Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja edistää niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat siihen apua ja seuraa. Kampanjaan voi osallistua jokainen, joka haluaa tehdä hyvää. Kampanja järjestetään vuosittain ja se päättyy iäkkäiden ulkoilupäivään vanhustenviikon torstaina.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vie vanhus ulos -kampanja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja edistää niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat siihen apua ja seuraa. Kampanjaan voi osallistua jokainen, joka haluaa tehdä hyvää. Kampanja järjestetään vuosittain ja se päättyy iäkkäiden ulkoilupäivään vanhustenviikon torstaina.

Toteutuspaikka
Kampanja on valtakunnallinen, siihen voi osallistua kuka vaan ulkoilemalla ikäihmisen kanssa ja kertomalla ulkoilusta kampanjan verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Tietoa muualla

Tekijä

Heli Starck

Luotu

04.06.2020

Viimeksi muokattu

10.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Kampanjassa haastetaan vapaaehtoisia, järjestötoimijoita, opiskelijoita, hoitotyön ammattilaisia, liikunnnaohjaajia, fysioterapeutteja sekä läheisiä ja naapureita ulkoilemaan ikäihmisten kanssa. Osallistua voi yksin tai yhdessä, vaikka työporukalla.

Ulkoilutarinoita jaetaan kampanjan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa #vievanhusulos.

Toimintaympäristö **

Ulkoilulla on monia fyysisiä ja psyykkisiä terveyshyötyjä. Monella ikäihmisellä on kuitenkin vaikeuksia lähteä ulos. Syynä voivat olla haastava lähiympäristö, tasapainovaikeudet, kaatumisen pelko tai kävelykaverin puute. 

Vie vanhus ulos -kampanja tuo tämän tarpeen esille ja kannustaa niin ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin ulkoilemaan yhdessä vanhuksen kanssa. Kampanjan verkkosivuilta löytyy ideoita ulkoiluun. Osallistua voi kertaluonteisesti, mutta tavoitteena on kuitenkin pysyvän ulkoilutoiminnan syntyminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ne ikäihmiset, jotka tarvitsevat apua, tukea, kannustusta tai seuraa ulkoiluun. He voivat asua kotona tai olla jo hoivapalveluiden piirissä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vie vanhus ulos -kampanja on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Nykyisin kampanjan ajankohta on vakiintunut syys-lokakuulle ja se kestää kuukauden ajan.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

1. Vinkkejä vapaaehtoisille

 • Ulkoile ikäihmisen kanssa
  • Sovi yhteinen ulkoiluhetki läheisesi tai naapurisi kanssa
  • Tarjoudu kävelykaveriksi palvelukotiin tai -keskukseen
  • Liity vapaaehtoistyötä tekevään järjestöön
  • Osallistu kunnan liikuntatoimen, vapaaehtoiskeskuksen tai muun sektorin järjestämään ulkoiluystäväkoulutukseen
  • Ota yhteyttä kuntasi ulkoilutoiminnan koordinoijaan
 • Kerro ulkoilustasi kampanjasivuilla tai sosiaalisessa mediassa #vievanhusulos
 • Haasta muut mukaan

2. Vinkkejä hoivakodeille ja palvelutaloille

 • Kutsukaa vapaaehtoiset ja koululaiset ulkoiluavuksi
 • Kirjatkaa ulkoilu päiväohjelmaan - joka päivä ulos
 • Keksikää ulos vaihtelevaa ohjelmaa: tehtävärasteja, tanssia ja laulua, luonnon tarkastelua, eväshetkiä

3. Vinkkejä kuntien liikuntatoimille, vapaaehtoiskeskuksille ja muille toimijoille

 • Kouluttakaa ulkoiluystäviä ja järjestäkää vapaaehtoisille tukea, virkistystä ja jatkokoulutusta.
 • Järjestäkää ulkoiluryhmiä ja -tapahtumia yhteistyöllä.
 • Suunnitelkaa penkkilenkkejä, joiden varrella on levähdyspaikkoja ja esim. jumppaliikkeitä tai muita tehtäviä.
 • Kehitelkää luontoelämyspolkuja ja luontoretkiä.

 

 

Kansikuva
Vie vanhus ulos-kampanjan logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Ikääntyminen Vertais- ja vapaaehtoistyö Viestintä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus Osallistuva yksilö Yksinäisyys

Kohderyhmä

Ikäihmiset Koko väestö