RAI - arviointivälineistön käyttö Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjois - Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on, että RAI käytössä kaikissa ikäihmisten palveluissa viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. RAI- arviointivälinettä käytetään suunnitelmallisesti asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
RAI - arviointivälineistön käyttö Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois - Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on, että RAI käytössä kaikissa ikäihmisten palveluissa viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. RAI- arviointivälinettä käytetään suunnitelmallisesti asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa. 

Toteutuspaikka
Pohjois - Pohjanmaan hyvinvointialue, ikäihmisten palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

06.03.2023

Viimeksi muokattu

21.03.2023
Toimintaympäristö **

Pohjois - Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on, että RAI käytössä kaikissa ikäihmisten pal-
veluissa viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. 

Kansallisten tavoitteiden mukaisesti ikäihminen on aina palveluiden keskiössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihmisten palveluiden hoitotyön ammattilaiset, lähijohto sekä strateginen johto, tietohallinto. 

Hoitotyön ammattilaiset on osallistettu toimintaan eri työryhmien osalta sekä heiltä on kerätty tietoa RAI - osaamisesta sähköisten kyselyiden avulla. 

Kansikuva
Kuva ikäihmisestä, palvelutarpeen huomioinnista sekä ammattilaisesta Pohjois- Pohjanmaan alueella

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä