Systeemisen työotteen juurruttaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella

Systeemisen työotteen vahvistaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella. Kertauskoulutuksen  järjestäminen lapsiperhepalvelussa ja lastensuojelussa. Palautetietoisen työskentelytavan haltuun ottaminen lastensuojelun asiakastyössä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Systeemisen työotteen juurruttaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeemisen työotteen vahvistaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella. Kertauskoulutuksen  järjestäminen lapsiperhepalvelussa ja lastensuojelussa. Palautetietoisen työskentelytavan haltuun ottaminen lastensuojelun asiakastyössä.

Toteutuspaikka
Etelä-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Taina Paananen

Luotu

05.02.2024

Viimeksi muokattu

05.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Lapsi- ja perhepalvelujen alueellisen kehittämisen painopisteet Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmassa liittyvät voimakkaasti varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Painopisteenä on ollut lasten ja nuorten matalan kynnyksen  palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen. Yhtäältä lasten ja nuorten hyvinvointia rakennetaan laajassa eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.  Etelä-Savossa  lastensuojelua on  kehitetty systemaattisesti LUMO-hankkeesta lähtien ja sen systeemistä työotetta on pyritty vahvistamaan.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ammattilaisille on tehty kysely täydennyskoulutuksen tarpeesta keväällä 2023 ja Fit-mittarin käyttöön ottamisella pyritään tavoittamaan asiakkaiden osallisuus paremmin esille.

Kansikuva
Systeeminen työote

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä