Sekasin-chat pilotti Pirkanmaan hyvinvointialueella

Pirkanmaan hyvinvointialue pilotoi nuorten matalankynnyksen palvelua yhdessä Sekasin-chatin kanssa. Tavoitteena on tarjota nuorille digitaalista matalan kynnyksen apua ja tukea, sekä palveluohjausta anonyymisti. Siirtyy käytännöksi syksyllä 2024.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sekasin-chat pilotti Pirkanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue pilotoi nuorten matalankynnyksen palvelua yhdessä Sekasin-chatin kanssa. Tavoitteena on tarjota nuorille digitaalista matalan kynnyksen apua ja tukea, sekä palveluohjausta anonyymisti. Siirtyy käytännöksi syksyllä 2024.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Henna Fager

Luotu

06.03.2024

Viimeksi muokattu

07.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan Hyvinvointialue käynnisti pilotin 2024 vuoden alussa yhteistyössä Sekasin-chatin kanssa nuorten mielenterveyspalveluiden edistämiseksi. Pilotti kestää 30.6.2024 saakka. Pilotin aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä toimii päivystäjinä Sekasin -chatissa.

Pilotin keskeisenä tavoitteena on tukea nuorten mielenterveyttä ja helpottaa heidän pääsyään palveluihin Sekasin-chatin avulla. Tunnistamme erityisesti ne nuoret, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa tai syrjäytymisvaarassa, ja pyrimme kehittämään heille suunnattua ohjaus- ja neuvontapalvelua. Sekasin-chat toimii merkittävänä kanavana näiden nuorten tavoittamiseen, tarjoten matalankynnyksen keskusteluapua suoraan nuoren puhelimeen tai tietokoneelle.

Sekasin-chat on valtakunnallinen anonyymi chat-palvelu, joka on suosittu erityisesti niiden nuorten keskuudessa, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Chatin kautta käydään vuosittain yli 32 000 keskustelua ja yhteydenottoja tulee tätäkin enemmän. Pilotoinnin aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen ammattilaiset osallistuvat chatin toimintaan, tuoden oman panoksensa, jotta yhä useammalla nuorella oli halutessaan mahdollisuus päästä keskustelemaan luotettavan aikuisen kanssa.

Digitaaliset ratkaisut ovat avainasemassa vastatessamme matalankynnyksen palveluiden puutteeseen. Yhteistyö Sekasin-chatin kanssa osoittaa, miten osaamista voidaan yhdistää järjestöjen ja julkisen sektorin välillä uudenlaisten yhteistyörakenteiden avulla. Tämä avaa mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa olla osaltaan tukemassa koko Suomen nuoria heidän haasteissaan. Sekasin-chatissa käydään keskusteluita nuorten kanssa asuinpaikasta riippumatta ja Sekasin-chat-pilotti vahvistaakin valtakunnallista yhteistyötä nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Tämä digitaalinen ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden laajentaa nuorisotyötä ja varmistaa, että nuoret saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Pirkanmaan hyvinvointialue toivoo voivansa toimia innoittajana myös muille hyvinvointialueille heidän etsiessään ratkaisuja nuorten pahaan oloon. 

Kansikuva
Sekasin juliste

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä