PAIKKO- oppimismahdollisuuksia ja osaamista tunnistamassa

PAIKKO on kokonaisvaltainen järjestelmä, jonka avulla tunnistetaan valmennusorganisaatioiden oppimismahdollisuuksia ja niissä syntyvää osaamista. Osaamisen tunnistaminen vahvistaa valmentautujan itsetuntoa ja mahdollistaa omien tavoitteiden asettamisen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PAIKKO- oppimismahdollisuuksia ja osaamista tunnistamassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PAIKKO on kokonaisvaltainen järjestelmä, jonka avulla tunnistetaan valmennusorganisaatioiden oppimismahdollisuuksia ja niissä syntyvää osaamista. Osaamisen tunnistaminen vahvistaa valmentautujan itsetuntoa ja mahdollistaa omien tavoitteiden asettamisen.

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehittää KYT ry Jyväskylässä ja se on käytössä useissa organisaatioissa ympäri Suomen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Liitteet ja linkit

Luotu

25.11.2020

Viimeksi muokattu

12.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Näkymättömän osaamisen tekeminen näkyväksi valmennuksessa tai muussa ohjatussa toiminnassa laadittavien osaamistodistusten avulla auttaa myös käyttäjäorganisaatiota kehittämään omaa toimintaansa. Kyse on osaamisen kerryttämiseen ja havainnointiin liittyvät OPINNOLLISTAMISEN toimintamallin ja toimintakulttuurin omaksumisesta asiakkaiden parhaaksi.

PAIKKOkeskus tarjoaa käyttäjilleen työkalut tunnistaa valmentautujien osaaminen, tunnistaa oman toimintansa mahdollisuudet ja koulutusta ja konsultatiivista tukea soveltaa tutkintojen perusteiden mukaisia tavoitteita omassa työssään osallisuuden kehittämisessä.

Toimintaympäristö **

Suomessa on liikaa ihmisiä, jotka kokevat, ettei heidän osaamisensa ja oppimiskykynsä riitä työllistymiseen tai opiskelemiseen. Useimmilla heistä ei ole lainkaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai heidän ammatillinen osaamisensa on vanhentunut. Monet kokevat työelämän ja opiskelun vaatimusten olevan niin kovia, ettei heillä ole mahdollisuuksia niiden täyttämiseen. Monet ovat lakanneet yrittämästä.

Osaamisen puutteet ovat yleinen syy työelämästä syrjäytymiseen. Jos ihmiset saadaan uskomaan osaamiseensa ja omiin mahdollisuuksiinsa, on mahdollista päästä tilanteeseen, jossa opiskelu ja sen myötä työllistyminen tulee mahdolliseksi. Tarvitaan välittäviä mekanismeja osaamattomuuden kokemuksien ja työllistymisen välille - osaamistodistus on sellainen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

PAIKKO palvelee työvalmennusta tuottavia organisaatioita koko maassa tarjoten mahdollisuuden järjestelmälliseen oppimismahdollisuuksien kartoitukseen ja tunnistamiseen. Niiden kautta on mahdollista tunnistaa yksittäisten työvalmennusasiakkaiden osaamista ja dokumentoida se osaamistodistukseen. PAIKKO on kokonaisvaltainen prosessi ammatillisten tutkintojen perusteista henkilökohtaisen osaamisen tunnistamiseen.

Osaamistodistuksen avulla näkyväksi tehty osaaminen helpottaa hakeutumista ammatilliseen koulutukseen, työn hakemista ja työllistymistä, oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista ja kasvattaa itsetuntoa ja itsetuntemusta. Koska todistus perustuu selkeään ja järjestelmälliseen tapaan tuottaa tietoa, sen antama tieto on vastaansanomatonta - ja sitä kautta uskottavaa, vaikka asiakas kokisikin oman osaamisensa riittämättömäksi ja rajalliseksi.

PAIKKO osaamistodistusta on käytetty erilaisten asiakasryhmien osaamisen tunnistamisessa jo vuodesta 2012 lähtien.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli vaatii työkalujen päivittämisen aina uusiutuvia tutkintojen perusteita vastaaviksi ja tuen niiden käyttäjille. Tällä hetkellä (2020 syksyllä) toimintaa rahoittavat Aluehallintovirastot OKM:n nuorisoalan kehittämisavustusten avulla. Toimintaa levitetään näiden avustusten turvin ympäri maata. PAIKKOkeskuksessa työskentelee toistaiseksi kaksi työntekijää, jotka tarjoavat apua ja tukea opinnollistamisen toteuttamiseksi rekisteröityneille käyttäjille. PAIKKO työkalujen käytön aloittamisesta peritään maksu, jonka suuruudet ovat nähtävissä PAIKKO-nettisivulla.

Työkalut on mahdollista ottaa käyttöön organisaatioissa, jotka tuottavat ohjattua toimintaa. Ottamalla yhteyttä PAIKKOkeskukseen esim. nettisivujen kautta on mahdollista päästä mukaan toimintaan. Lisätietoja saa kuukausittain järjestettävistä netin välityksellä toteutettavista PAIKKOinfoista tai erillisistä esittelytilaisuuksista.

Opinnollistamisprosessien toteuttaminen vaatii paneutumista myös toiminnan toteuttajilta. PAIKKOtyökirjassa, joka on ladattavissa nettisivuilta, on tehtäviä ja ohjeistusta, joiden avulla prosessin käynnistäminen onnistuu. Opinnollistaminen vaatii paneutumista oman toiminnan sisältöön ja toteutukseen. Tarkempia tietoja saa myös kysymällä PAIKKOtiimistä.

Toimintaa toteutetaan jo ympäri Suomea - kokemuksista voi kysyä myös PAIKKOkäyttäjiltä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

PAIKKO osaamistodistuksia on vuoden 2020 aikana luotu noin 1150 kappaletta. Jokaisen todistuksen saajan näkymätön osaaminen on tehty todistuksen avulla näkyväksi. Jokainen on saanut positiivista palautetta osaamisestaan ja voi sen perusteella arvioida omaa oppimiskykyään ja mahdollisuuksiaan uudelta pohjalta. Osa osaamistodistuksen saajista on hakeutunut opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen, osa on työllistynyt ja osa on jatkanut ohjatussa toiminnassa. Kaikille on annettu uusia rakennuspuita oman osallisuutensa kehittämiseen ja yksilöllistä palautetta osoittamastaan osaamisesta. Jotkut kehystävät todistuksensa seinälle, koska se on ainoa todistus sitten kansakoulun.

Kaikille tieto omasta osaamisesta on tärkeä pala oman osallisuuden kehittymisessä

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia on kokeiltu ja sovellettu hyvin erilaisissa ohjatuissa toimintaympäristöissä. Tärkeintä on, että organisaatioissa on henkilö, jonka vastuulla on oppimisympäristön kehittäminen ja osaamisen tunnistaminen, havainnointi ja dokumentointi.

Eniten järjestelmän käyttäjiä on työvalmennuksen piirissä. Osaamistodistuksen käyttö ei rajaa kohderyhmiä eikä aseta valmentautujia eriarvoiseen asemaan statuksen perusteella - se voidaan antaa kaikille, joiden osaamista pystytään havainnoimaan ohjatun toiminnan aikana. Opinnollistamisen ja osaamistodistuksen käytön edut ovat kiistattomat - joidenkin erityisryhmien kohdalla ne korostuvat entisestään. Maahanmuuttajien osaamisen dokumentointi suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti on yksi näistä erityishyödyistä.

Opinnollistamistoimintaa ei kannata käynnistää hetken mielijohteesta eikä yksin. Suosittelemme PAIKKO työkirjan käyttämistä - siinä kerrotaan avoimesti opinnollistamistoiminnan käynnistämisestä ja niistä ongelmista, joita eteen saattaa tulla.

Kansikuva
pallo ja aallot, PAIKKO

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis