Sote-digituen tasot on kuvattu portaina, jossa portaiden alatasolla on itsenäisesti pärjäävä ja laitteet omaava henkilö. Ylimmällä portaalla henkilö ei pärjää pelkällä tuella ja ohjaamisella vaan tarvitsee monipuolisempaa apua tai puolesta asiointia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sote-digituen tasot
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-digituen tasot on kuvattu portaina, jossa portaiden alatasolla on itsenäisesti pärjäävä ja laitteet omaava henkilö. Ylimmällä portaalla henkilö ei pärjää pelkällä tuella ja ohjaamisella vaan tarvitsee monipuolisempaa apua tai puolesta asiointia.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Aino Nokelainen

Luotu

28.09.2023

Viimeksi muokattu

31.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sote-digituen portailla on kuvattu digituen tasoja erilaisten tarpeiden näkökulmasta. Portaiden alatasolla on itsenäisesti pärjäävä ja laitteet omaava. Ylimmällä tasolla henkilö ei pärjää pelkällä tuella vaan tarvitsee apua tai puolesta-asiointia. Digituen tarve voi vaihdella eri tilanteissa. Pyrkimys on saada ohjattua asiakkaita digituen tasoilla alaspäin oikein kohdennetulla digituella.

Toimijat portailla alhaalta ylöspäin ovat: Itsenäisesti pärjäävä, omatoiminen harjoittelija, etätuen hyödyntäjä, lähituen asiakas, digiavun tarvitsija.

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveyspalveluiden digituki nousee aivan uudella tavalla esiin nyt, kun julkisetkin sote-palvelut digitalisoituvat vauhdilla ja palveluverkostot uudistuvat hyvinvointialueiden organisoitumisen myötä. Jotta voimme kehittää sote-digitukea eteenpäin, on hyvä ymmärtää erilaisia digituen tarpeita ja keinoja vastata tarpeisiin. Sote-digituen portailla on kuvattu erilaisia toimijoita sote-palveluiden kentällä sekä minkälaista tarvetta kunkin tasoinen toimija tarvitsee.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki pirkanmaalaiset, sillä yhdessä hetkessä osaava ihminen voikin olla digituen tarvitsija jollakin tuen tasolla. Tasoja on esitelty eri yhteistyöryhmissä ja niiden sisältöä on korjattu saatujen kommenttien mukaan. Tasot toimivat pohjaymmärryksenä sote-digituen kehittämiselle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli toimii pohjana Pirkanmaan hyvinvointialueen digituen kehittämisessä. Erilaiset toimijat ja tuen tarpeet huomioidaan niin ammattilaisen kuin asukkaankin digitukea kehitettäessä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Digituen osaamisen tasoa ja digituen tarvitsijoita on kuvattu eri toimijoiden toimesta jo paljon. Digituen tasot on kuvattu sote-digituen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta. Sote-digituen edelleen kehittämiseksi on ollut keskeistä tunnistaa erilaiset digituen tarpeet. Sote-digituen tasoja hyödynnetään jatkuvasti, jotta pystytään kohdentamaan tukea oikealla tavalla erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin hyödyntäminen ei tarvitse erilaisia resursseja ja toimii ajatustyön pohjana muiden hyvinvointialueiden digitukea kehitettäessä tai nykyisiä toimintamalleja tarkasteltaessa.

Kansikuva
Digituen portaat, joissa kuvattuna digituen tarvitsemisen tasot

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis