Toimintamallit

Toimintamallit

Työntekijä opastaa asiakasta mobiilisovelluksen käytössä.
Toimintamalli
RRP
Digitaaliset palvelut
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Monialaisuus
Integraatio
Verkostot

Suunterveys perheissä
Toimintamalli
Maahanmuutto
Suun terveydenhuolto
Yhteistyö
RRP
Prosessien kehittäminen

Talvinen luontoretki.
Toimintamalli
Luonto
Maahanmuutto
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Green care

Tilannekeskus
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Integraatio
Asiakaslähtöisyys
Kustannusvaikuttavuus

Kuvassa kaksi ihmistä puhelinkeskustelussa keskenään. Toinen heistä on avun kysyjä ja toinen vastaaja. Teksti kuuluu Tilannekeskus ja kotihoidon omalääkärimalli.
Toimintamalli
Kotihoito
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Moniammatillisuus
Integraatio
Ikääntyminen

Kuvassa hymyilevä  henkilö, jolla kuulokemikrofoni.
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Integraatio

Scirocco-mittarin 12 eri osa-aluetta
Toimintamalli
Integraatio
Arviointi
Hyvinvointialue

Pirkanmaan perhekeskus tehdään yhdessä. Piirros, joka havainnollistaa verkostoitumista ja yhdessä tekemistä Pirkanmaan perhekeskuksessa.
Toimintamalli
Maahanmuutto
Perhekeskus
Verkostot
Monialaisuus
Yhteistyö

Toimintamalli
Integraatio
Monialaisuus
Asiakassegmentointi
Palvelujärjestelmä

Kansikuva. Porrastuva tunnistaminen, riskinarvio sekä tuki ja hoito
Toimintamalli
Lastensuojelu
Integraatio
Perhepalvelut
Osaaminen
Ennaltaehkäisy