Matalan kynnyksen talousneuvonta- ja ohjaus aikuissosiaalityössä, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I2)

Laajennetaan talousneuvonta- ja -ohjaustoimintaa tarjoamalla sitä matalalla kynnyksellä yhdenvertaisesti aikuissosiaalityön taloudellisissa vaikeuksissa oleville sekä välitystilipalvelun asiakkaille yksilöllisesti ja ryhmissä.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen talousneuvonta- ja ohjaus aikuissosiaalityössä, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laajennetaan talousneuvonta- ja -ohjaustoimintaa tarjoamalla sitä matalalla kynnyksellä yhdenvertaisesti aikuissosiaalityön taloudellisissa vaikeuksissa oleville sekä välitystilipalvelun asiakkaille yksilöllisesti ja ryhmissä.  

Toteutuspaikka
Kokkola, aikuissosiaalityö, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Maria Aintila

Luotu

11.07.2023

Viimeksi muokattu

22.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Talousongelmat haastavat ihmisiä ja perheitä monella tavalla. Ne kuormittavat yksilön mielenterveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi viime vuosien globaalit ilmiöt esim. korona ja inflaatio, ovat vaikuttaneet monen ihmisen taloudelliseen hyvinvointiin. Talousongelmiin haetaan apua monesti vasta, kun ongelmat ovat kasautuneet ja velkamäärät ovat suuria. Matalan kynnyksen talousneuvonnan ja ohjauksen avulla pyritään antamaan tukea oman talouden hallintaan käytännönläheisesti ja helposti lähestyttävällä työotteella. 

Suomessa raha-asioista puhuminen on edelleen tabu ja se vaikeuttaa osaltaan avun hakemista talousvaikeuksiin. Talousongelmiin ja haasteisiin liittyy myös häpeää, mikä hankaloittaa avun piiriin hakeutumista. Matalan kynnyksen talousneuvonta ja ohjaus madaltaa kynnystä hakea apua talousongelmiin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Talousneuvonnan ja ohjauksen kohderyhmänä ovat aikuissosiaalityön asiakkaat, joilla on haasteita oman talouden hallinnassa. Toimintamallissa tarjotaan tukea taloushaasteiden selkiyttämiseksi. Talousneuvonnassa ja ohjauksessa kartoitetaan oman talouden hallinnan vahvuuksia ja juurisyitä sille, miksi raha-asioiden hoitaminen tuntuu haastavalta sekä pohditaan yhdessä niitä asioita, jotka vaikuttavat omaan kulutuskäyttäytymiseen. Toiminta on käytännönläheistä ja työote helposti lähestyttävä. 

Asiakkailta kysytään palautetta talousneuvonnan ja ohjauksen tapaamisten lopuksi. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt