Työkyvyn tuen tiimissä arvioidaan moniammatillisesti asiakkaiden työkykyä ja kuntoutustarvetta. Palvelu toteutetaan monialaisessa yhteistyössä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Kymsoten, TE-palveluiden sekä Kelan kesken.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi / Kymenlaakso
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimissä arvioidaan moniammatillisesti asiakkaiden työkykyä ja kuntoutustarvetta. Palvelu toteutetaan monialaisessa yhteistyössä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Kymsoten, TE-palveluiden sekä Kelan kesken.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Jenni Vuolahti

Luotu

27.07.2021

Viimeksi muokattu

31.08.2021
Ratkaisun perusidea **

Kymenlaakson mallissa työkyvyn tuen tiimi toimii osana Monialaisten työelämäpalvelujen toimintaa ja toteutetaan yhdessä Kymsoten, TE-palveluiden ja Kelan kanssa. Työkyvyn tuen tiimissä koordinoidaan työttömien työkyvyn ja terveydentilan selvittelyjä sekä tuetaan asiakasta yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman toteuttamisessa. 

Työkyvyn tuen tiimillä on kolme toimipistettä (Hamina, Kotka, Kouvola). Tiimiin kuuluu sosiaaliohjaajia, TE-asiantuntijoita, ylilääkäri, terveydenhoitajia, fysioterapeutti, Kelan työkykyneuvoja ja psykologi (Kotkassa ja Haminassa). Lisäksi yksilövalmentajat ja yrityskoordinaattori ovat työkyvyn tuen tiimin tukena. 

Työkyvyn tuen tiimi toimii sekä konsultoitavana yksikkönä, että asiakastyötä tekevänä yksikkönä. Asiakkaat ohjautuvat tiimiin pääsääntöisesti Monialaisten työelämäpalvelujen asiakasohjauksen kautta, työttömien terveydenhoitajien / fysioterapeutin kautta tai yhteistyökumppaneiden ohjaamana. Ohjaaminen tapahtuu yhteisesti keskustelemalla työkyvyn tuen tiimin konsultaatioajalla tai yhteydenotolla (sähköposti / puhelin). 

Asiakas voi ohjautua työkyvyn tuen tiimiin silloin, kun asiakkaan työ- ja toimintakyvyssä tunnistetaan alenemaa tai asiakas ei pysty osallistumaan TE-toimiston palveluihin tai kuntouttavaan työtoimintaan terveydentilansa tai toimintakyvyn heikkouden vuoksi. Moniammatillinen työkyvyn arviointi voi olla tarpeen myös silloin, jos asiakkaan tilanteessa havaitaan työkyvyttömyyden uhka tai aiemmat selvittelyt eivät ole tuottaneet ratkaisua asiakkaan tilanteeseen. Toisinaan myös asiakkaan kokonaistilanteen arviointi sekä tutkimuksen, hoidon ja kuntoutumisen suunnittelu on tehtävä ennen työllistymisprosessin eteenpäin viemistä. 

Työkyvyn tuen tiimin asiakkuuden vaiheet: 

  1. Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen ja asiakkaaksi ohjautuminen
  2. Nykytilanteen ja työkyvyn kartoittaminen työkyvyn tuen tiimissä
  3. Tarpeen mukaan työkyvyn lisäselvitykset terveydenhuollossa
  4. Kuntoutuksen toimet
  5. Jatkosuunnitelman laatiminen ja asiakkuuden päättyminen 

Työkyvyn arviointia täydennetään koko prosessin ajan tarpeen mukaan myös esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, yksilövalmennuksella, moniammatillisella yhteistyöllä ja verkostoyhteistyöllä.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, eli Kymsoten, tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. 

Kymenlaaksossa työkyvyn tuen tiimi on osa Monialaisten työelämäpalvelujen toimintaa. Monialaisten työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä sekä kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, asiakaslähtöistä monialaista palvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan ja Kymsoten palveluista sekä Kymenlaakson kuntien näitä täydentävistä palveluista. Monialaisen työelämäpalvelun toiminta toteutetaan Kymsoten työelämäpalvelujen, Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja Kelan yhteisissä toimipaikoissa Kouvolassa, Haminassa ja Kotkassa.

Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hankkeen yhtenä tavoitteena on työkyvyn tuen tiimin toimintamallin jatkokehittäminen, yhdenmukaistaminen ja jalkauttaminen. Tällä tavoitellaan työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessien selkeytymistä ja vaikuttavuuden parantamista. Hanke toimii vuodet 2021-2022. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkyvyn tuen tiimin asiakkaita ovat Kymenlaaksossa asuvat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn laajaa arviointia sekä suunnitelmaa / toimenpiteitä työllistymisen tueksi eivätkä ole tulleet autetuksi muilla työllistymisen tuen palveluilla. 

Hankkeessa toimii asiakasraati kehittämistyön tukena ja hankkeen kehittämistyössä on mukana kokemusasiantuntija. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Osatyökykyisyys Työkyky Monialaisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työttömät