MUISTIAKTIIVIT — vaikuttamista kokemuksella ja näkemyksellä

Muistisairaiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmät tuovat esiin näkemyksiä Muistiliiton tai muistiyhdistysten toiminnasta ja ottavat kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin asioihin. Valtakunnallinen ja alueelliset vaikuttamistyöryhmät muistisairaiden ihmisten ja läheisten asioilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MUISTIAKTIIVIT — vaikuttamista kokemuksella ja näkemyksellä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistisairaiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmät tuovat esiin näkemyksiä Muistiliiton tai muistiyhdistysten toiminnasta ja ottavat kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin asioihin. Valtakunnallinen ja alueelliset vaikuttamistyöryhmät muistisairaiden ihmisten ja läheisten asioilla.

Toteutuspaikka
Valtakunnallisesti ja alueellisesti
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

21.04.2020

Viimeksi muokattu

03.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Muistiaktiivit-toimintamallin avulla vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten näkökulmaa toiminnassa ja päätöksenteossa. Muistiaktiivit suuntaavat ja tukevat paikallista ja valtakunnallista vaikuttamistyötä. Toiminnan kautta tarjotaan vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä samalla vahvistetaan muistisairaiden osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Muistiaktiivi ryhmät ovat vaikuttamistyöryhmiä muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä liittyvissä asioissa sekä poliittisesti, yhteiskunnallisesti että lainsäädännöllisesti. Alueelliset Muistiaktiiviryhmät vaikuttavat alueellisesti. Valtakunnallinen Muistiaktiiviryhmä valtakunnallisesti. Muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmän –Muistiaktiivien – tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta ja kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmän –Muistiaktiivien – tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta ja kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmän –Muistiaktiivien – tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta ja kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Muistiliiton siipien suojassa toimii valtakunnallinen Muistiaktiivit-ryhmä ja Muistiluotsien koordinoimana maakunnalliset Muistiaktiivit.

 1. Aitoa vaikuttamista
  • Muistiaktiivit ovat asiantuntijoita, joiden näkemyksiä kuullaan
  • Muistiaktiivien tapaamisilla on aina konkreettiset vaikuttamisen tavoitteet – kyse ei ole vertaistukiryhmästä
  • Muistiaktiivien tapaamisissa sovitut asiat viedään eteenpäin ja tulokset raportoidaan ryhmälle
 2.  Aktiivisuutta edistäviä toimintatapoja
  • Tapaamisissa ja toiminnassa huomioidaan kognitiivinen ergonomia
  • Käytetään toimintatapoja, joilla varmistetaan, että kaikkien jäsenten näkemykset tulevat huomioiduksi
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Valtakunnalliset Muistiaktiivit aloittivat toimintansa syksyllä 2013. Ryhmän jäsenet ovat paikallisyhdistysten aktiiveja eri puolilta Suomea, ja toimintaa organisoi Muistiliitto.

Muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmän –Muistiaktiivien – tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta ja kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Muistiaktiivit-toimintamallin avulla vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten näkökulmaa toiminnassa ja päätöksenteossa. Toiminnan kautta tarjotaan vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä samalla vahvistetaan muistisairaiden osallisuutta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmiä. Toiminta on täysin vapaaehtoisuuteen perustuva vaikuttamistyöryhmä. Muistiaktiivit-toimintamallin avulla vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten näkökulmaa toiminnassa ja päätöksenteossa.

Kansikuva
Muistiaktiivi logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis