Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmat etävastaanotolla (Kymenlaakson HVA, RRP, P4, I1)

Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmia toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmat etävastaanotolla (Kymenlaakson HVA, RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmia toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen terveysasemat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Noora Haimi

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

07.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sairaanhoitaja laatii asiakkaalle terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) asiakkaan sairauksien ja tarpeiden pohjalta, jotka asiakas tuo esille esitietolomakkeessa ja vastaanotolla. Vastaanotto toteutetaan etävastaanottona. 

Hoitaja lähettää asiakkaalle valmistautumisohjeet ja linkin etävastaanotolle ennen tapaamista. Asiakas täyttää esitietolomakkeen, johon ammattilainen tutustuu ennen etävastaanottoa. Esitietolomakkeelta nousee esiin asioita, joihin asiakas toivoisi apua ja ammattilainen pohtii ennen vastaanottoa, mihin palveluun asiakasta voisi ohjata. Terveys- ja hoitosuunnitelmaa päivitetään vuoden välein tai aina kun hoitosuunnitelma muuttuu. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 161 000 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 161 000 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasryhmänä ovat perusterveydenhuollon asiakkaat. Terveys- ja hoitosuunnitelma on vapaaehtoinen. Suunnitelman laatii perusterveydenhuollon sairaanhoitaja ja suunnitelman hyväksyy perusterveydenhuollon lääkäri. Terveys- ja hoitosuunnitelma palvelee parhaiten pitkäaikais- ja monisairaita perusterveydenhuollon asiakkaita. 

Asiakkaat osallistuvat oman hoitonsa suunnitteluun ennen vastaanottoa esitietolomaketta täyttäessä. Esitietolomakkeella on muutamia kysymyksiä liittyen omahoitoon. Etävastaanotolla keskustellaan ja pohditaan asiakkaan kanssa, miten asiakkaan tilannetta voidaan parantaa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelun pilotointi on osoittanut sen, että terveys- ja hoitosuunnitelmia pystytään tekemään etävastaanotolla. Haastatteluun perustuva palvelu on usein asiakkaallekin mukavampi etävastaanotolla tehtäväksi. Tulevaisuudessa myös terveysasemilla tulee olemaan etävastaanottoja, joihin palvelu sopii. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palautekyselyn perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä etävastaanotolla tapahtuvaan terveys- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Positiivista palautetta on annettu riittävästä vastaanottoajasta, asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesta perehtymisestä, helposta palvelusta ja hoidon jatkuvuudesta vastaanoton jälkeen. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Terveys- ja hoitosuunnitelma on lakisääteinen potilaan oikeus. Suunnitelman laatiminen etävastaanotolla onnistuu hyvin ja on toteutettavissa myös puhelimella, mikäli asiakas niin toivoo. 

Terveys- ja hoitosuunnitelmaa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakas siirtyy erikoissairaanhoidon puolelta perusterveydenhuoltoon, jotta asiakas saa varmistuksen hoidon jatkuvuudesta perusterveydenhuollon asiakkaana. Terveys- ja hoitosuunnitelma kuvaa asiakkaan tilannetta ammattilaiselle, kun hän tulee uutena asiakkaana palveluun.  

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis