Liikuntaneuvonnan palveluketju on luotu perheille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Perhe ohjataan neuvolasta kunnan liikuntaneuvontaan sovittujen kriteerien ja lähetekäytäntöjen mukaisesti. Neuvonta on yksilöllinen prosessi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perheiden liikuntaneuvontaa neuvolaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntaneuvonnan palveluketju on luotu perheille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Perhe ohjataan neuvolasta kunnan liikuntaneuvontaan sovittujen kriteerien ja lähetekäytäntöjen mukaisesti. Neuvonta on yksilöllinen prosessi.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoki
Kauhajoki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Maaria Nortunen

Luotu

25.10.2022

Viimeksi muokattu

10.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa kuvataan kohdennetun ja koko perhettä koskevan liikuntaneuvonnan palveluketju lastenneuvolasta kunnan liikuntaneuvontaan.  Lastenneuvolassa tunnistetaan tarve koko perhettä koskettavalle liikuntaneuvonnalle ja ohjataan perhe ennalta sovittujen kriteerien mukaan kunnan liikunnanohjaajalle liikuntaneuvontaan.

Liikuntaneuvonta toteutetaan yksilöllisenä prosessina, jonka suositeltu kesto on 9-12 kuukautta. Liikuntaneuvonnassa ohjataan liikkumisen lisäämiseen, terveellisten ravitsemustottumusten omaksumiseen, hyvään ja riittävään uneen ja ruutuajan hallintaan ja säännölliseen arkirytmiin.

Perheiden liikuntaneuvonnan palveluketju on käytössä Seinäjoella ja tulossa käyttöön Kauhajoella.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli tulee koordinoida hyvinvointialueelta ja sen laajentamista koko hyvinvointialueelle tulee jatkaa. 

Toimintamalli vaatii toteutuakseen erityisesti kunnilta resurssia liikuntaneuvonnan toteuttamiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lastenneuvolan terveydenhoitajilla on ollut selkeä paikka, minne ohjata perheitä saamaan apua terveellisten elintapojen ylläpitämiseen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli sopii pohjaksi kaikkiin liikuntaneuvolan palveluketjuihin.

Kansikuva
Perheen vanhempien ja lapsen kädet päällekkäin. Lapsen käsissä sydän.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis