icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
SAVE-hanke ja sote-asumisneuvonnan laajentaminen neuvontapisteisiin ja yksityiselle vuokranantajalle
Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään Stadin asunnottomuuden vähentämisen ja ehkäisemisen hanketta (SAVE-hanke) 2020-2022. Hankkeessa asumisneuvonnan kehittämisen toimeenpano: Helsingin kaupungin nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö / asumisneuvonta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sanna Mainonen

Luotu

08.02.2022

Viimeksi muokattu

23.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Sote-asumisneuvontapalvelun laajentaminen rajatuille kohderyhmille.

Hankkeen kohderyhminä ovat erityisesti yli 30-vuotiaat vuokralla asuvat, maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Palvelun suurimmat asiakasryhmät ovat yksinasuvat ja yksinhuoltajaperheet. Hankkeessa on laajennettu asumisneuvontapalvelun saavutettavuutta yksityisille vuokranantajille, sekä perustettu asumisen etäneuvontapisteet, jossa voidaan antaa neuvontaa ja ohjausta asumiseen liittyvissä ongelmissa.

Yksityisen vuokranantajan kanssa tehtävän asumisneuvontatyön pilotointiin on valittu kaksi suurehkoa vuokranantajaa, joilla on vuokra-asuntoja Helsingissä. Lisäksi rakennetaan yhteistyöprosesseja valitun aikuissosiaalityön tiimin kanssa. Tiimin kautta voidaan tavoittaa yksityisten vuokranantajien asukkaita. Asumisneuvontatyöllä voidaan ratkaista esimerkiksi vuokravelkatilanteita tai muita asumisen haasteita ja estää tilanteiden eskaloituminen häätöön yhteistyössä vuokrareskontran ja isännöinnin kanssa.

Neuvontapisteen asumisneuvojat tapaavat helsinkiläisiä, joilla ei ole sosiaalityön kontaktia esimerkiksi aikuisten, perheiden tai ikääntyneiden palveluissa. Korona-ajasta johtuen neuvontapisteen asiakkaita on tavattu eri puolilla kaupunkia. Palvelua on annettu paljon myös puhelimitse. Neuvontapisteen asumisneuvoja voi kartoittaa asiakkaan kokonaistilanteen asumisen ja muiden palvelujen suhteen, sekä tarjota apua asunnonhakuun tai -vaihtoon tilanteessa, jossa asiakkaan omat kielelliset tai digitaidot eivät ole riittävät.

Hankkeen asumisneuvontatyötä on jalkautettu järjestöihin, kirjastoihin, seurakuntiin, naapuruuskeskuksiin ja tapahtumiin. Jalkautumisten tavoitteena on löytää asiakkaita, joilla on asumisen haasteita tai asunnottomuusuhka. Myös asunnottomia, palveluiden ulkopuolella olevia on tavoitettu.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli perustuu olemassa olevan sote-asumisneuvontapalvelun kehittämiseen ja laajentamiseen.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi muut sosiaali- ja terveyspalvelut, yksityinen sektori ja järjestöt. Näillä toimijoilla on omia hankkeita liittyen asunnottomuuteen ja sen ehkäisyyn ja vähentämiseen, tai ilmiön ympärillä olevien palveluiden kehittämiseen. Kohderyhmään on valittu parhaiten sopivat yhteistyökumppanit pysyvistä palveluista, jotta yhteistyön jatkuvuus voidaan turvata myös hankkeen jälkeenkin. Lisäksi tehdään pysyvää yhteistyötä kaupungin sote- ja kulttuuritoimialojen sekä eri maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Toimintamalli liitetään osaksi Tulevaisuuden Sote-keskuspalveluita.

Kansikuva
Kuvassa asumisneuvoja ja kaksi asumiskummia istuvat pöydän ääressä Oodi-kirjaston aulassa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed