Vieraanvaraisten yhteisöjen tukipilareiden tunnistus ja levitys

Olemme tunnistaneet yhteisöjen vieraanvaraisuuden elementtejä ja miettineet erilaisia tapoja levittää havaintojamme. Tällä tavoin meidän on ollut mahdollista nostaa vieraanvaraisuuden merkityksiä yhteiseen keskusteluun.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vieraanvaraisten yhteisöjen tukipilareiden tunnistus ja levitys
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olemme tunnistaneet yhteisöjen vieraanvaraisuuden elementtejä ja miettineet erilaisia tapoja levittää havaintojamme. Tällä tavoin meidän on ollut mahdollista nostaa vieraanvaraisuuden merkityksiä yhteiseen keskusteluun.

Toteutuspaikka
Diakonissalaitoksen Kanssala
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Joonas Timonen

Luotu

25.11.2020

Viimeksi muokattu

27.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Olimme havainneet, että yhteisöjen tapa ja kulttuuri toivottaa uusia ihmisiä tervetulleeksi toimintaan on tärkeä tekijä siinä, miten erilaiset ihmiset pääsevät kiinnittymään yhteisöihin. Aloimme nimittämään tätä tekijää vieraanvaraisuudeksi.

Halusimme konkretisoida, mistä vieraanvaraisuudessa on kyse. Osallistuvan havainnoinnin avulla muodostimme pohjan siitä, miten hahmotamme vieraanvaraisuutta ja vieraanvaraisia yhteisöjä.

Yhteiskehitimme analyysin vieraanvaraisuudesta ja kehitimme erilaisia tapoja levittää havaintojamme: julisteita ja kuvituksia yhteisöjen käytettäväksi, rohkaisukirja yhteisöille (tehty yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa) sisäistä pohdintaa avittamaan, vertaissparraus-mallin sekä koulutuspaketin.

Tällä tavoin olemme tunnistaneet vieraanvaraisuuden elementtejä, levittäneet niitä eteenpäin ja tätä kautta vaikuttaneet yhteiseen osallisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyvään keskusteluun. 

Levittäminen on tapahtunut virtuaalisilla valmennuksilla sekä isommille ryhmille että yksittäisille toimialoille, hoksauttavilla tapahtumilla, joihin on kutsuttu myös muita puhujia aiheeseen liittyen sekä osana Kanssalan vapaaehtoistoiminnan vertaissparraus konseptia. Levittämisessä on myös käytetty painettuja materiaaleja vieraanvaraisuus -teemasta julisteiden ja korttien muodossa. Verkkosivuillamme on myös jaossa kaikki aiheesta tuottamamme materiaali. 

Osa materiaaleista on tuotettu yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa ja myös he tekevät valmennuksia aiheeseen liittyen. Näin vieraanvaraisuuden sanoma leviää laajemmalle.

Toimintaympäristö **

Osallistuminen yhteisöjen toimintaan kansalaisena, vapaaehtoisena, vertaisena tai aktiivina tarjoaa periaatteessa kaikille väylän vaikuttaa, kiinnittyä yhteisöihin ja vahvistaa omaa toimijuutta. Vapaaehtoiseksi liittyminen vieraaseen yhteisöön, uusien ihmisten keskellä voi näyttäytyä kuitenkin hyvin erilaisessa valossa erilaisessa elämäntilanteessa tai yhteiskunnallisessa asemassa oleville. 

Tämän lisäksi olemme omassa työssämme havainneet, että esimerkiksi Helsingissä järjestöjen ja erilaisten yhteisöjen välillä on eroja siinä, miten erilaiset ihmiset toivotetaan tervetulleeksi toimintana. Mitä enemmän inklusiivisia, sosiaalisesti avoimia yhteisöjä meillä on, sitä helpompi yksilöiden on kiinnittyä toisiinsa, saada ystäviä, luoda sosiaalisia suhteita ja osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin toteuttaminen on edellyttänyt usean erilaisia taitoja omaavan tyypin mukana oloa: toimintamallin onnistumiseksi on täytynyt osata hahmottaa vieraanvaraisuuden merkitystä isossa kuvassa, tunnistaa ja ymmärtää vieraanvaraisuuden toteutumista ja merkitystä eletyssä arjessa, innostaa yhteistyökumppaneita kehittämään vieraanvaraisuuden ideaa ja analyysia yhdessä, tuottaa erilaisia kiinnostavia materiaaleja vieraanvaraisuudesta, sekä rakentaa ja toteuttaa yhteisöjä hyödyttäviä sparraus- ja koulutuspaketteja.

Ilman tätä moninaista tekijäporukkaa kokonaisvaltainen vieraanvaraisuuden idean pöllyytys ja levitys ei olisi onnistunut niin hyvin kuin se on nyt onnistunut.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan myötä vieraanvaraisuuden sanoitus on kehittynyt ja levinnyt, ja kokemuksemme mukaan tämä tutulta ja maanläheiseltä kuulostava sana on auttanut konkreettisesti pohtimaan ja hahmottamaan sitä, mistä yhteisöjen inklusiivisessa kulttuurissa on kunkin yhteisön oman arjen kannalta kyse. 

Olemme huomanneet, että kuuden yhteisön tukipilarin sarjasta löytyy lähes poikkeuksetta jokin asia, joka kolahtaa kuhunkin yksilöön ja yhteisöön. Näennäisesti yksinkertaiselta tuntuva sana on saanut paljon uusia merkityksiä ja neutraaliudessaan se on ollut loistava keskustelunavaaja, mistä jokaisen omana itsenään hyväksyvässä -ilmapiirissä on kysymys.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos haluat tunnistaa osallistumiseen, osallisuuteen ja yhteisöjen arkeen liittyvän uuden elementin, voivat nämä vinkit olla hyödyksi:

1. Rajaa, mistä olet tarkalleen ottaen kiinnostunut: mitä selkeämpi rajaus, sitä nopeammin pääset liikkeelle. Omassa tapauksessamme rajaus oli tunnistaa abstraktin vieraanvaraisuuden konkreettisia arjen elementtejä.

2. Ota mukaan motivoitunut tekijä, joka pääsee uppoutumaan aiheeseen: meillä oli onni saada mukaan syvällinen korkeakouluharjoittelija, joka paneutui vieraanvaraisuuden havainnointiin innolla ja viisaudella.

3. Analysoi: analysoi, mieti ja kehitä kokonaisuutta koko ajan.

4. Tuota analyysin pohjalta mielenkiintoisia ja helposti lähestyttäviä materiaaleja, yhdessä moninaisen tekijäporukan kanssa: me esimerkiksi toteutimme havainnoista sekä kuvia, rohkaisukirjan, postikortteja että blogitekstejä. Kokemuksemme mukaan nimenomaan moninainen ja usein visuaalinen materiaali on tehnyt havaintojen levittämisen helpoksi ja mukavaksi.

5. Mieti tapoja pöllyyttää havaintojasi yhdessä muiden kanssa: me emme ole jääneet vain esittelemään omia havaintojamme, vaan olemme aktiivisesti miettineet vieraanvaraisuutta yhdessä muiden yhteisöjen kanssa materiaalien jälkeenkin. Olemme esimerkiksi vetäneet vertaissparrauksia, joissa olemme yhdessä muiden yhteisöjen kanssa sparranneet toisiamme vieraanvaraisuuteen liityen. Kokemuksemme mukaan vieraanvaraisuuteen liittyvät ajatukset ja eetokset ovat tällä tavoin tulleet myös helpommin ymmärrettäväksi ja jaettavaksi, kun omistajuus ilmiöstä ulotetaan yhteisesti jaettavaksi.

Kansikuva
kuva yhdestä tukipilarista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Osallisuus Yhteisöllisyys Järjestöt Vertais- ja vapaaehtoistyö

Ilmiöt

Arvojen muutokset Demokratian murros Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot Osallistuva yksilö Yksinäisyys

Kohderyhmä

Koko väestö Organisaatiot