Terveyssosiaalityö ja -ohjaus osana perusterveydenhuollon vastaanottoa

Luodaan terveyssosiaalityön ja -ohjauksen toimintamalli Mikkelin perusterveydenhuollon vastaanotolle. Kehitystyötä tehdään 17.3.22 - 31.12.2023. Toimintamallia voi hyödyntää koko hyvinvointialueen palvelujen suunnittelussa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveyssosiaalityö ja -ohjaus osana perusterveydenhuollon vastaanottoa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan terveyssosiaalityön ja -ohjauksen toimintamalli Mikkelin perusterveydenhuollon vastaanotolle. Kehitystyötä tehdään 17.3.22 - 31.12.2023. Toimintamallia voi hyödyntää koko hyvinvointialueen palvelujen suunnittelussa. 

Toteutuspaikka
Mikkelin perusterveydenhuollon vastaanotto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Mikkeli
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Elisa Lajunen

Luotu

14.09.2022

Viimeksi muokattu

25.01.2024
Toimintaympäristö **

Etelä-Savon hyvinvointialueella terveyssosiaalityötä  - ja ohjausta tarjoaa terveyspalveluissa Diagnostisiin- ja tukipalveluihin kuuluva terveyssosiaalityön yksikkö, joka toimii Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloissa. Yksikössä työskentelee Mikkelissä 5 sosiaalityöntekijää sekä  2 sosiaaliohjaajaa  ja Savonlinnassa 2 sosiaalityöntekijää, sekä 1 sosiaaliohjaaja. Yksikön esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Yksikön työntekijät ovat terveydenhuollon työntekijöitä ja käyttävät terveydenhuollon tietojärjestelmää (LifeCare).

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat (10 %) kuormittavat voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja aiheuttavat mittavia kustannuksia (80% SoTe-kustannuksista).  Mikkelin vastaanotolla tähän tarpeeseen on vastattu kehittämällä asiakasvastaava (asiva) -toimintaa. Moniammatillisessa yhteistyössä asiakasvastaava -työntekijöiden kanssa tavoitetaan asiakkaita, joilla on useita haasteita. 

Kehittämistyön lähtökohtana on perusterveydenhuollon asiakkaiden terveyssosiaalityön palveluprosessin kuvaaminen. Vastaanotolla  kohdataan laajasti eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kaikilla asiakkailla ei ole kontaktia sosiaalipalveluihin eikä heillä välttämättä ole tietoa palveluista, joihin olisivat oikeutettuja.  Tavoitteena on luoda käytännöt, joiden mukaan henkilökunta A) tarjoaa terveyssosiaalityön palveluja asiakkaille B) voi konsultoida terveyssosiaalityötä.

Kehittämistyötä ohjaa kaksi kertaa vuodessa kokoontuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuva yhteistyötiimi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki Mikkelin perusterveydenhuollon vastaanotolla asioivat asiakkaat. Tilastointi on osoittanut, että terveyssosiaalityön ja -ohjauksen asiakkaiksi on ohjautunut 20 -95 -vuotiaita asiakkaita. Asiakkaiden keski-ikä on 62-vuotta. 70 % asiakkaista on eläkkeensaajia. 

Puhelinyhteys on ollut nopea ja riittävä tapa kohdata asiakas. 80 % asiakastyöstä tapahtuu puhelimitse. Vastaanotolla tavataan 10 %  ja kotikäynneillä 5 % asiakkaista. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä. 

25 % asiakkaista tulee palvelluksi kertayhteydenotolla. Tarvittaessa sovitaan uusi puhelinaika, vastaanottoaika tai kotikäynti.

Kehittämistoiminnan asiakastilastoinnin mukaan 60 %:lla asiakkaista ei ole sosiaalihuollon asiakkuutta. Joissakin tilanteissa rinnakkainen tuki sosiaalihuollosta ja terveyssosiaalityöstä on tarkoituksenmukaista.

Kansikuva
Kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis