Unipercare - tuo ennaltaehkäiseviä virtuaalisia palveluja kotiin ja palvelukeskuksiin - suorina lähetyksinä ja tallenteina 24/7 h ​​​​​​​

 • Virtuaaliset sisällöt koostuvat elävästä ja tallennetusta sisällöstä, joka keskittyy sosiaaliseen, fyysiseen ja henkiseen toimintaan.
 • Hoivahenkilöt ylläpitää yhteisöä ja on vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa.
 • Käyttäjätutkimuksen mukaan 88 % kertoi elämänlaadun parantuneen!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Unipercare - tuo ennaltaehkäiseviä virtuaalisia palveluja kotiin ja palvelukeskuksiin - suorina lähetyksinä ja tallenteina 24/7 h ​​​​​​​
Toimintamallin lyhyt kuvaus
 • Virtuaaliset sisällöt koostuvat elävästä ja tallennetusta sisällöstä, joka keskittyy sosiaaliseen, fyysiseen ja henkiseen toimintaan.
 • Hoivahenkilöt ylläpitää yhteisöä ja on vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa.
 • Käyttäjätutkimuksen mukaan 88 % kertoi elämänlaadun parantuneen!
Toteutuspaikka
Unipercare on käytössä jo laajasti. Palvelun kehitys on USA ja Israel, kansallinen kehitys Tampereella
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja
Liitteet ja linkit
Kuva
Seniorijumppaa
Kuvateksti
Unipercare palvelun kautta voit jumpata yksin tai yhdessä, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
Tämä video (6.11 min.) kertoo miten Unipercare TV sovitin näkyy.
Videossa, oikealla näkyy Unipercare TV sovittimen mukana tuleva kaukosäädin.
Esityksen kulku:
1. Katselet TV kanavaa keskellä UNIPER ja TV näppäimet
2. TV ruudulle tulee "pop-up" joka kertoo tulevasta puhelusta
3. Videopuhelu käynnistyy
4. Paluu automaattisesti TV kanavalle
5. Videolla esitellään erilaisia muistutuksia ja Unipercare palvelua
LAITA YOUTUBESSA TEKSTITYS PÄÄLLE NIIN TULEE SUOMEKSI SELITYS!!!!!
Tämä 1,57 min. video kertoo Unipercare palvelusta.

Luotu

19.04.2021

Viimeksi muokattu

25.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Kotiin vietävien digitaalisten palvelujen haasteena on luoda ratkaisu, jolla on vaikutusta – se on muutakin kuin virtuaalinen kotikäynti! 

Unipercare tuo terveysliikuntaa ja muuta sisältöä rajattomasti kotiin – Suorina lähetyksinä ja tallenteina!

 • Monipuoliset sisällöt parantaa asiakkaan fyysistä, henkistä, sosiaalista hyvinvointia – elämänlaatua!
 • Yhteydenpito lapsiin ja ystäviin videokuvapuheluna
 • Hoivahenkilön ja asiakkaan väliset suojatut videokuvapuhelut

Käyttäjätutkimuksen mukaan 88 % kertoi elämänlaadun parantuneen!

Ainutlaatuinen Unipercare hallintaportaali

 • Hoivahenkilö ylläpitää asiakastietoja, kirjaa lääkemuistutukset ja muut kalenterimerkinnät asiakkaan kalenteriin, tallentaa personoidun videosisällön, ylläpitää lähipiirin yhteystietoja
 • Asiakas päättää sisällön katseluajankohdan, ei rajoitteita, milloin vain 24/7
 • Portaalin BI- raportointityökalu kerää tiedon milloin ja kuinka kauan hoitohenkilö on ollut yhteydessä asiakkaaseen.
 • Portaali kertoo, mitkä sisällöt ja palvelut ovat kiinnostavia, kuinka niihin osallistutaan ja jos jonkun osallistuminen on vähäistä tai se hiipuu.

 

Unipercare on ratkaisu moneen käytännössä todettuun pulmaan – kokeile sen sopivuutta, päätetään sitten jatkosta.

 • Unipercare on valmis palvelualusta, jota käytetään maailmalla laajasti. Yhteisön asiakasmäärä on rajaton. Referensseinä useita yhteisöjä, jossa yli 5.000 vanhempaa aikuista
 • Suomen ja Ruotsin kielen lisäksi, Englanti, Saksa, Espanja, Hebrea ja Arabia on tuettu
 • Pyynnöstä esittelemme mielellämme tutkittuja käyttökokemuksia hoitoyhteisöiltä ja asiakkailta
Toimintaympäristö **

Kotiin vietävien digitaalisten palvelujen haasteena on luoda ratkaisu, jolla on vaikutusta – se on muutakin kuin virtuaalinen kotikäynti! 

Unipercare tuo terveysliikuntaa ja muuta sisältöä rajattomasti kotiin – Suorina lähetyksinä ja tallenteina!

 • Monipuoliset sisällöt parantavat asiakkaan fyysistä, henkistä, sosiaalista hyvinvointia – elämänlaatua!
 • Yhteydenpito lapsiin ja ystäviin videokuvapuheluna
 • Hoivahenkilön ja asiakkaan väliset suojatut videokuvapuhelut
 • Säästää yhteiskunnan kustannuksia ja helpottaa hoivahenkilöstön arjen tehtäviä

Helppokäyttöinen Unipercare palvelu

Unipercare vahvistaa sosiaalisia kontakteja ja aktiviteetteja sekä tukee itsenäistä toimintaa. Yhteydenpito on interaktiivista, jolloin keskustelu vastapuolen kanssa käydään kasvotusten livenä. Suojattu hallintaportaali on hoivahenkilöiden työkalu, jolla seuranta, käytön raportointi ja yhteydenpito asiakkaisiin tapahtuu.

Käyttäjätutkimuksen mukaan 88 % kertoi elämänlaadun parantuneen!

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Unipercare palvelua on kehitetty jo vuodesta 2016. Sen kehitystä ja toimivuutta kohderyhmissä on mitattu ja arvioitu ulkopuolisten tutkimuslaitosten avulla. Tutkimuksia loppukäyttäjän ja omaisten arvioita ja kokemuksia palvelun käytöstä ja käytettävyydestä. 

Unipercare palvelun monipuolinen hallintaportaalin käytettävyyden arvioinnista on tehty myös tutkimuksia hoivahenkilöiden näkökulmasta.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Unipercare palvelua käytetään maailmalla jo paljon. Käyttäjiä on USA, Australia, Israel ja Itävalta, Saksa. Suomen ja Ruotsin kielen lisäksi, Englanti, Saksa, Espanja, Hebrea ja Arabia on tuettu.

Haluamme kumppaneita, joilla tavoite on juurruttaa ja levittää etäpalvelut osaksi arjen toimintaa. 

Tarkoituksenmukaisen pilotoinnin jälkeen yhteinen päämäärä tulee olla sellainen, jossa on määritelty tavoitteet ja eteneminen vaiheittain sisäänajon kautta.

Tässä määritelmä toimitussopimuksestamme; 

Palvelun käyttöönoton suunnitteluun osallistuu toimittajan, että asiakkaan edustajia. Toimittaja vastaa siitä, että Unipercare palvelu toteutuu sopimuksen edellyttämällä tavalla. Asiakkaan vastuuhenkilöt vastaa omalta osaltaan sopimuksesta.

Vastuuhenkilöt päättävät yhdessä mahdollisesti tarvittavista muutoksista, järjestävät tarvittavat tukitoiminnot asiakkaan ja toimittajan puolelta sekä toimivat yhteyshenkilöinä. Vaadittava ajallinen panostus sovitaan erikseen projektin alussa.

Vastuuhenkilöt tekevät päätökset toimitusten kulusta tarkistamalla tulokset tarkistuspisteissä sekä hyväksymällä ne. Toimittaja on vastuussa toimitusten suunnittelusta ja sen varmistamisesta, että hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Toimittajan veloitusperuste on palveluhinnaston mukaan aika ja materiaali pohjalta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

UNIPERCARE - Proof Of Concept

Israelissa on jo yli 100 palvelukeskusta, jotka käyttävät Unipercare palvelua. Lisäksi palvelukeskuksissa on useita kymmeniä loppuasiakasta, joilla helppokäyttöinen Unipercare kotonaan. Näin he voivat osallistua ryhmäkeskusteluihin kotoaan, suoraan omasta tutusta televisioista, tietokoneesta, tabletista tai muusta mobiililaitteestaan.

Jokaisessa palvelukeskuksessa on tietysti myös Unipercare palvelu käytössä, jolla voidaan lähettää livelähetyksiä, tehdä tallenteita ja ylläpitää palveluksekuksen asiakaskuntaa.

Kotonaan olevat voivat osallistua käynnissä olevaan yhteisötoimintaan interaktiivisesti. Jokaiseen käyttölisenssiin liittyy vapaus valita päätelaite, mitä käyttää; tablet, tietokone tai mobiili käyttöliitymä. Parhaillaan palvelua laajennetaan myös eritysryhmien käyttöön.

Käyttäjätutkimuksen mukaan 88 % kertoi elämänlaadun parantuneen!

Ohessa liite, jossa tuloksista ja palvelun vaikuttavuudesta kerrotaan lisää. Tähän kyseiseen tutkimukseen oli osallistunut n. 100 ikäihmistä. Lisätietoja pyydettäessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Unipercare palvelualusta toteuttaa eri palvelutuottajien sähköiset etäpalvelut vaivattomasti, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti

Kun pohditte kotiin vietävien palvelujen käyttöönottoa, haluamme olla siinä teidän tukena.

 

Ole yhteydessä,

Smartvisio Group Oy

Heli Helander, Salesmanager

p. 040 416 4348

eMail. heli.helander@smartgroup.fi 

 

Kansikuva
UNIPER – hyötyjä ikäihmisille ja hoivapalvelun tarjoajalle

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kotihoito Kuntoutus Digitaaliset palvelut Etäpalvelu Aamu- ja iltapäivätoiminta

Ilmiöt

Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Ikäihmiset Kehitysvammaiset, vammaiset Maahanmuuttajat Nuoret aikuiset Omaiset Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat