Seniori Hyvinvointitreenit on maksuton toiminnallinen hyvinvointiryhmä ikäihmisille. Seniori Hyvinvointitreeneissä tehdään ja harjoitellaan yhdessä hyvinvointia edistäviä asioita, iloa ja mielekästä arkea. Treenien teemoja ovat liikunta, mielen hyvinvointi ja kulttuuri.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Seniori Hyvinvointitreenit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seniori Hyvinvointitreenit on maksuton toiminnallinen hyvinvointiryhmä ikäihmisille. Seniori Hyvinvointitreeneissä tehdään ja harjoitellaan yhdessä hyvinvointia edistäviä asioita, iloa ja mielekästä arkea. Treenien teemoja ovat liikunta, mielen hyvinvointi ja kulttuuri.

Toteutuspaikka
Ikääntyvien keskuudessa eri puolilla Suomea
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Jutta Kajander

Luotu

08.01.2021

Viimeksi muokattu

01.02.2021
Ratkaisun perusidea **

Seniori Hyvinvointitreenien tarkoituksena on

 • Mielekkään tekemisen tai harrastuksen löytäminen
 • Toisten seurassa virkistyminen
 • Alueen erilaisiin toiminta- ja palveluvaihtoehtoihin tutustuminen
 • Uusien näkökulmien saaminen hyvinvoinnin vaalimiseksi.

Seniori Hyvinvointitreenit on maksuton, räätälöity kurssi, jonka ohjelma rakentuu kurssille osallistuvien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan. Osallistuja voi itse vaikuttaa toimintaan! Kurssille hakijan toiveet ja tarpeet huomioidaan haastattelemalla hakijat ennen treenien aloitusta.

Seniori Hyvinvointitreeni –ohjaajia kouluttaa MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Toimintaympäristö **

Seniori Hyvinvointitreenien tavoite on edistää ikäihmisten mielenterveyttä. 

Mieli Suomen Mielenterveys ry on kehittänyt Seniori Hyvinvointitreenit ikäihmisten mielenterveyttä edistävään toimintaan. Ikäihmisille sopiva treenimalli on muotoiltu yhteiskehittämisen menetelmin Mirakle-hankkeessa (2012-2016) yhteistyökumppaneiden kanssa. Mallia kehittivät MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vapaaehtoiset treeniohjaajat, MEREO, Etsiväpiirit ja Valli ry:n Etsivä mieli –projektien verkostojen kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Seniori Hyvinvointitreeniohjaajat ja SHVT-ohjaajakoulutukset

Seniori Hyvinvointitreenien tarjoaminen sopii useille erilaisille toimijoille. Kaikille, joiden tavoitteena on edistää ikäihmisten mielen hyvinvointia. Se sopii niin pienemmille yhdistyksille, kansalaisopistoiden kurssiksi kuin suuremmille palveluasumista tuottaville organisaatiolle. Järjestettävällä taholla on oltava riittävästi voimavaroja suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Ryhmää varten tarvitaan rahoitus, vakuutus, perehdytetyt ohjaajat ja tilat. Siksi monen eri toimijan yhteistyö ryhmän järjestämisessä on hyödyllistä ja tuo järjestämiseen lisää voimavaroja.

Seniori Hyvinvointitreenejä ohjaavat koulutetut Seniori Hyvinvointitreeniohjaajat (SHVT-ohjaaja). MIELI Suomen Mielenterveys ry järjestää vuosittain Seniori Hyvinvointitreeniohjaaja –koulutuksia. Ohjaajakoulutus on osallistujille maksuton kaksipäiväinen koulutus.  Ohjaajakoulutukseen osallistuja voi toimia vapaaehtoisena tai työskennellä ikäihmisten tai vanhustyön parissa ammattilaisena.

SHVT-ohjaajakoulutuksissa jaetaan eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä vinkkejä ryhmän ohjaamiseen – unohtamatta ohjaajien omaa virkistymistä ja mukaa yhdessäoloa toisten kanssa. Treeneissä tutustutaan mitä on mielenterveys, mielen hyvinvointi ja miten niitä voidaan vahvistaa ja treenata varttuneella iällä. Ohjaajakoulutuksessa ohjaajat pohtivat oman kotiseudun ja lähialueen tarjoamia paikallisia nähtävyyksiä, kulttuuria ja liikuntapalveluita, joita voisi sisällyttää omien treenien toimintasuunnitelmaan.

Seniori Hyvinvointitreenit sopivat kaikille ihmisille, jotka

 • Haluavat voida hyvin ja löytää uusia tapoja huolehtia hyvästä olosta
 • Jakaa ja saada kokemusta ryhmästä
 • Tutustua uusiin ilmiöihin, kokeilla liikuntaa omaksi iloksi yhdessä muiden kanssa
 • Oppia uusia tapoja rentoutua ja huolehtia mielen hyvinvoinnista
 • Nauttia monimuotoisesta kulttuurista; musiikista, elokuvista, museoista tai itse käsillä tekemisestä
 • Nauttia hyvästä ja terveellisestä ruuasta – innostua ruuanvalmistuksesta
 • Löytää arkeen mukavaa tekemistä ja leppoisaa yhdessäoloa
 • Yksin eläville, jolloin voi olla hankalampaa lähteä liikkeelle tai löytää mielekästä tekemistä arkeen. Yhdessä tutun ryhmän kanssa on muka tutkia erilaisia hyvää oloa tuovia vaihtoehtoja, vaihtaa kokemuksia ja elämän iloja sekä suruja.
 • Toimintamallia voi räätälöidä erilaisille ryhmille; ikääntyvien vapaaehtoisten tyky-toiminta, työnohjaus, vapaaehtoisten ja tuettavien yhteiset ryhmät.
 • Erilaiset teemaryhmät; liikunta tai kulttuuriryhmät, vapaaehtoisten mielen hyvinvoinnin, jaksamisen teemaryhmät.

Seniori Hyvinvointitreenejä voi ajatella isona tarjottimena, josta jokainen voi poimia kiinnostavia ja mieluisa vaihtoehtoja oman hyvinvoinnin vaalimiseen. Treenien tavoitteet liittyvät toteutustapojen suunnitteluun ja laadun varmistamiseen. Treenisuunnitelmassa huomioitavia asioita ovat:

 • vaihtoehtojen löytäminen alueelta hyvän olon vaalimiseen
 • liikkeelle lähtemisen motivointi
 • mielen hyvinvoinnin vahvistuminen
 • omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen
 • arjessa aktivoituminen
 • virkistyminen ja elämänilon vaaliminen
 • omanarvontunnon kohentuminen
 • uusien ihmissuhteiden löytyminen, ystävystyminen
 • itselle sopivan aktiviteetin löytäminen ryhmätoiminnan päätyttyä.

Treenien toimintaperiaatteet:

 • Suljettu vai avoin ryhmä? Suljettu ryhmä on tarkoitettu vain ryhmään valituille, avoimeen ryhmään taas saa tulla uusia ihmisiä pitkin matkaa. Yleensä suljettu ryhmä edistää ihmisten keskinäistä tutustumista ja ryhmään kuulumisen tunnetta enemmän.
 • Osallisuuden kokemus vahvistaa! Ryhmä toimii siten, että jokaisella on mahdollisuus osallistua omien taitojensa mukaan. Toiminnan sisällön tarkoitus on vastata osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin hyvinvoinnin näkökulmasta, siksi osallistujat haastatellaan ennen treenien aloittamista. Samalla saadaan tarvittavaa tietoa osallistujan elämäntilanteesta. Haastattelut voidaan tehdä kasvotusten, ryhmähaastatteluna tai puhelimitse.
 • Seniori Hyvinvointitreenit on osallistujalle maksuton. Maksuttomuuden tulisi käydä ilmi treeneistä kerrottaessa sekä kaikissa esitteissä.
 • Treenien päätyttyä osallistujilla on tietoa, missä voi jatkaa harrastustoimintaa.  Treeneihin kannattaa liittää mukaan esittelyä niin alueen ikäihmisille suunnatusta toiminnasta kuin muistakin tapahtumista, tutustumisretkiä ja vierailijoita.
 • Treeneillä on ennalta sovittu alku ja loppu. Ryhmätoiminnan ei ole tarkoitus jatkua samalla kaavalla sovitun loppupäivämäärän jälkeen. Ryhmäläiset voivat halutessaan jatkaa omaehtoisesti tapaamisia. Samalla taataan se, että kun uusi ryhmä käynnistyy, myös uudet ihmiset saavat mahdollisuuden osallistua Seniori Hyvinvointitreeneihin.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koetun hyvinvoinnin mittari

Koetun hyvinvoinnin mittari –lomaketta hyödynnetään osallistujien omien tavoitteiden asettamisessa sekä kerätään tietoa treenien toiminnan vaikutuksista ja merkityksestä osallistujalle. Lomake voidaan täyttää ennen treenien käynnistymistä tai ensimmäisellä treenikerralla. Lomake täytetään uudelleen treenien päätyttyä viimeisellä treenikerralla ja arvioida onko muutosta tapahtunut. Koetun hyvinvoinnin mittarille voidaan valita myös seuranta-ajanjakso, esimerkiksi kolme kuukautta, jolloin vastaukset voivat olla erilaisia kuin treenien päätyttyä.

Koetun hyvinvoinnin mittarit –lomakkeella arvioidaan alla listattuja väittämiä ja rastitetaan vaihtoehdoista: ei koskaan/harvoin/joskus/usein/aina/en osaa sanoa.

 • Olen elämääni tyytyväinen
 • Olen kiinnostunut uusista asioista
 • Suhtaudun rauhallisesti tulevaan
 • Voin tehdä omannäköisiäni ja itselleni tärkeitä asioita
 • Tunnen itseni hyödylliseksi
 • Tunnen itseni rentotutuneeksi
 • Minulla on keinoja rauhoitella itseäni
 • Koen pärjääväni huolten ja mureiden kanssa
 • Suhtaudun itseeni lempeästi ja armollisesti
 • Voin ilmaista tunteitani ja tarpeitani
 • Tunnen ystävällisyyttä ja läheisyyttä toisia kohtaan
 • Pärjään vaivojen ja sairauksieni kanssa
 • Tiedän miten vaalia myönteisiä tunteita
 • Voin pyytää apua silloin kun sitä tarvitsen
 • Löydän tietoa kiinnostavista menoista ja harrastuksista

Hyvinvointitreenit ovat selvästi olleet hyväksi muistisairaille. Muistot ja laulujen sanat tulevat mieleen ja edistävät omaa hyvinvointia. Ryhmässä oman paikan löytyminen lähentää jopa niin, että treeneissä syntyneet ystävyyssuhteet jatkuva ja rikastuttavat arkea pitkälti tulevaisuuteen. Yleensä jo kodin seinien ulkopuolelle lähteminen on monelle ikääntyvälle saavutus, jota voi treenien jälkeen onnistuneesti jatkaa.

Ohjaajille treenit ovat ilahduttava kokemus. Kiitos ja ilo ikäihmisten silmissä motivoivat jatkamaan ja antavat valoa omaankin päivään. Treeneistä saa uusia tuttavuuksia ja ystäviäkin. Yhdistykset hyötyvät innostuneesta ja motivoituneesta, ideoita pursuavasta työtiimistä. Treenit voi tarjota myös vaihtoehdon yhdistyksen toimintaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mielenterveys on ikäihmisten voimavara, jota kannattaa vahvistaa ja edistää. Ennakkoluutonta ja kokeilevaa otetta treenisisältöihin ja treeniohjaajille.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Seniori Hyvinvointitreenit – hyvää mieltä ja olo ryhmästä Opas ohjaajille –julkaisu on tarkoitettu ikäihmisten mielen hyvinvointia ja virkistystä tukevaan ryhmätoimintaan. Oppaan pdf-version voi tulostaa mieli.fi –sivustolta.

Kansikuva
Kaksi naishenkilöä nojailevat parvekkeen kaiteeseen. Toisella on puhelu kesken.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Liikunta Mielenterveys Kulttuuri Ikääntyminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ikäihmiset