Nepsykoordinaattori-toiminnan aloitus ja toimintamallin luonti Etelä-Pohjanmaalla.

Nepsykoordinaattori tarkastelee yhteistyössä ohjausryhmänsä kanssa Etelä-Pohjanmaan nepsypalveluverkostoa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nepsykoordinaattori Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsykoordinaattori-toiminnan aloitus ja toimintamallin luonti Etelä-Pohjanmaalla.

Nepsykoordinaattori tarkastelee yhteistyössä ohjausryhmänsä kanssa Etelä-Pohjanmaan nepsypalveluverkostoa.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

25.10.2022

Viimeksi muokattu

11.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Nepsykoordinaattorin toimenkuva:

 • Antaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, kun perhe tai muut lapsen kanssa työskentelevät kokevat, etteivät heidän keinonsa riitä
 • Ohjaa asiakasta tai perhettä tarvittaessa oikean palvelun piiriin
 • Tukee perhettä ja antaa työkaluja arkeen kun lapsi odottaa pääsyä tarkempiin tutkimuksiin
 • Toimii tarvittaessa lyhytaikaisesti työparina lähityöntekijän kanssa tilanteessa, jossa pohditaan tarvitseeko lapsi enemmän / uusia palveluita tai tukea käyttäytymisen ja / tai keskittymisen haasteisiin.
 • Auttaa lasta, jolla on neuropsykiatrista oireilua, antamalla neuvontaa tai ohjausta perheelle ja lähityöntekijöille lapsen kanssa toimimiseen, kun lapsen lähityöntekijöiden tai kodin keinot eivät riitä
 • Nepsykoordinaattorin tuki on lyhytaikaista
 • Nepsykoordinaattori tarkastelee yhteistyössä ohjausryhmänsä kanssa Etelä-Pohjanmaan nepsypalveluverkostoa
 • Nepsykoordinaattori luo toimintamallia nepsyoireisten lasten matalan kynnyksen ohjaamiseen

Pilotin tavoite:

 • Neuropsykiatrisesti oireileva lapsi ja hänen perheensä sekä lähitoimijat saavat nopeasti tukea ja ymmärrystä tilanteeseen
 • Lapset ohjautuvat oikeisiin palveluihin mahdollisimman varhain ja varhainen tuen tarpeen tunnistaminen edistyy
 • Yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden välillä
 • Nepsy-palveluverkosto tulee tarkasteltua ja on luotu toimintamalli nepsyoireisten lasten matalan kynnyksen ohjaamiseen

Asiakkaiden ohjautuminen nepsykoordinaattorille:

 • Lapset ohjautuvat nepsykoordinaatorin asiakkaiksi terveydenhoitajan, lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamina
 • Varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen työntekijä voi ohjata lapsen myös suoraan nepsykoordinaattorille

Nepsykoordinaattorin toiminnan kotipesä:

 • Perhekeskuksen terveydenhuolto kotipesänä

Kohderyhmänä ovat:

 • esikoululaiset
 • 1 lk (2.lk)
 • Lapset, joilla on neuropsykiatrista oireilua ja jotka eivät ole vielä ohjautuneet peruspalveluiden piiriin
 • Edellä mainittujen lasten vanhemmat
 • Edellä mainittujen lasten kanssa toimivat ammattilaiset

 

Maakunnallisen ohjausryhmän tarkoituksena on: 

 • •Toimia pilotin ohjausryhmänä
 • •Toimia nepsykoordinaattorin tukena

Tavoite:

•Havainnoida nepsyasiakkaiden palveluita pilotin alueella (vahvuudet ja heikkoudet) ja analysoida niiden kehittämistarpeita

 

Toimintaympäristö **

Toimenkuva

 • Antaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, kun perhe tai muut lapsen kanssa työskentelevät kokevat, etteivät heidän keinonsa riitä
 • Ohjaa asiakasta tai perhettä tarvittaessa oikean palvelun piiriin
 • Tukee perhettä ja antaa työkaluja arkeen kun lapsi odottaa pääsyä tarkempiin tutkimuksiin
 • Toimii tarvittaessa lyhytaikaisesti työparina lähityöntekijän kanssa tilanteessa, jossa pohditaan tarvitseeko lapsi enemmän / uusia palveluita tai tukea käyttäytymisen ja / tai keskittymisen haasteisiin.
 • Auttaa lasta, jolla on neuropsykiatrista oireilua, antamalla neuvontaa tai ohjausta perheelle ja lähityöntekijöille lapsen kanssa toimimiseen, kun lapsen lähityöntekijöiden tai kodin keinot eivät riitä
 • Nepsykoordinaattorin tuki on lyhytaikaista
 • Nepsykoordinaattori tarkastelee yhteistyössä ohjausryhmänsä kanssa Etelä-Pohjanmaan nepsypalveluverkostoa
 • Nepsykoordinaattori luo toimintamallia nepsyoireisten lasten matalan kynnyksen ohjaamiseen
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Lapset, joilla on neuropsykiatrista oireilua ja jotka eivät ole vielä ohjautuneet peruspalveluiden piiriin
 • Edellä mainittujen lasten vanhemmat
 • Edellä mainittujen lasten kanssa toimivat ammattilaiset

Toiminnan kohdistuminen

 • esikoululaiset
 • 1 lk (2.lk)

Lapset ohjautuvat nepsykoordinaatorin asiakkaiksi terveydenhoitajan, lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamina

Varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen työntekijä voi ohjata lapsen myös suoraan nepsykoordinaattorille

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

 

Kansikuva
Nepsykoordinaattori -Perhekeskus Etelä-Pohjanmaa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä