Käyttäjän Mari.Vuorenmäki profiilikuva.
Etunimi
Mari
Sukunimi
Vuorenmäki
Organisaatio
Seinäjoen kaupunki

Toimintamallit, joissa mukana

Ennaltaehkäisevät palvelut
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Peruskoulu
Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevät palvelut
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Ennaltaehkäisy

Hoitoon ja palveluun pääsy ja jatkuvuus
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Johtamisen kehittäminen
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Johtaminen

Kotona asuminen on turvattu
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Henkilöstö
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Maksuton ehkäisy - Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Neuvola
Perhepalvelut
Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Nepsykoordinaattori -Perhekeskus Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu

Perhekeskuksen asiakasohjauksen mallipolku
Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Matalan kynnyksen palvelu

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämispilotti Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa
Toimintamalli
Kohtaaminen
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Eroperheen asiakaspalvelupolku
Toimintamalli
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Perhepalvelut
Yhteistyö

MiePä -asiakkaan  palvelupolku -Perhekeskus Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö

Perhekeskus - neuropsykiatrisesti oireilevan tai jo diagnosoidun asiakkaan palvelupolku
Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö

Perhekeskuksen toimintasuunnitelma
Toimintamalli
Perhepalvelut
Suunnittelu ja visiointi
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen

Perhekeskus Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Konseptointi ja vakiinnuttaminen

Suun terveyden oppitunti yläkoululaisille
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus

Tapahtuma
Toimintamalli
Tapahtumatuotanto
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus