Travel Agent of Art - Taiteen Matkaopas -toimintamalli edistää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta ja esteettömyyttä, lisää erityistä tukea tarvitsevien kansalaisten työllisyyttä ja edistää kulttuuri-, taide ja matkailutoimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Travel Agent of Art - Taiteen matkaopas
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Travel Agent of Art - Taiteen Matkaopas -toimintamalli edistää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta ja esteettömyyttä, lisää erityistä tukea tarvitsevien kansalaisten työllisyyttä ja edistää kulttuuri-, taide ja matkailutoimintaa.

Toteutuspaikka
Julkiset tilat, museot ja taidegalleriat, kulttuurin- ja taiteen matkailukohteet
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

29.11.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Travel Agent of Art - Taiteen matkaopas -toimintamalli tarjoaa taiteen- ja kulttuurin kentälle lisää mahdollisuuksia lisätä yleisön ja taiteen vuorovaikutusta. Toimintamalli työllistää kehitysvammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia kansalaisia ja kehittää heidän tukenaan toimivien organisaatioiden yhteistoimintaa uusien sidosryhmien kanssa. Taiteen matkaopas toiminta tuo elämää ja taidetta julkisiin tiloihin ja lisää kansalaisten luovaa kohtaamista taiteen kanssa. Toimintamalli tarjoaa sekä taiteelle että matkaoppaille uusia ympäristöjä toimia ja kokea. Toimintamallin avulla kehitysvammaisten taloudellinen tilanne paranee ja yhteiskunta hyötyy.

 

Toimintaympäristö **

Kehitysvammaisista suomalaisista palkkatyössä on alle 5%. Tämä potentiaalinen työvoima on käyttämätön resurssi ja aiheuttaa taloudellista ja sosiaalista epätasa-arvoa. Taiteen ja kulttuurin resurssit alan kehittämiseen osana matkailua ja turismia ovat rajalliset, hyviä ideoita riittää, mutta mistä toteuttajat? Kehitysvammaisten päivätoiminta ja tuettu työllistyminen tarjoavat tukea kehitysvammaisten uudenlaiseen läsnäoloon julkisissa tiloissa, kuten museoissa, kuntien virastoissa, kauppakeskuksissa ja paikoissa, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan. Taiteen ja kulttuurin kokeminen on vahva tapa lisätä tarjontaa ja kansalaisten kohtaamisia, siellä missä he itse ovat. Missä ovat ne henkilöt, joilla on mahdollisuus esitellä vaikkapa suomalaista Outsider -taidetta ulkomaalaisille turisteille? The Travel Agent of Art - Taiteen matkaopas auttaa!

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokeilun kohderyhmä ovat olleet kehitysvammaiset sekä autismin kirjoon kuuluvat henkilöt. Kokeiluun osallistuneilla henkilöillä on myös omakohtainen kokemus taiteen ja kulttuurin tekemisestä, joten kokemusasiantuntijuutta löytyy. Kokeiluidea nousi kehitysvammaisten henkilöiden ideoista ja kokemusasiantuntijuus on ollut vahvasti mukana idean, kokeilun ja levittämisen aikana.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehitysvammaisten ja muiden jatkuvaa tukea tarvitsevien erityisryhmien päivätoiminta on resurssoitu kuntien taholta, joten Taiteen matkaopas -toimintamalli tarjoaa uuden toimintaympäristön kehitysvammaisille. Museot, julkiset tilat ja muut yhteiskunnan avoimeen toimintaan soveltuvat tilat ovat hyviä taiteen ja matkaoppaiden työpaikkoja. Kukin toimintaympäristö vaatii kuitenkin muotoilua, jonka apuna voi käyttää mm. palvelumuotoilijaa, pedagogia tai muuta asiantuntijaa. Hyvä kokemusasiantuntija on kokenut Taiteen matkaopas!

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Inside Outside Finland - virtuaalinen taidenäyttely järjestettiin keskustakirjasto Oodissa tammikuussa 2019. Aikavälillä 7.1.- 31.1.2019 matkaoppaiden kirjausten mukaan näyttelyssä kävi yhteensä 397 kävijää, joille taiteen matkaoppaat, eli kehitysvammaiset taiteilijat, esittelivät näyttelyä. Matkaoppaita pyydettiin kirjaamaan kunkin työvuoron päätteeksi näkemyksensä omasta työstään. Seuraava koonti pohjautuu 31 työvuoron kommentteihin.

Matkaoppaan työtehtävät koostuivat palautteen perusteella näyttelyn ja taiteilijoiden esittelystä (14 mainintaa) sekä virtuaalilasien esittelystä ja käytön ohjeistuksesta (9 mainintaa). Lisäksi matkaoppaat kävivät keskustelua mm. Pertin Valinnasta, työnteosta, työpajatoiminnasta sekä kysyivät palautetta kävijöiltä. 

Matkaoppaiden palautteesta nousi päällimmäisenä esiin työpäivästä jäänyt hyvä fiilis (14 mainintaa). Myös ihmisten tapaaminen (9 mainintaa) ja kävijöiden opastaminen ja neuvominen (8 mainintaa) olivat matkaoppaiden mielestä työn vahvuuksia. Rento ja rauhallinen työpäivä sekä ruokatauot nähtiin myös tärkeinä (molemmissa 4 mainintaa).

Suurimpina haasteina matkaoppaan työssä näyttäytyivät tekniset ongelmat (8 mainintaa) sekä englannin kielitaidon puute (6 mainintaa). Ylipäätään matkaoppaan työhön ja siihen liittyviin haasteisiin liittyi 9 mainintaa, joista kaksi liittyi työn esteettömyyteen, kolme virtuaalimaailman haasteisiin (huono olo kun seuraa televisiosta tai käyttää laseja) ja kaksi kommenttia liittyi muistamiseen. Vähäinen kävijämäärä ja tylsyys (2 mainintaa) sekä liian pienet tilat (2 mainintaa) mainittiin myös haasteina. 

Matkaoppaista kuusi mainitsi, että ei kokenut mitää haasteita työssään.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ideoikaa matkaopastoimintaa taiteen kokijoiden kanssa yhdessä. Teimme näin matkailumessuilla tammikuussa 2019 ja keräsimme noin kaksikymmentä ideaa ja selkeästi kokijat kokivat pääsevänsä mukaan edistämään matkaopastoimintaa. Voitte kerätä samalla yhteystietoja ja kutsua taiteen kokijoita mukaan yhteiskehittämään konseptia tai matkaamaan uuteen taidekohteeseen. Ehkäpä kokijoista voi tulla myös lahjoittajia tai sponsoreita? Taiteen matkaopaskokeilun aikana kokijat ehdottivat mm. taidekohteita, joita ei tunneta, museoita, jotka ovat auki vain pari päivää viikossa, mahdollisia rahoittajia tai rahoitustapoja, yhteistyökumppaneita mm. Yliopistot ja tapoja ja näkökulmia, joilla taiteen matkaoppaat voivat tuoda uutta sisältöä entisiin tunnettuihin taiteen ja kulttuurin matkakohteisiin. Kannattaa suunnitella valmiiksi vaihtoehtoja, mikäli oletettu taiteen kokemustapa ei ole mahdollinen, esim. kokija ei näe tai kuule normaalisti. 

 

Kansikuva
Taiteen matkaopas YouTube videon aloituskuva, jossa lukee Travel Agent of Art

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready