Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta

Tuettu lomatoiminta tarjoaa loman kodin ulkopuolella sellaisille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta. Lomaympäristö mahdollistaa arjen haastavista rooleista irrottautumisen ja liittymisen osaksi muita lomailevia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuettu lomatoiminta tarjoaa loman kodin ulkopuolella sellaisille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta. Lomaympäristö mahdollistaa arjen haastavista rooleista irrottautumisen ja liittymisen osaksi muita lomailevia.

Toteutuspaikka
Lomatoimintaa järjestää esimerkiksi Solaris lomat ry. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

18.06.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024
Ratkaisun perusidea **

Mahdollisuus lomaan ja liittyminen osaksi lomailevien ihmisten joukkoa vahvistavat heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien yhdenvertaisuuden kokemusta. Lomaympäristö tarjoaa erilaisia rooleja ja mahdollisuuksia toimijuudelle kuin arki. Uskomukset omasta kyvykkyydestä voivat laajeta loman aikana.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Lomatoiminnan juuret ovat kansalaisjärjestöissä ja yhdistyksissä. Valtion rooli on kohdistunut lomatoiminnan tuki- ja avustuspolitiikkaan ja lomatoiminta on valtiovallan taholta katsottuna ehkäisevää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lomajärjestöt tekevät yhteistyötä yli 30:n sosiaali- ja terveysalan järjestön kanssa lomatoiminnan järjestämisessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat, jotka haluavat viettää viiden vuorokauden mittaisen täysihoitoloman kylpylähotellissa, lomakodissa, urheiluopistolla tai kuntoutuskeskuksessa. Lomia on kohdennettu lapsiperheille, työikäisille, ikääntyneille ja erityisryhmille. Lomajärjestöt myöntävät lomat hakijoille taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Viiden vuorokauden mittaisella täysihoitolomalla osallistujilla on mahdollisuus rentoutua ja irrottautua arjesta kuten kellä tahansa, riippumatta taloudellisista haasteista. Lomat järjestetään kohteissa, joissa lomailee myös itse oman lomansa maksavia asiakkaita. Lomalla osallistuja kohdataan virkistäytymään tulevana asiakkaana, eikä esimerkiksi työttömänä tai sosiaalityön asiakkaana. Lomia järjestetään kylpylähotellissa, lomakodissa, urheiluopistolla tai kuntoutuskeskuksessa. Kylpylän tai uimahallin vapaan käytön lisäksi lomakohteissa on tarjolla monenlaisia loma-aktiviteettejä lomakohteesta riippuen. Järjestettyyn lomaohjelmaan on täysin vapaaehtoista osallistua. Usein lomakohteessa on vapaassa käytössä kuntosali, liikuntasali sekä mahdollisuus eri palloilulajeihin. Lomilla järjestetään ohjatusti kiipeilyä, melontaa, kuntoliikuntaa ja lapsille omaa ohjelmaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Osallisuuden osa-alueet: Lomatoiminta lisää osallisuutta laajentamalla toimijauskomuksia

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Arjesta poikkeava lomaympäristö ja omien voimavarojen vahvistuminen lomailun aikana helpottavat etäisyyden ottamista mahdollisesti arjessa koettuun huonoon käsitykseen  omasta itsestään. Lomaympäristö ja uusien lajien kokeilu tarjoavat mahdollisuuden nähdä itsensä eri valossa. Lomailu voi helpottaa häpeän ja huonommuuden kokemusta. Loman jälkeen lomailijan pystyvyyden tunne voi olla vahvistunut. Kuuluminen lomayhteisöön ja samaistuminen muihin lomalla oleviin perheisiin vahvistaa yhdenvertaisuuden kokemusta. (1)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta 18.6.2020 (PDF 288 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

KANNUSTAVAT LOMAOHJAAJAT

Lomaohjaajilla sekä lomaympäristön tarjoamilla aktiviteeteillä on tärkeä rooli arjesta irrottautumisen mahdollistajana. Arjen rooleista irrottautumista helpottavat kannustavat lomaohjaajat, joiden näkökulmasta osallistujat pystyvät uusiin kokeiluihin ja ovat halukkaita oppimaan uutta. Positiivisesti virittynyt ja kannustava vuorovaikutus lomaohjaajien ja osallistujien välillä voi johtaa osallistujan kokemukseen itsensä ylittämisestä. Osallistujan toimijauskomukset voivat muuttua loman aikana. Myönteisesti virittyneessä tilassa on helpompi uskoa tavoitteiden toteutumiseen muillakin elämän osa-alueilla.

YHDENVERTAISUUTTA VAHVISTAVA LOMAYMPÄRISTÖ

Lomatoiminta edistää yhdenvertaisuuden kokemusta ja purkaa osallistujien huonommuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia, koska lomaympäristössä näkee ja tapaa paljon myös itse maksavia asiakkaita. Lomakokemuksen myötä voi kokea kuuluvansa muihin kylpylässä lomaileviin, ja kokea yhteenkuuluvuutta myös hyvin taloudellisesti toimeentulevien perheiden kanssa.

LOMALAINEN TOIMIJANA

Lomalla on matalampi kynnys osallistua itselle vieraaseen aktiviteettiin. Osallistuminen on maksutonta eikä ilmoittautumista vaadita. Ohjelmaa järjestetään lomaympäristössä, jolloin aktiviteetteja voi aluksi tulla seuraamaan katsojana. Matala kynnys osallistua erilaisiin loma-aktiviteetteihin tekee mahdolliseksi itsensä ylittämisen ja voi vaikuttaa osallistujan toimijauskomuksiin.

Kansikuva
Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä