Verkko haltuun -hanke! Digitaidot osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena (2021-2023)

Monipuolista ja osallistavaa digitoimintaa oululaisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Hankkeessa koulutetaan myös vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä ja tuotetaan opastusmateriaalia. Keskiössä turvalliset verkkotaidot, osallisuus ja yhteisöllisyys. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Verkko haltuun -hanke! Digitaidot osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena (2021-2023)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monipuolista ja osallistavaa digitoimintaa oululaisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Hankkeessa koulutetaan myös vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä ja tuotetaan opastusmateriaalia. Keskiössä turvalliset verkkotaidot, osallisuus ja yhteisöllisyys. 

Toteutuspaikka
Oulu, Kumppanuuskeskus, kehitysvammaisten omat toimintaympäristöt, verkko.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit
Kuva
Kuvaus hankkeen toimintamallista.
Kuvateksti
Hanke tekee niin yksilö- kuin ryhmäohjausta kehitysvammaisille ihmisille ja heidän lähihenkilöille.​Ohjaus tapahtuu asiakkaiden tarpeista, ohjausta turvalliseen ja osallisuutta vahvistavaan verkossa toimimiseen. ​Hanke järjestää erilaisia tapahtumia etänä, livenä ja hybridinä. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä verkoston kanssa. ​Hanke tekee vaikuttamistyötä niin, että sähköiset palvelut ovat saavutettavampia. Hankkeen toiminnalla on vaikutusta myös kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Kehittämistyötä tehdään yhdessä toimijoiden kanssa. ​Digiä otetaan mukaan luovasti, ja sitä kautta päästään oppimaan jatkuvasti uusia asioita. Kun asiakas pääsee etänä mukaan, niin osallistuminen ja oppiminen ei ole paikkasidonnaista.

Tekijä

Kaisa Pitkälä

Luotu

23.08.2022

Viimeksi muokattu

24.08.2022
Toimintaympäristö **

Digisyrjäytymistä on tutkimusten mukaan havaittu erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä. Heillä on heikommat mahdollisuudet päästä osalliseksi ja hyödyntää netin sisältöjä verrattuna henkilöihin, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Heikentäviä tekijöitä digiosallisuuteen on mm. puutteelliset taidot kehitysvammatason vuoksi, he eivät tiedä osallistumismahdollisuuksistaan, heillä ei ole laitteita millä osallistua tai heidän lähihenkilöiden rohkeuden tai asenteen puuttuminen digiosallisuuteen voi joskus olla estämässä myös kehitysvammaisen osallisuutta. Kehitysvammaisten digisyrjäytyminen todettiin osittain myös Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnassa, kun koronapandemia pakotti kehitysvammaisille suunnatun toiminnan siirtymään nettiin. Jotta kaikki pystyivät osallistumaan verkkotoimintaan tarvittiin siihen asumisyksiköiden työntekijöiden ja kehitysvammaisten lähihenkilöiden rohkeutta ja tukea. Verkko haltuun -hanke pyrkiikin toiminnallaan vahvistamaan kehitysvammaisten ja heidän lähihenkilöiden digiosaamista, jolloin edistetään myös ihmisten osallisuutta ja ehkäistään heidän syrjäytymiskehitystä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kehitysvammaiset ihmiset ja heidän lähihenkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään digilaitteita, tutustua laitteisiin, oppia hoitamaan asiointia digitaalisesti, tarvitsevat apua laitteen hankinnassa tai käyttämisessä. Osallistujien lähtökohdat voivat olla hyvinkin erilaisia esimerkiksi kehitysvammatason, diginkäyttötaitojen tai ikätason vuoksi. Lähtökohtana on se, että tarjoamme digiapua kaiken tasoisille aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. ​

Hankkeen aikana tullaan luomaan opastusmateriaalia. Materiaalin tuottamisessa on hyödynnetään osallistujien mukana olo siltä osin, että he voivat nostaa esille kehittämisideoita ja vaikuttaa materiaalin sisällön ulosantiin, niin että he kokevat materiaalit saavutettavaksi. Kun ohjeet tehdään kehitysvammaisille henkilöille, ne ovat ilmeisimmin saavutettavat myös muille äidinkielenään suomea puhuville kohderyhmille.

Hankkeessa koulutettuja vapaaehtoisia vertaisverkkotukihenkilöitä otetaan mukaan hankkeen toimintaan. Sen lisäksi että he toimivat verkkotukihenkilöinä, he voivat olla tekemässä live-lähetyksiä hankkeen toiminnasta ja tapahtumista. Toiminta on vahvistamassa digiosallisuutta niin toimijalla itsellään, kun mahdollistaa sen että osallistujia pääsee mukaan seuraamaan myös verkossa. 

Kansikuva
Esitekuva hankkeesta, kehitysvammaisia käyttämässä digilaitteita.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä