SOTE- ja perhekeskuksen edustuksellinen vaikuttajaverkosto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, tehostaa ja yhteensovittaa eri asiakasryhmien vaikuttajaryhmien osallistumista monialaisesti kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vaikuttajaverkosto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SOTE- ja perhekeskuksen edustuksellinen vaikuttajaverkosto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, tehostaa ja yhteensovittaa eri asiakasryhmien vaikuttajaryhmien osallistumista monialaisesti kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan perhekeskus ja SOTE-keskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

19.12.2022

Viimeksi muokattu

24.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Sote- ja perhekeskuksessa on edustuksellinen vaikuttajaverkosto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, tehostaa ja yhteensovittaa eri asiakasryhmien vaikuttajaryhmien osallistumista monialaisesti kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.

• Verkostoi järjestöjen, yhdistysten, seurakunnan ja edustuksellisten osallisuuden ryhmien kokemuspohjaiset asiantuntijat SOTE- ja perhekeskusten verkostoon osaksi kehittämistä, arviointia ja suunnittelua. Toimii palveluiden ja asiakkaiden rajapinnassa. 

Toiminta osana Perhekeskusta

1. Perhekeskuksesta tuodaan vaikuttajaverkostoon asioita työstettäväksi

-Työstetään vaikuttajaverkoston kokoonpanolla

-Vaikuttajaverkoston jäsenet vievät omaan verkostoonsa työstettäväksi

2. Vaikuttajaverkostosta pyydetään teemakohtaiseen kehittämiseen mukaan osallistujia

3. Vaikuttajaverkosto voi esittää SOTE- ja perhekeskuksille kehittämis-, arviointi ja suunnittelutarpeita.

Vaikuttajaverkoston koordinaatio ja fasilitointi

Koordinaatio:

• Aikataulutus, yhteystietolistat, valmistelu/ennakointi

• Kehittämistarpeiden tuominen perhekeskuksista työstettäväksi verkostolle

• Verkosta nousevien tarpeiden tuominen perhekeskukseen 

• Koordinaattori sovittava

• Toiminnan prosessien läpinäkyvyys toimijoille ja ulospäin, tiedotus

• Esim. tieto, miten esiin nousseita asioita käsitellään, miten etenevät ja miten toimijat saavat niistä palautetta takaisin

 

Fasilitointi:

• Toiminnan johtaminen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn

• Verkoston toimivuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta huolehtiminen

• Dialogisuudesta huolehtiminen

• Systeeminen työote työskentelyssä

Tarvitaan: 

• Yhteinen sähköinen työskentelyalusta

Osana vaikuttajaverkoston työskentelyä muodostetaan:

• Yhteiset tavoitteet

• Tarkempaa vaikuttajaverkoston toiminnan käytäntöjen ja prosessien suunnittelua

• Yhteiset käsitteet ja jaettu ymmärrys;

          Esimerkiksi, mitä tarkoittaa osallisuus tässä vaikuttajaverkostossa?

         Miten eri osallistujien yhdenvertainen osallistuminen ja moninäkökulmaisuus varmistetaan?

 

Toimintaympäristö **

Kansallisen perhekeskustoimintamallin mukaan perhekeskuksissa lasten, nuorten ja perheiden on oltava mukana perhekeskuksen kehittämisessä ja arvioinnissa. Perhekeskus on verkosto, jolloin sitä johdetaan verkostona. Tähän verkostoon on ammattilaisten lisäksi kiinnitettävä perheet ja nuoret.

Kansallisessa lapsistrategiassa linjataan lasten ja nuorten osallisuuden varmistamisesti, kiinnittäen katse erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten ja perheiden osallisuuteen. 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi on lakisääteistä. Lapsen oikeuksien mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä koskevassa asiassa. 

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi tarvitaan perhekeskuksessa yhtenäisiä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotta osallisuus konkretisoituu periaatteesta toiminnaksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhteiskehittämisprossissa oli mukana yhtenä asiantuntijoista kehittäjäasiakkaita.

Kansikuva
Vaikuttajaverkosto

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet