Työkyvyn tuen tiimissä arvioidaan moniammatillisesti työttömien työnhakijoiden työkykyä ja kuntoutustarvetta. Palvelu toteutetaan monialaisessa yhteistyössä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Kymsoten, TE-palveluiden sekä Kelan kesken.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi / Kymenlaakso
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimissä arvioidaan moniammatillisesti työttömien työnhakijoiden työkykyä ja kuntoutustarvetta. Palvelu toteutetaan monialaisessa yhteistyössä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Kymsoten, TE-palveluiden sekä Kelan kesken.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Jenni Vuolahti

Luotu

27.07.2021

Viimeksi muokattu

29.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kymenlaakson mallissa työkyvyn tuen tiimi, eli Työkykytiimi toimii osana Monialaisen työelämäpalvelun toimintaa ja toteutetaan yhdessä Kymsoten sosiaali- ja terveyspalvelujen, TE-palvelujen ja Kelan kanssa. Työkykytiimissä koordinoidaan työttömien työnhakijoiden monialaisia työ- ja toimintakyvyn sekä terveydentilan selvittelyjä sekä tuetaan asiakasta yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman toteuttamisessa. 

Työkykytiimillä on kolme toimipistettä Haminassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Muiden kuntien alueella asuvat asukkaat voivat käyttää näitä toimipisteitä. Tiimiin kuuluu sosiaaliohjaajia, TE-asiantuntijoita, ylilääkäri, terveydenhoitajia, fysioterapeutti, Kelan työkykyneuvoja ja psykologi (Kotkassa ja Haminassa). Lisäksi yksilövalmentajat ja yrityskoordinaattori ovat Työkykytiimin tukena. 

Työkykytiimi toimii sekä konsultoitavana yksikkönä, että asiakastyötä tekevänä yksikkönä. Asiakkaat ohjautuvat tiimiin pääsääntöisesti Monialaisen työelämäpalvelun sosiaaliohjaaja - TE-asiantuntija työparin kautta. Asiakkaita voi ohjautua myös työttömien terveydenhoitajien / fysioterapeutin kautta tai yhteistyökumppaneiden ohjaamana. Ohjaaminen tapahtuu yhteisesti keskustelemalla Työkykytiimin konsultaatioajalla tai yhteydenotolla (sähköposti / puhelin). Konsultaatioajalla keskustelussa on mukana Työkykytiimin eri ammattilaisia TE-palveluista, sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta ja Kelasta. 

Asiakas voi ohjautua Työkykytiimiin silloin, kun asiakkaan työ- ja toimintakyvyssä tunnistetaan alenemaa tai asiakas ei pysty osallistumaan TE-toimiston palveluihin tai kuntouttavaan työtoimintaan terveydentilansa tai toimintakyvyn heikkouden vuoksi. Moniammatillinen työkyvyn arviointi voi olla tarpeen myös silloin, jos asiakkaan tilanteessa havaitaan työkyvyttömyyden uhka tai aiemmat selvittelyt eivät ole tuottaneet ratkaisua asiakkaan tilanteeseen. Toisinaan myös asiakkaan kokonaistilanteen arviointi sekä tutkimuksen, hoidon ja kuntoutumisen suunnittelu on tehtävä ennen työllistymisprosessin eteenpäin viemistä. Varsinaisia kriteereitä Työkykytiimiin ohjautumiseksi ei ole, vaan keskeistä on se, että perinteiset selvittelyt (terveystarkastus, aiemmat lääkärinlausunnot ym.) eivät ole tuottaneet ratkaisua asiakkaan tilanteeseen. Työkykytiimiin ohjautumisen helpottamiseksi voi hyödyntää Työkykytiimiin ohjautumisen liikennevaloja ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamiseen puolestaan muistilistaa.  

Työkyvyn tuen tiimin asiakkuuden vaiheet: 

 1. Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen ja asiakkaaksi ohjautuminen yhteisen keskustelun kautta
 2. Nykytilanteen sekä työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen työkyvyn tuen tiimissä moniammatillisesti
 3. Tarpeen mukaan työkyvyn lisäselvitykset terveydenhuollossa
 4. Tarpeen mukaan kuntoutuksen toimet
 5. Yhteenvedon sekä jatkosuunnitelman laatiminen, asiakkuuden päättyminen työkyvyn tuen tiimissä 

Työkyvyn arviointia täydennetään koko prosessin ajan tarpeen mukaan myös esim. kuntouttavassa työtoiminnassa. Työkyvyn tuen tiimi tekee myös jatkuvaa moniammatillista yhteistyötä sekä verkostoyhteistyötä asiakkaan selvittelyjen tukena. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, eli Kymsoten, tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. 

Kymenlaaksossa työkyvyn tuen tiimi on osa Monialaisen työelämäpalvelun toimintaa. Monialaisen työelämäpalvelun tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä sekä kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, asiakaslähtöistä monialaista palvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan ja Kymsoten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä Kymenlaakson kuntien näitä täydentävistä palveluista. Työkyvyn tuen tiimi, eli Työkykytiimi, puolestaan tarjoaa Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaille laaja-alaisia ja moniammatillisia työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointeja. Monialaisen työelämäpalvelun toiminta toteutetaan Kymsoten työelämäpalvelujen, Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja Kelan yhteisissä toimipaikoissa Kouvolassa, Haminassa ja Kotkassa. Toiminta perustuu toimijoiden väliseen yhteistyösopimukseen. 

Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut työkyvyn tuen tiimin toimintamallin jatkokehittäminen, yhdenmukaistaminen ja jalkauttaminen. Tällä tavoitellaan työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessien selkeytymistä ja vaikuttavuuden parantamista. Hanke toimii vuodet 2021-2022. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkykytiimin asiakkaita ovat Kymenlaaksossa asuvat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn laajaa arviointia sekä suunnitelmaa / toimenpiteitä työllistymisen tueksi eivätkä ole tulleet autetuksi muilla työllistymisen tuen palveluilla. 

Hankkeessa toimii asiakasraati kehittämistyön tukena ja hankkeen kehittämistyössä on mukana kokemusasiantuntija. Myös Kymsoten Prototyypit -online yhteisöä hyödynnetään kehittämistyössä. Hankkeessa myös pilotoidaan kokemusasiantuntijan tukityötoimintaa osana Työkykytiimissä tehtävää työtä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminta on saatu osaksi Monialaisen työelämäpalvelun toimintaa ja sille on varattu resurssit. Toimintamalli siirtyy hyvinvointialueelle. 

  Kansikuva
  Työkykyohjelman logo

  Kehittämisen vaihe

  icon/launch Created with Sketch. Valmis

  Kohderyhmä