Tavoitteena on ammattilaisten yhteistyön yhtenäistäminen ja selkiyttäminen. Osioista kaksi on lakisääteisiä (yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä ja monialainen asiantuntijaryhmä) ja kaksi Pirkanmaan malleja (asiantuntijatiimi ja konsultaatiot). 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Opiskeluhuollon yhteistyörakenteet
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on ammattilaisten yhteistyön yhtenäistäminen ja selkiyttäminen. Osioista kaksi on lakisääteisiä (yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä ja monialainen asiantuntijaryhmä) ja kaksi Pirkanmaan malleja (asiantuntijatiimi ja konsultaatiot). 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

29.05.2023

Viimeksi muokattu

16.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **
  • Opiskeluhuoltotyö on yhteistä työtä koulutuksen järjestäjän työntekijöiden ja Pirkanmaan hyvinvointialueen opiskeluhuollon asiantuntijoiden kesken. Kaikkien koulussa ja oppilaitoksissa työskentelevien ammattilaisten yhteinen tavoite on tukea oppilaiden/opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia.​

    • Yhteistyörakenteiden kuvaamisella pyritään yhdenmukaistamaan ja selkiyttämään näiden ammattilaisen keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että oppilaita ja opiskelijoita palvelevat hyvin yhteen toimivat tiimit ja ammattilaiset. ​

  • Opiskeluhuollon yhteistyörakenteet -kokonaisuus koskee perusopetusta ja toisen asteen koulutusta. ​

    • Esiopetusikäisten osalta opiskeluhuollon palveluiden yhdenmukaistaminen on kesken, joten näitä toimintamalleja ei ole tässä kokonaisuudessa tarkasteltu esiopetusikäisten osalta.​

  • Yhteistyörakenteissa on kuvattu kaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen omaa (opetushenkilöstön konsultaatiot ja opiskeluhuollon asiantuntijatiimi) ja kaksi lakisääteistä (yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä ja monialainen asiantuntijaryhmä) yhteistyörakennetta. ​

  • Opiskeluhuollon asiantuntijat tarjoavat opetushenkilöstölle ja muille yhteistyötahoille konsultaatiota, jonka toteuttamistavat vaihtelevat koulu-/oppilaitoskohtaisesti. Myös opiskeluhuollon asiantuntijatiimi voi toimia yhtenä konsultaatioväylänä. Konsultaation yleiset periaatteet on kuvattu tässä kokonaisuudessa.

Toimintaympäristö **

Toimintamallin kehittäminen liittyy maakunta- ja sote-uudistukseen, jonka myötä sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Toimintamallin kehittäminen on ollut osa PirSOTE -hanketta (Tulevaisuuden sote-keskus). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli esiteltiin koko opiskeluhuollon henkilöstölle kehittämispäivissä kesäkuussa 2023. Asiantuntijatiimimalli on ollut jo laajasti käytössä Tampereella, joten nyt laajennetaan käytössä ollutta toimintamallia koko hyvinvointialueelle. 

Toimintamallien käyttöönotto vaatii keskusteluja palvelupäälliköiden, lähiesihenkilöiden ja henkilöstön kanssa toteuttamisen mahdollisuuksista ja esteistä. Toteuttamisen esteiden ratkominen tulee olemaan keskeisessä roolissa käyttöönoton kannalta. Käyttöönoton toteutumista seurataan opiskeluhuollon kehittämisen koordinaatioryhmässä, jonka on myös mahdollista ratkoa esille nousevia esteitä. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä