Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan asukkaat saavat asiakasohjauksen kautta asian vireille yhdellä yhteydenotolla. Moniammatillisesti vastataan asiakastarpeeseen. Palveluissa hoidon jatkuvuus toteutuu. Sotekeskus tarjoaa lähi, etä ja liikkuvia palveluita. Ennaltaehkäisy on osa kaikkia palveluita. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan asukkaat saavat asiakasohjauksen kautta asian vireille yhdellä yhteydenotolla. Moniammatillisesti vastataan asiakastarpeeseen. Palveluissa hoidon jatkuvuus toteutuu. Sotekeskus tarjoaa lähi, etä ja liikkuvia palveluita. Ennaltaehkäisy on osa kaikkia palveluita. 

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja 1.1.2023 alkaen Etelä-Karjalan hyvinvointialue.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Paula Soukkio

Luotu

01.12.2022

Viimeksi muokattu

16.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus on ihmiskeskeinen

  • Ihminen saa tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla
  • Sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelee moniammatillisesti toistensa vahvoina kumppaneina sosiaalihuollon ja terveydenhuollon eri ammattilaisia mukaan lukien erityistyöntekijät (esim. psykologit, toiminta-, fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutit) hyödyntäen työnjakoa ja sovittuja konsultaatiokäytäntöjä
  • Sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluina tarjotaan väestön tarpeiden mukaisia perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalihuollon, perustason mielenterveys- ja päihdehuollon palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksia ehkäiseviä palveluja sekä neuvolapalveluja ja lisäksi muita ehkäiseviä, liikkuvia ja kotiin vietäviä sekä sähköisiä palveluja
  • Sosiaali- ja terveyskeskuskokonaisuus sisältää sekä fyysisten (walk-in), sähköisten että liikkuvien palvelujen toimintamallit

Käsikirja asiakaskeskeisen palvelukokonaisuuden kehittämisen tukena

Tammikuussa 2023 julkaistun käsikirjan (liitteenä) tavoitteena on toimia punaisena lankana Etelä-Karjalan sotekeskuksen ja sen palveluiden kehittämisessä. Kohdeyleisö on Etelä-Karjalan sotepalveluiden kehitystyöhön osallistuvat eri alojen asiantuntijat, kehittäjät ja esihenkilöt.

Käsikirja kiteyttää sotekeskuksen asiakaskokemuksen lähtökohdat erilaisten asiakkaiden näkökulmasta. Sotekeskuksen palvelukokonaisuutta määritetään ja käsikirjan sisältöjä muokataan edelleen vuoden 2023 aikana yhdessä henkilöstön ja hyvinvointialueen johdon kanssa.

Käsikirja kuvaa:

  • Sotekeskuksen asiakkaan strategisen palvelupolun tavoitetilan.
  • Kehitystä ohjaavat asiakaskokemuksen kulmakivet.
  • Alueen asukkaiden tarpeita vuorovaikutukseen, sujuvuuteen ja asiointikanaviin liittyen tarvepohjaisten segmenttien kautta.

Käsikirjan sisältö ja työkalut on luotu hyödyntämällä palvelumuotoilua ja asiakaskeskeistä suunnittelua. Mukana työskentelyssä on ollut asiantuntijoita, johtoa ja kehittäjiä sekä yhteistyökumppanina strateginen asiakaskokemus- ja innovaatiotoimisto Hellon Oy.

Toimintaympäristö **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämiseen vaikuttanut poliittinen ja valtakunnallinen sysäys ovat olleet Marinin hallituksen sote-uudistus ja siihen liittyvä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma. Kehittämisen rahoittajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö, joka myös ohjaa sote-uudistukseen liittyvien hankkeiden toteuttamista yhdessä THL:n kanssa. Etelä-Karjala on rahoitushakemuksessaan Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa -hankkeelle määritellyt tulevaisuuden sotekeskusmallin peruspiirteet. Alueellisesti kehittämiseen on vahvasti vaikuttanut Etelä-Karjalan lähtökohta. Etelä-Karjalan alueella on toiminut integroitu sosiaali ja terveyspiiri, Eksote vuodesta 2010. Eksotessa on kehitetty sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota jo paljon ennen sote-uudistusta. Tästä tilanteesta jatketaan sotekeskuksen palvelukokonaisuuden asiakaskeskeistä kehittämistä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaikki alueen peruspalveluita käyttävät asukkaat ovat sotekeskuskehittämisen kohderyhmää. Lisäksi kehittämisen kohderyhmää ovat sotekeskuksessa ja peruspalvelussa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Kehittämisen kuluessa olemme kerryttäneet asiakasymmärrystä ja samalla mahdollistaneet alueen asukkaiden osallistumisen kehittämiseen mm. erilaisin kohderyhmille suunnatuin kyselyin ja keskusteluin otakantaa.fi-palvelussa, erilaisten kohdennettujen kyselyiden ja haastatteluiden avulla, työpajoissa sekä ottamalla yhteiskehittämiseen mukaan kokemusasiantuntijoita ja järjestöjä. 

Kansikuva
Moniammatillinen yhteistyö sotekeskuksessa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä