Toimintamallit

Toimintamallit

"Me onnistutaan kun tehdään yhdessä" - Etelä-Savon vaativan sijaishuollon teoreettisen toimintamallin kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Integraatio
Mielenterveyspalvelut
Peruskoulu

maahan muuttaneiden palveluiden kehittämisen teemat
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maahanmuutto
Omahoito

Perhekeskuskonsepti: asiakkaat, palvelulupaus ja tehtävät, viitekehys, lait ja suositukset, rakenne ja sopimukset, avainprosessit, palvelut, palveluverkko, johtaminen, henkilöstö ja osaaminen, talous, mittarit.
Toimintamalli
Perhepalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys
Lähipalvelut
Integraatio

Studiolla
Toimintamalli
Etsivä nuorisotyö
Monikulttuurisuus
Musiikki
Perusopetus

Keusoten monialainen sote-tiimi -toimintamallin kansikuva
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Integraatio
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys

Monipalveluasiakkaan polku
Toimintamalli
Monialaisuus
Yhteistyö
Integraatio
Sosiaaliala
Terveydenhuolto

Yhdessä elämän solmuissa
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus

Pirsote ja Komas_tuotokset
Toimintamalli
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Ennaltaehkäisy

Kohtaamispaikka lapsiperheille ja ikäihmisille
Toimintamalli
Vertaistuki
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus

Rintanappeja, joissa eri maiden ja kielialueiden lippuja.
Toimintamalli
Kotouttaminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Ikääntyminen
Asiakassegmentointi
Integraatio
Asiakaslähtöisyys

Kannustavat Kokemukset -toiminnan logo
Toimintamalli
Maahanmuutto
Työllistyminen
Nuorisotyö
Asiakastyö
Asiakaslähtöisyys