Tarkoituksena on kuvata ja yhtenäistää Nuorten Matalan yksiköiden palvelupolut ja käytetyt menetelmät, jotta asiakas saa tasalaatuista palvelua huolimatta siitä, missä yksikössä hän asioi. Struktutointiin sisältyy myös rajapintatyöskentelyn selkiyttäminen eri toimijoiden välillä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palveluiden strukturointi nuorten palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kuvata ja yhtenäistää Nuorten Matalan yksiköiden palvelupolut ja käytetyt menetelmät, jotta asiakas saa tasalaatuista palvelua huolimatta siitä, missä yksikössä hän asioi. Struktutointiin sisältyy myös rajapintatyöskentelyn selkiyttäminen eri toimijoiden välillä.

Toteutuspaikka
Nuorten Matalan yksiköt, jotka tarjoavat 13-17 -vuotiaille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä, kun nuorella, hänen vanhemmalla tai toisella viranomaisella on huolta tilanteesta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Borg

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

23.03.2023
Toimintaympäristö **

Nuorten palveluiden kehittämisen toimenpidekokonaisuus sisältyy Kymenlaakson Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen osana Psykososiaalista tukea perustasolla työpakettia. Nuorten palveluiden kehittämisen yhtenä osa-alueena on palveluiden strukturointi ja mallinnus.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palveluiden strukturointi sekä palvelupolkujen mallinnus vaatii organisaation johdon ja palveluyksiköiden esihenkilöiden sitoutumisen työskentelyyn ja henkilöstön työaikaresurssin kohdentamisen työskentelyyn riittävällä tasolla. Palvelupolkujen juurrutus ja ylläpito vaatii palveluyksiköiden esihenkilöiden sitoutumista niiden ylläpitoon.

Kansikuva
Palvelupolku, Nuorten Matala

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed