Yhdessä-tiimi. Varhaista tukea perheille Kymenlaaksossa

Yhdessä- tiimi on matalan kynnyksen  tiimi, jonka tavoittena on tukea perhettä moniamaatillisesti mahdollisimman varhain. Tiimi koostuu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhetyön ja perheneuvolan edustajasta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti. Asiakas on aina mukana tapaamisessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdessä-tiimi. Varhaista tukea perheille Kymenlaaksossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdessä- tiimi on matalan kynnyksen  tiimi, jonka tavoittena on tukea perhettä moniamaatillisesti mahdollisimman varhain. Tiimi koostuu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhetyön ja perheneuvolan edustajasta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti. Asiakas on aina mukana tapaamisessa. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso, perhekeskustoiminta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tarja Tammekas

Luotu

24.08.2022

Viimeksi muokattu

14.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on asiakkaan ongelmien kasautumisen ehkäiseminen oikea-aikaisten, vaikuttavampien ja sitä kautta lyhytkestoisempien palvelujen ja tuen muotojen avulla.  Asiakkaan haasteet ja ongelmat pystytään tunnistamaan mahdollisimman varhain ja  riittävä tuki pystytään takaamaan koko perheelle moniammatillisesti.

Yhdessä tiimi on moniammatillinen tiimi, joka tukee perhettä varhaisessa vaiheessa. Huoli asiakkaan tilateesta voi herätä varhaiskasvatuskessa, neuvolassa varhaisen tuen perhetyössä ta perheneuvolassa. Jos tarvitaan moniammatillista arviointia, voidaan asiakkaalle ehdottaa asian käsittelyä tiimissä. 

Tiimiin osallistuvat aina perheohjaaja, perheneuvolan työntekijä sekä perheen oma terveydenhoitaja. Varhaiskasvatuksesta kutsutaan lapsen työntekijä (mikäli ohjaus tiimiin ei tapahdu sieltä). Lisäksi perheohjaaja voi tarvittaessa kutsua mukaan sosiaaliohjaajan perhekeskustiimistä.​ 

Tiimin tapaamisessa luodaan yhteinen tialnnekuva perheen tilanteesta sekä tehdään konkreettinen suunnitelma palveluista, työnjaosta ja seurannasta. tapaamisessa nimetään perheelle vastuutyöntekijä. Pohjana käytetään yhteinen arviointi-lomaketta.

Millaiset perheet hyötyvät yhdessä-tiimistä:

 • Perhe tiedostaa ongelman tai muutostavoitteen​
 • Perheellä on kykyä reflektoida omaa toimintaansa​
 • Perheellä on kykyä ja halua tarkastella ongelmaa eri näkökulmista​
 • Perhe on motivoitunut ja perheellä on voimavaroja muutokseen​
 • Perhe uskoo omaan toimijuuteen ja luottaa siihen, että asioita voi muuttaa ja niihin voi vaikuttaa

Yhdessä tiimin tuki voi estää perhetilanteen kriisiytymisen ja ongelmien kasautumisen. Taustalla on tarve vahvistaa monialmmatillista työskentelyä ja työnjakoa perhekeskutoiminnan ytimessä.

Yhdessä tiimi voi vastata esim. seuaaviin tunnisttuihin haasteisiin:

 • haasteita vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksessa​
 • haasteita perheenjäsenten vuorovaikutuksessa​
 • keinottomuutta lapsen kanssa toimimisessa​
 • haasteita uuden elämäntilanteen rytmin löytymisessä ​
 • haasteita vanhempien välisessä roolituksessa​
 • vanhemman oma jaksaminen kuormittunut​
 • haasteita arkirytmissä
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tiimimallia on piltotitu Kymenlaaksosssa Karhulan neuvolan alueella 2021. Se on levittetty kahdelle muulle perhekeskusalueelle ja tavoitteena on, että se on levietty koko maakuntaan vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Juurruttamisen tuki:

Kehittäjätiimi: palveluesimiehet, perhekeskuskoordinaattori, projektikoordinaattori
Alueelliset koulutukset ja infot
Käyttöönoton tuki alueilla

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallilla on luotu rakenteet matalan kynnyksen yhteistyölle. Se on mahdollistanut varhaiskasvatukselle helpon tavan ottaa huoli puheeksi ja saaada ammiattilaisten tukea asian käsittelyyn. Asiakkaan osallisuus omassa asiassaan on vahvistuntut ja yhteistyö perhekeskuksen matalan kynnyksen palvleudien välillä vahvistunut. Aluiden tiimeissä tehdään jatkuvaa kehittämistä ja seurantaa.

Kansikuva
Ydessä tiimin kuvaus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed