Perhekeskustoiminnan ja palveluohjauksen kehittämiseen osallistavat työpajat

Lakeuden alueella on toteutettu perhekeskustoiminnan ja palveluohjauksen yhteiskehittämisen työpajakokonaisuuksia. Mukana kunnan, 3. sektorin ja yksityiset toimijat. Työpajojen teemoina oli tiedon lisääminen ja osallistava monitoimijainen yhteiskehittäminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskustoiminnan ja palveluohjauksen kehittämiseen osallistavat työpajat
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lakeuden alueella on toteutettu perhekeskustoiminnan ja palveluohjauksen yhteiskehittämisen työpajakokonaisuuksia. Mukana kunnan, 3. sektorin ja yksityiset toimijat. Työpajojen teemoina oli tiedon lisääminen ja osallistava monitoimijainen yhteiskehittäminen.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Lakeus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Lumijoki
Muhos
Liminka
Kempele
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Perhekeskuksen ja palveluohjauksen tyäpajaprosessi

Tekijä

Tiina Nissinen

Luotu

09.06.2022

Viimeksi muokattu

05.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on ollut esihenkilöiden ja asiakastyössä toimivien ammattilaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen hyvinvointialueen valmistelutyöhön, perhekeskustoiminnan ja sen palveluohjauksen kehittämiseen, ymmärryksen lisääminen ja tiedon jakaminen. Tavoitteena on ollut mahdollistaa ja aloittaa yhteinen keskustelu ja kehittäminen kunnan perhekeskustoimijoiden välillä.

 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Hyvinvointialueilla julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimen palveluja kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Perhekeskustoimintaa kehitetään THL:n linjausten mukaan siten, että perheet saisivat varhaisessa vaiheessa tiedon, tuen ja palvelut hyvinvointialueen, kunnan, 3.sektorin ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä. Lakeuteen kuuluu kuusi kuntaa eli Kempele, Liminka, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki ja Hailuoto. Lakeuden alueella on paljon lapsiperheitä, väkiluku yhteensä noin 48 000. Lakeuden kunnissa on hyvinvointialueen aloitukseen asti järjestetty sote-palvelut vahvasti kunnan omina palveluina.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työpajojen kohderyhmänä on ollut perhekeskuksen eri alojen esimiehet ja ammattilaiset (varhaiskasvatus, perusopetus, oppilas- ja opiskelijahuolto, sosiaali- ja terveystoimi, vapaa-ajan toimi, 3. sektori eli seurakunta, järjestö ja yksityiset toimijat). Yhdessä kunnassa perhekeskuksen toritapahtumassa koko työpaja järjestettiin asiakkaille eli kunnan lapsille, nuorille ja perheille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lakeuden kahdessa isoimmassa kunnassa on pilotoitu syksystä 2021 lähtien molemmissa yhden henkilötyön voimin kunnan tasolla perhekeskuksen palveluohjauksen kehittämistä. Perhekeskuskehittäminen liittyy piloteihin tiiviisti. Pilotit ovat olleet vahvasti mukana työpajojen suunnittelussa. Näiden järjestettyjen työpajojen päätteeksi kuntia on ohjeistettu jatkamaan yhteistä kokoontumista ja kehittämistä oman organisaation järjestämin perhekeskusseminaarein. Lakeuden alueella aloitti 8.8.22-31.12.2022 myös kaikkien kuuden kunnan yhtenäisen perhekeskuksen ohjauksen ja neuvonnan toimintamallin kehittämisen pilotointi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palveluneuvonnan ja ohjauksen työpajoissa tietoisuus perhekeskustoimintamallista, perhekeskuksen eri toimijoista sekä toimijoiden työnkuvasta ja tuottamista palveluista omassa kunnassa on lisääntynyt. Ennen työpajoja pienenkin kunnan työntekijöiden kokemus oli, että toimijat eivät tunne oman kunnan eri toimijoiden palveluita eivätkä osaa aina ohjata asiakkaita tuen piiriin.

Limingassa perhekeskuksen palveuneuvontaa kehitettiin yhdessä työpajojen avulla osallistaen siihen näin eri toimijoita.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Perhekeskuksen ja palveluohjauksen kehittämisen työpajat -toimintamalli on sovellettavissa hyvin eri toimintaympäristöihin, kuntiin tai alueisiin. Työpajojen suunnitteluun kannattaa koota ydintiimi eri toimialoilta, jotta työpajakokonaisuudesta tulee kaikkia hyödyttävä.

Kansikuva
Työpajatunnelmaa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis