Nuorten toiveiden kartoittaminen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiselle

Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen taustalle kerättiin tietoa toisen asteen opiskelijoille kohdennetulla kyselyssä, ensin pilotissa ja sitten laajalla otannalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten toiveiden kartoittaminen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiselle
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen taustalle kerättiin tietoa toisen asteen opiskelijoille kohdennetulla kyselyssä, ensin pilotissa ja sitten laajalla otannalla.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitteet ja linkit

Luotu

02.02.2024

Viimeksi muokattu

02.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Nuorille kohdennetulla kyselyllä on tarkoitus mallintaa asiakkaiden kuulemista laajemmin kuin kehittäjäasiakkaiden tai kokemusasiantuntijoiden kautta. Laajalla otannalla toteutettu kysely toimivalla jakelulla mahdollistaa mahdollisimman kattavan ja laajan tiedon saamisen kehittämistyön taustalle. 

Toimintaympäristö **

Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet jo koronapandemiaa edeltävästi. Nykyinen mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarjonta ei riitä vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kyselyn pilotointivaiheessa jalkauduttiin Santalahdentien Tredun 1. vuosikurssin opiskelijoille suunnattuun tapahtumaan, jossa suunnittelijat tapasivat nuoria ja kehottivat täyttämään pilottikyselyn. Kyselyn pilottiversiosta kerättiin palautetta ja kyselypohjaa muokattiin laajempaa kyselyä varten nuorten palautteiden perusteella. Laaja kysely välitettiin kaikille Pirkanmaalaisille toisen asteen opiskelijoille opiskeluhuollon kuraattorien kautta. Opintojen ulkopuolella olevia nuoria ja nuoria aikuisia tavoiteltiin välittämällä kysely Pirkanmaan Ohjaamoihin ja etsivään nuorisotyöhön. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kyselyn jakamiseen tulee olla suunniteltuna toimiva väylä. Nuoria ja nuoria aikuisia tavoitetaan tehokkaasti toisen asteen opintojen kautta, jonne hyvänä linkkinä toimivat hyvinvointialueilla työskentelevät opiskeluhuollon työntekijät. Vastaamiseen motivoiminen on tärkeää, minkä vuoksi kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin elokuvalippuja. Kyselyn tulosten hyödyntämisen tapa tulee olla etukäteen harkittuna ja sovittuna, miten tietoa viedään esihenkilöstölle ja johdolle. Pirkanmaalla kyselyn tulokset viedään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden laajennettuun johtoryhmään. Lisäksi kyselyn tuloksia hyödynnetään lasten- ja nuorisopsykiatrian selvitystyössä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuorten esittämät toiveet ja tarpeet ovat olleet aiempaa enemmän esillä Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kyselylomakkeisiin kannattaa pyytää pilottivastaajia ennen sen jakamista, jotta mahdolliset virheet tulevat esille ennen varsinaisia vastaajia. Avoimet vastaukset on hyvä mahdollistaa, mutta niiden käsittelyyn tulee varata runsaasti aikaa ja harkita osittaista tekoälyn hyödyntämistä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että tekoälyn analyysi poikkeaa monesti ihmisen tekemästä analyysistä. Toteutetussa kyselyssä tekoälyanalyysi jätti kaikki hyvät palautteet huomiotta, mikä mm. piti korjata ihmisen toimesta. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä