Käyttäjän Elisa.Lajunen profiilikuva.
Etunimi
Elisa
Sukunimi
Lajunen
Organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Esittelyteksti
Toimin asiantuntijana Etelä-Savon tulevaisuus sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Vastuualueenani on moniammatillinen vastaanottotoiminta sekä asiakasohjaus.

Toimintamallit, joissa mukana

Työkalun etusivu
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Perusterveydenhuolto

Kansikuva
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Pitkäaikaissairaat
Tiimityö

"Me tehdään" Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Saatavuus
Hoitotakuu
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Etelä-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset