Käyttäjän Elisa.Lajunen profiilikuva.
Etunimi
Elisa
Sukunimi
Lajunen
Organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Esittelyteksti
Toimin asiantuntijana Etelä-Savon tulevaisuus sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Vastuualueenani on moniammatillinen vastaanottotoiminta sekä asiakasohjaus.

Toimintamallit, joissa mukana

Työkalun etusivu
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Perusterveydenhuolto

Eloisa Essi
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Etäpalvelu
Avosairaanhoito
Hoidontarve

valmennuskuva
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Avosairaanhoito

Virtuaaliapuri Essi Essotessa
Toimintamalli
Hyvinvointialue
Viestintä
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Seksuaalisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Toimintamalli
Fysioterapia
Vastaanotto
Etäpalvelu

Kansikuva
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Pitkäaikaissairaat
Tiimityö

Yhteisasiakkaan palvelupolku
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaaliala

Muikku
Toimintamalli
Päihdepalvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Matalan kynnyksen palvelu
Kohtaaminen
Aamu- ja iltapäivätoiminta

"Me tehdään" Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Saatavuus
Hoitotakuu
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Posteri
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaaliala
Perusterveydenhuolto

Työkyvyn tuen palvelun prosessikuvaus
Toimintamalli
Työkyky

Älykaappi
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Lääkehuolto
Robotiikka ja tekoäly

Kokonaisuudet, joissa mukana

Etelä-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset