Rautjärvi - Padot murtava koti- ja kutupaikka, visuaalinen ilme

  1. Tavoite: kunnan visuaalisen ilmeen uudistus.
  2. Kunnan oma tiimi ja kilpailutettu yritys loivat uuden logon, sloganin, somebannerit, tiivistetyn strategian ja brändivideon.
  3. Tuloksena materiaalit ja saatu hyvä palaute.
  4. Budjetti oli n. 6000 euroa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Rautjärvi - Padot murtava koti- ja kutupaikka, visuaalinen ilme
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  1. Tavoite: kunnan visuaalisen ilmeen uudistus.
  2. Kunnan oma tiimi ja kilpailutettu yritys loivat uuden logon, sloganin, somebannerit, tiivistetyn strategian ja brändivideon.
  3. Tuloksena materiaalit ja saatu hyvä palaute.
  4. Budjetti oli n. 6000 euroa.
Toteutuspaikka
Rautjärven kunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rautjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Rautjärven kunnan logo, värillinen
Kuvateksti
Rautjärven kunnan uusi logo värillisenä versiona. Logosta löytyy kunnan nimen lisäksi Hiitolanjoestamme löytyvä Laatokan lohi sekä vaakunastamme tutut kuuset, metsäteollisuuspaikkakunta ja luontokohde kun olemme.

Uutta logoamme on tehty erilaisina väriversioina, ja sitä käytetään erilaisissa markkinointiyhteyksissä ja vapaamuotoisemmassa viestinnässä. Kuntalaisille logo on tullut tutuksi sähköisten viestimien ja paikallislehtien lisäksi eri tapahtumissa jaetuissa heijastimissa, joihin logo on painettu.

Kun Rautjärven kunnalle päätettiin teettää uusi visuaalinen ilme ja siihen liittyvät keskeiset materiaalit, päätyi toteuttajaksi kilpailutuksen jälkeen nuori kuopiolainen yrittäjä Topias Tölli ja hänen yhteistyökumppaninsa Veikko Mehtälä. Kunnantalon väestä koottiin oma visuaalisen ilmeen tiimi, joka yhdessä toteuttajien kanssa loi nykyisen ilmeen. Prosessissa oli monenlaisia vaiheita, joissa syntyneitä ideoita hiottiin taas seuraavalle kierrokselle. Kuntalaisia osallistettiin brändivideon tekemisen yhteydessä. Niin logo kuin muutkin materiaalit ovat saaneet paljon kehuja ja kiitosta niiden julkaisun jälkeen. Uusien materiaalien myötä myös kaikkea kunnan viestintää on yhtenäistetty ja parannettu, mikä on huomattu laajasti myös kuntamme ulkopuolella - saamme usein hyvää palautetta viestinnästämme.
Kuva
Rautjärven kunnan uusi slogan - Rautjärvi - Padot murtava koti- ja kutupaikka.
Kuvateksti
Rautjärven kunnan uusi slogan - Rautjärvi - Padot murtava koti- ja kutupaikka. Sloganimme on tulkittavissa sekä konkreettisesti, että symbolisesti. Hiitolanjoestamme puretaan patoja Laatokan lohen tieltä 2021-23, jotta lohi pääsee nousemaan sopiville kutupaikoille. Kunnassamme halutaan purkaa myös henkisiä patoja ja luoda hyvän elämän edellytyksiä kaikenlaisille ihmisille maaseudun rauhassa lähellä kaupunkia.

Uutta slogania hiottiin samalla kuin rakennettiin monivaiheisesti uutta kunnan strategiaa. Strategian eri työvaiheisiin osallistui kunnantalon strategiatiimin lisäksi paitsi luottamushenkilöt, myös kuntalaiset eri teemojen mukaan järjestetyissä strategiaraadeissa. Sloganin osalta työ tehtiin strategiatiimin ja valtuuston voimin. Slogania käytetäänkin paitsi erilaisissa markkinointimateriaaleissa ja somebannereissa, myös esimerkiksi Teamsin taustakuvissa.
Kuva
Facebook-bannerin taustalla tyylitelty kuva Hiitolanjoen Ritakosken voimalasta (tehty Sina Eurénin 06/20 ottaman valokuvan pohjalta). Kuvan päällä kunnan slogan Rautjärvi - Padot murtava koti-  ja kutupaikka sekä kunnan nettisivujen osoite.
Kuvateksti
Osana visuaalisen ilmeen uudistusta luotiin kunnan somekanavia varten myös yhtenäiset uudet bannerit. Sama ilme löytyy nyt kunnan Facebook-sivulta, Twitteristä ja LinkedInistä, sekä logo myös Instagramista. Bannereissa näkyy Sina Eurénin valokuvasta tyyliteltynä Hiitolanjoen Ritakosken voimala, uusi kunnan slogan sekä nettisivujemme osoite. Käyttämällä yhtenäistä visuaalista ilmettä systemaattisesti kaikissa käyttämissämme kanavissa vahvistamme meistä luotavia positiivisia mielikuvia. Aktiivinen ja monikanavainen viestintä pitää meidät tiiviisti kiinni eri sidosryhmissä ja mahdollistaa uusien verkostojen rakentamisen ja olemassa olevien verkostojen lujittamisen.

https://fi-fi.facebook.com/RautjarvenKunta/
https://fi.linkedin.com/company/rautjarven-kunta
https://twitter.com/rautjarvenkunta
https://www.instagram.com/rautjarvenkunta/?hl=fi
Kuva
Rautjärven kuntastrategia tiivistettynä visuaaliseksi posteriksi.
Kuvateksti
Rautjärven tuore kuntastrategia haluttiin tiivistää myös visuaaliseksi posteriksi. Tavoitteemme vetovoimaisesta luonto- ja retkeilymatkailukohteesta, perheystävällisestä hyvän elämän Rautjärvestä, tasapainoisesta kuntataloudesta, laadukkaista oppimisympäristöistä sekä kulku- ja etätyöyhteyksien tukemisesta on esitetty posterissa sekä kuvina, että tekstinä. Posteria voimme jakaa ja pitää esillä erilaisissa tilaisuuksissa. Se löytyy myös eri tiloista kunnantalomme seinillä. Kuvakaappauksia posterin eri osista käytettiin materiaalien julkaisun jälkimarkkinoinnissa kunnan eri somekanavilla. Jälkimarkkinointia on tarkoitus jatkaa strategian jalkauttamiseksi ja juurruttamiseksi nostamalla esiin posterin teemoja ja strategian tavoitteita käytännönläheisillä tavoilla.
Kuva
Rautjärven kunnan strategian tiivistelmä. Teksti- ja kuva-asettelu on sellainen, että tiivistelmän voi taittaa kolmeen osaan.
Kuvateksti
Rautjärven kunnan tuore kuntastrategia on tiivistetty asiakasystävällisempään ja painettavaan muotoon siten, että se voidaan taittaa kolmeen osaan. Kannessa komeilee uusi kunnan logo ja slogan. Tekstissä aloitetaan visioimalla Rautjärveä vuonna 2030 ja jatketaan tavoitteilla. Viimeisellä sivulla avataan toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin on tarkoitus päästä. Tiivistelmän kuvituksena on samoja kuvia, kuin strategiaposterissa.

Tiivistelmä postitettiin jokaisen kuntalaisen kotiin uuden strategian ja brändimateriaalien julkistamistilaisuuden yhteydessä. Tiivistelmää jaettiin myös julkistamispäivänä Yrittäjien Iltalöysissä, joka on jokavuotinen ulkoilmatapahtuma kuntamme keskustaajamassa. Tiivistelmää jaetaan edelleen sopivissa tilaisuuksissa.
Rautjärven kunnan uusi strategia ja uusi brändi pitävät sisällään vetovoimaiset luontokohteemme, perheystävällisen hyvän elämän, laadukkaat oppimisympäristöt monipuolisine koulutusmahdollisuuksineen sekä kulku- ja etätyöyhteydet kestävän kehityksen ja palveluiden saavutettavuuden tukena. Kaiken taustalla on tietenkin myös tasapainoinen kuntatalous, sopiva muuttovoitto sekä työikäisten ja työpaikkojen määrä. Nämä asiat tuodaan käytännönläheisesti esiin vuonna 2021 tehdyssä brändi- ja strategiavideossamme. Videolla esiintyy myös kuntalaisia, jotka ovat halunneet kantaa kortensa kekoon koti- ja kutupaikan markkinoimiseksi.

Tekijä

Sini Javanainen

Luotu

04.03.2022

Viimeksi muokattu

14.04.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Rautjärven kunnan visuaalinen ilme uudistettiin uuden kuntastrategian myötä kunnan visuaalisen ilmeen tiimin ja ostopalveluna materiaalit toteuttaneen yrityksen voimin. 

Toimintaympäristö **

Kunnan toimintaa ja kehittämistä säätelee ensisijaisesti kuntalaki. Kunnilla on paljon lakisääteisiä tehtäviä, ja budjettien rajallisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon vapaaehtoisempia toimintoja kehitetään.

Kuitenkin lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnilla tulisi olla veto- ja pitovoimaa, jotta etenkin pienissä maaseutukunnissa asukasmäärät ja työikäisten määrät säilyisivät sillä tasolla, että kunnissa on edelleen elämisen edellytykset kohdillaan.  Jotta kuntatalous pysyisi tasapainossa, tarvitaan kunnassa asuville ihmisille työmahdollisuuksia. Veto- ja pitovoiman kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi täytyy satsata niihin asioihin, jotka ihmiset kokevat tärkeinä – ja sitten myös osata viestiä niistä oikeansuuntaisesti ja positiivisia mielikuvia herättävästi.

Koronapandemia antoi alkusysäyksen maallemuuttobuumille, joka toivottavasti jatkuu myös pandemian laannuttua ja maailmantilanteen rauhoituttua. Monissa pienissä kunnissa tasapainoillaan olemattomien markkinointiresurssien kanssa, joten viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään usein maksuttomia kanavia ja välineitä. Satsauksella kanavien yhtenäiseen ilmeeseen tavoitellaan meillä positiivisen mielikuvan syntymistä ja vahvistamista.

Pandemia on rajoittanut myös ihmisten osallistumista ja mahdollisesti heikentänyt osallisuuden tunnetta. Tämän takia viestiminen kuntalaisten suuntaan mahdollisimman monikanavaisesti ja ihmisläheisesti korostuu.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmäämme ovat jo edellä mainitut kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, kunnassa työskentelevät, kunnan yrittäjät, kunnassa vierailevat matkailijat ja kaikkien näiden ryhmien potentiaaliset uudet jäsenet.

Kuntalaisista, vapaa-ajan asukkaista ja yrittäjistä asiakasymmärrystä on rakennettu pitkäjänteisesti tekemällä kunnan perustyötä ja järjestöyhteistyötä. Kuntastrategiaa työstettäessä järjestettiin eri kohderyhmille omia strategiaraatejaan, joiden kautta myös asiakasymmärrys kehittyi.

Matkailijoista ja potentiaalisista muuttajista asiakasymmärrystä on kerrytetty sekä valtakunnallisten toimijoiden että pienenpien ryhmien toteuttamien tutkimusten pohjalta sekä alueen omissa työpajoissa yhdessä yrittäjien kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tuotetut materiaalit otettiin osittain käyttöön jo ennen niiden julkistamista. Julkaisua ennakoitiin somekampanjoinnilla ja inserteillä ja jälkimarkkinoitiin sopivilla otoksilla. Kunnan viestintätiimi huolehtii jatkossa ratkaisujen käyttöönotosta ja niiden juurruttamisesta oman organisaation sisällä järjestämällä mm. työpajoja graafiseen ohjeistukseen ja materiaalien käyttöön liittyen. Jokainen kunnan viestintää tekevä (meillä ei ole omaa tiedottajaa tai viestintäihmistä) jatkaa yhdessä ja erikseen toimintamallin levittämistä uusia materiaaleja hyödyntämällä. Viestintä ja markkinointi vaativat resursseja, vaikka niitä ei olisi erikseen kenellekään osoitettukaan. Monilla pienillä kunnilla taloudelliset ja ajalliset resurssit viestinnän ja markkinoinnin tekemiseen ovat hyvin niukat, mutta kun henkilöstö on asiaansa sitoutunutta ja motivoitunutta, niin osaamista on helppo kehittää ja maksuttomilla työkaluillakin on mahdollista päästä hyviin tuloksiin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuoden 2021 loppupuoliskolla Rautjärven kunnalla oli käytettävissään yhtenäiset, kauniit materiaalit ja graafinen ohjeistus, jotka puuttuivat aikaisemmin. Strategiatyö vietiin myös visuaalisen ilmeen kehittämisen myötä kunnassa ihan uudelle tasolle. Kunnan viestintä kokonaisuudessaan on nyt aiempaa aktiivisempaa ja monipuolisempaa ja siitä saadaan paljon hyvää palautetta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Eniten toimintamallin soveltaminen (eli viestintä ja markkinointi yhteisillä materiaaleilla ja ohjeilla) vaatii halua ja motivaatiota tehdä viestintää. Osaaminen voi vaatia vähän uuden opettelua, jos ei ole näitä asioita aikaisemmin tehnyt - se ei ole kuitenkaan mitään rakettitiedettä, ja jokainen arkijärjellä varustettu oppii kyllä käyttämään tarvittavia välineitä, jos haluaa. Maksuttomia työvälineitä on tarjolla, joita voi hyödyntää sitten, kun ammattilainen on tehnyt perustan valmiiksi. Aikaresurssi on myös sellainen asia, jota viestintä vaatii. Tämä pitäisi ymmärtää organisaation kaikilla tasoilla, sillä strategioiden tavoitteisiin on mahdotonta päästä, jos viestintään ei kohdisteta riittävästi aika- ja henkilöresursseja. Tämä koskee sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia, että julkisia toimijoita. 

Kansikuva
Rautjärven kunnan profiilikuva. Kuvassa kunnan nimi ja tyylitelty Laatokan lohi sekä kunnan vaakunasta tutut kuuset.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis