Yhdessä-tiimi. Varhaista tukea perheille Kymenlaaksossa

Yhdessä- tiimi on matalan kynnyksen  tiimi, jonka tavoittena on tukea perhettä moniamaatillisesti mahdollisimman varhain. Tiimi koostuu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhetyön ja perheneuvolan edustajasta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti. Asiakas on aina mukana tapaamisessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdessä-tiimi. Varhaista tukea perheille Kymenlaaksossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdessä- tiimi on matalan kynnyksen  tiimi, jonka tavoittena on tukea perhettä moniamaatillisesti mahdollisimman varhain. Tiimi koostuu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhetyön ja perheneuvolan edustajasta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti. Asiakas on aina mukana tapaamisessa. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso, perhekeskustoiminta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tarja Tammekas

Luotu

24.08.2022

Viimeksi muokattu

19.01.2024
Ratkaisun perusidea **

 

Yhdessä - tiimi on Perhekeskualueilla toimiva moniammatillinen tiimi, joka tukee perhettä varhaisessa vaiheessa. Huoli asiakkaan tilateesta voi herätä varhaiskasvatuskessa, neuvolassa varhaisen tuen perhetyössä ta perheneuvolassa. Jos tarvitaan moniammatillista arviointia, voidaan asiakkaalle ehdottaa asian käsittelyä tiimissä. 

Tiimiin osallistuvat aina perheohjaaja, perheneuvolan työntekijä sekä perheen oma terveydenhoitaja. Varhaiskasvatuksesta kutsutaan lapsen työntekijä (mikäli ohjaus tiimiin ei tapahdu sieltä). Lisäksi perheohjaaja voi tarvittaessa kutsua mukaan sosiaaliohjaajan perhekeskustiimistä.​ 

Tapaamisiin on sovittu säännöllinen aika ja ammattilainen voi varata asiakkaalle ajan tiimiin keskitetyn asiakasohjauksen kautta.

Tiimin tapaamisessa luodaan yhteinen tilannekuva perheen tilanteesta sekä tehdään konkreettinen suunnitelma palveluista, työnjaosta ja seurannasta. Tapaamisessa nimetään perheelle vastuutyöntekijä. Pohjana käytetään yhteinen arviointi-lomaketta.

 

Toimintaympäristö **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen perhekeskuspalveluiden kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on varhaisen tuen palvleuiden/peruspalvleuiden vahvistaminen ja palvleuiden oikea-aikaisuuden sekä saatavuuden parantaminen.Monialaisen  verkostotyön ja  palvelutarpeen arvioinnin toteutuimen ovat keskeisiä onnistumsien elementtejä, kun tavoitellaan asiakkkaan sujuvaa palvleupolkua. 

Kymenlaaksossa nähtiin tarve yksinkertaistaa, sujuvoittaa ja varhaistaa huolen puheeksiottoa ja yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan, varhaisen tuen perhetyön sekä perheuvolan kanssa ja luoda rakenteet asikkaan ympärille koottavan verkoston toimintaan.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmän ovat perhekeskusalueiden alle 8-vuotiaat lapset ja heidän perheensä. Perheillä on tunnistettu arjessan tuen tarvetta, jonka arvioinitiin ja totoeutukseen tarvitaan moniammatillista osaamista jo heti varhaisessa vaiheessa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tiimimallia on piltotitu Kymenlaaksosssa Karhulan neuvolan alueella 2021. Se on levitetty koko maakuntaan vuosien 2022- 2023 aikana perhekeskuksoordinaattorin ja perhetyön  hankekoordinaattorin toimesta. 

Juurruttamisen vaiheet:

Kehittäjätiimi kokooontuu säännöllisesti: palveluesimiehet, perhekeskuskoordinaattori, projektikoordinaattori
Säännölliset alueelliset koulutukset ja infot
Käyttöönoton tuki alueilla (perhekeskuskoordinaattori ja projektikoordinaattori)

Juurruttamisen ja jatkokehittämisen vastuuhenkilöiksi on nimetty perhetyön palvleuesimiehet

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallilla on luotu rakenteet matalan kynnyksen yhteistyölle. Se on mahdollistanut varhaiskasvatukselle helpon tavan ottaa huoli puheeksi ja saaada ammiattilaisten tukea asian käsittelyyn. Asiakkaan osallisuus omassa asiassaan on vahvistuntut ja yhteistyö perhekeskuksen matalan kynnyksen palvleudien välillä vahvistunut. Aluiden tiimeissä tehdään jatkuvaa kehittämistä ja seurantaa. Asikaspalautteen mukaan perheet ovat hyötyneet tapaamisesta.

Kansikuva
Ydessä tiimin kuvaus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä