VAPI ry, Salon SYTY ry ja Lounatuulet yhteisötalo. Varsinais-Suomessa ei kuitenkaan ole kaikkia järjestöjä tai yhteisöjä kokoavaa toimijaa.

Sote-muutoksen alla erityisesti maakunnan sote-järjestöjen keskinäisen yhteistyön merkitys on korostunut. Järjestö 2.0-hankkeessa ( JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi) on luotu yhteinen vaikuttamistoiminnan malli, joka oli tärkeä siirtää vakiintuneeksi toiminnaksi hankekauden jälkeen.

Varsinais-Suomen sote-järjestöjen syyskuussa 2020 perustama neuvottelukunta toimii koko sote-järjestökentän yhteisellä mandaatilla julkisen sektorin kumppanina sote-uudistukseen tähtäävässä yhteistyössä.

Neuvottelukunnan tavoitteena on tehostaa sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen roolia osana Varsinais-Suomessa kehitettävää sote-palvelujärjestelmää ja varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä myös tulevina vuosina.

Kansikuva
113 Sote-järjestöjen neuvottelukunta, Varsinais-Suomi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä