Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan

Vapaaehtoistyö sisältää yksilöllisesti räätälöityjä vapaaehtoisuuteen perustuvia, ennalta sovittuja työtehtäviä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa ulko- tai kotitaloustöitä. Osallistujille on tarjolla ruokaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vapaaehtoistyö sisältää yksilöllisesti räätälöityjä vapaaehtoisuuteen perustuvia, ennalta sovittuja työtehtäviä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa ulko- tai kotitaloustöitä. Osallistujille on tarjolla ruokaa. 

Toteutuspaikka
Tartu hetkeen -hanke (ESR 2017–2019). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

19.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Vapaaehtoistyö, johon sitoudutaan päivä kerrallaan, voi lisätä osallistujan uskoa itseensä. Päihteidenkäyttö tai sosiaaliset pelot voivat rajata pois pitkäjänteiset sosiaalipalvelut, esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen. Vapaaehtoistyö voi olla silloin hyvä vaihtoehto.

Toimintaympäristö **

Vapaaehtoistyön malli kiinnittyy paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen verkostoon. Vapaaehtoistyöt jaetaan matalan kynnyksen toimitilassa. Toimintaa järjestetään myös ulkotiloissa tai keittiöympäristössä. Myös paikalliset ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt voivat tarvita lisää vapaaehtoisia toimintaansa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vapaaehtoisuuteen perustuvat työtehtävät on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarjolla olevista tehtävistä. Tehtäviä tarjotaan kuitenkin erityisesti runsaasti päihteitä käyttäville, joilla saattaa olla takanaan useita pettymyksiä esimerkiksi keskeytyneistä kuntouttavan työtoiminnan jaksoista. Vapaaehtoistyöt tarjoavat runsaasti päihteitä käyttävällä tilaisuuden tarttua sellaiseen hetkeen, jolloin työkyky riittää kiinnostavaan tehtävään.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

VAPAAEHTOISTOIMINNAN ORGANISOINTI

Vapaaehtoistyöt jaetaan halukkaille matalan kynnyksen toimitilassa. Samassa tilassa voidaan järjestää myös matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Vapaaehtoistyön tekeminen voi madaltaa kynnystä osallistua myöhemmin ryhmätoimintaan tutussa paikassa tai ryhmätoiminta voi madaltaa kynnystä vapaaehtoistyöhön tutussa paikassa.

Vapaaehtoistehtäviä on tarjolla säännöllisinä päivinä. Tehtävät eivät sitouta tai velvoita mihinkään. Päivän aikana on mahdollisuus ruokailuun. 

Usein vapaaehtoistyönä on mahdollista tehdä ulkotöitä, kuten ympäristösiivousta, vieraslajikkeiden kitkentää ja maisemointia tai sisätöitä, kuten ruuanlaittoa ja leipomista. Monilla paikallisilla järjestöillä on tarve vapaaehtoistyölle. Esimerkiksi paikalliset ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt saattavat kaivata lisää vapaaehtoisia toimintaansa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: OSALLISUUTTA OMASSA ELÄMÄSSÄ JA YHTEISESSÄ HYVÄSSÄ

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Vapaaehtoistehtävät, jotka eivät vaadi sitoutumista, antavat runsaasti päihteitä käyttäville tai sosiaalisista peloista kärsiville tilaisuuden osallistua sosiaalisen arvon luomiseen omalla työpanoksellaan. Heille kertyy helposti toistuvia epäonnistumisia sosiaaliturvajärjestelmässä. Sosiaalipalveluissa on pääsääntöisesti tarjolla vain pitkäjänteisiä palveluita, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Usein nämä palvelut ovat velvoittavia. Velvoitteiden laiminlyöminen johtaa karensseihin, ensisijaisen toimeentulon turvan katkeamiseen ja joskus jopa siihen, että velvoitteita laiminlyönyt osallistuja suljetaan pois toiminnasta. Jos ihminen suljetaan toistuvasti pois palveluista, hänen uskonsa omiin toimintavalmiuksiinsa laskee ja hän alkaa karttaa tilanteita, joissa pettymykset voivat toistua. Runsaasti päihteitä käyttävällä voi kuitenkin joinakin päivinä olla työkykyä. Silloin hän saattaisi haluta tehdä mielekkäitä asioita. Tällaiseen hetkeen on hyvä tarttua, sillä mielekäs tekeminen lisää hyvinvointia ja pitää porttia auki kuntoutumiselle.

Lyhytkestoisen vapaaehtoistoiminnan avulla osallistuminen tulee mahdolliseksi heillekin, jotka eivät voi sitoutua pitkäjänteisesti. Tartu hetkeen -vapaaehtoistyö lisää yllä mainittujen seikkojen ansiosta yksilön osallisuutta omassa elämässä. Vapaaehtoistyö tarjoaa merkityksellistä tekemistä ja lisää siten hyvinvointia. Tartu hetkeen -vapaaehtoistyö lisää myös osallisuutta yhteisestä hyvästä. Se tarjoaa mahdollisuuden panostaa yhteiseen hyvään, ja nauttia siitä, muun muassa tarjoamalla kontakteja muihin vapaaehtoisiin ja tilaisuuden tulla arvostetuksi osana paikallisyhteisöä.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan 19.3.2020

Vinkit toimintamallin soveltajille **

KUMPPANIT

Vapaaehtoistyön mallia on kehitetty Tartu hetkeen -hankkeessa (ESR-toimintalinja 5), jossa vapaaehtoistöitä on tehty yhteistyössä muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton, Rauman seutu ry:n, Rauman jätehuoltolaitoksen, Porin seurakuntayhtymän, Yhteinen keittiö Pori, sekä Rauman Rotaryklubin kanssa.

Kansikuva
Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä