Pilke®-ryhmätoiminta päihteitä haitallisesti käyttäville ikääntyneille

Vertaistuellinen Pilke®-ryhmätoiminta on suunnattu päihteitä haitallisesti käyttäville tai käyttäneille ikääntyneille. Toimintaa ohjaa kaksi Pilke®-ohjaajakoulutuksen käynyttä ohjaajaa. Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja sinne voi tulla sellaisena kuin on - myös päihtyneenä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pilke®-ryhmätoiminta päihteitä haitallisesti käyttäville ikääntyneille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistuellinen Pilke®-ryhmätoiminta on suunnattu päihteitä haitallisesti käyttäville tai käyttäneille ikääntyneille. Toimintaa ohjaa kaksi Pilke®-ohjaajakoulutuksen käynyttä ohjaajaa. Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja sinne voi tulla sellaisena kuin on - myös päihtyneenä.

Toteutuspaikka
Sininauhaliitto ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

23.06.2020

Viimeksi muokattu

09.06.2021
Ratkaisun perusidea **

Vertaistuellinen Pilke-ryhmätoiminta on suunnattu päihteitä haitallisesti käyttäville tai käyttäneille ikääntyneille. Toimintaa ohjaa kaksi Pilke®-ohjaajakoulutuksen käynyttä ohjaajaa. Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja sinne voi tulla sellaisena kuin on - myös päihtyneenä. 

Toimintaympäristö **

Ikääntyneiden määrä jatkaa vakaasti kasvuaan Suomessa sekä absoluuttisesti että suhteessa muuhun väestöön. Samaa vauhtia ikääntyneiden – sekä miesten että naisten – alkoholinkäyttö arkipäiväistyy. Tämän päivän seitsemänkymppiset eli sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat tottuneet käyttämään alkoholia nuoresta aikuisuudestaan saakka vapaammin kuin heitä edeltäneet sukupolvet – onhan alkoholin saatavuus lisääntynyt merkittävästi heidän elinaikanaan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyneiden päihteidenkäyttö ja päihdeongelmat sekä -haitat ovat lisääntyneet,
mistä syystä heillä ilmenee arjenhallinnan ja osallisuuden haasteita, kuten
palveluiden ulkopuolelle jäämistä ja yksinäisyyttä. Päihdeongelmista kärsiville
ikääntyneille ei ole mitään vastaavaa palvelua tarjolla, mikä on muodostanut
palvelujärjestelmään aukon kyseisen kohderyhmän osalta valtaosassa Suomea.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pilkettä elämään -projektin tavoitteena on juurruttaa ja levittää Pilke-toiminta osaksi julkisen sektorin palvelujärjestelmää siten, että eri puolilla maata julkisilla toimijoilla on valmiudet kouluttaa ja käynnistää Pilketoimintaa.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilke-toiminta on vaikuttavaa ja kustannustehokasta, matalan kynnyksen vertaistuellista ryhmätoimintaa. 

Pilke-toiminnan etuja:

• Ikääntyneiden haitallinen päihteidenkäyttö vähenee.

• Ikäihmisen osallisuus lisääntyy, yksinäisyys lievittyy ja arjenhallinta vahvistuu.

• Vahvistunut arjenhallinta mahdollistaa kotona asumisen pidempään.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille (+60-vuotiaille), joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-toiminta soveltuu hyvin eri toimintaympäristöihin, niin isoille kuin pienemmillekin paikkakunnille haja-asutusalueita lukuunottamatta.

Pilkettä elämään -projektin (2020-2022) puitteissa järjestämme maksuttomia Pilke-ohjaajakoulutuksia. Koulutuksen käyneet Pilke-ohjaajat voivat käynnistää ja ylläpitää Pilke-toimintaa omalla paikkakunnallaan.

Ryhmien ylläpidosta ja siihen vaadittavista resursseista vastaa toiminnan järjestävä taho, kuten kunta /-yhtymä, seurakunta, järjestö tai nämä toimijat yhteistyössä.

Kansikuva
Sydän, kahvikuppi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis