Suun terveysneuvontaa maahanmuuttajaperheille (RRP, P4, I1)

Suun terveysneuvontatilaisuuksien pilotointi maahanmuuttajaperheille yhteistyössä Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollon ja Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suun terveysneuvontaa maahanmuuttajaperheille (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveysneuvontatilaisuuksien pilotointi maahanmuuttajaperheille yhteistyössä Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollon ja Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kanssa.

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue, suun terveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kajaani
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

02.02.2024

Viimeksi muokattu

26.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kainuulaisille maahanmuuttajaperheille järjestettiin 2024 tammikuun ja toukokuun välisenä aikana kieliryhmittäin suun terveysneuvontatilaisuuksia Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollon sekä Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden välisenä yhteistyönä. Suun terveysneuvontatilaisuuksien tavoitteena oli heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden suun terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevän palvelun saatavuuden vahvistaminen maahanmuuttajaperheille. Suun terveysneuvontatilaisuuksia varten työstettiin suun terveydenhuollon ammattilaisten välisenä yhteistyönä maahanmuuttajaperheille suunnattu kattava selkokielinen diaesitys suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi perheille työstettiin erilliset esitteet suun terveydenhuollon ajanvarauksesta sekä selkokielinen lyhyt kuvaohje suun omahoidosta. Ennen diaesityksen käyttöönottoa materiaali esitestattiin Kajaanin työvoimayhdistyksen kohtaamispaikan maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla. Maahanmuuttajaperheiltä, esityksiä vetävältä Kainuun hyvinvointialueen suuhygienistiltä sekä Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kotoutumisohjaajilta kysyttiin laadullista palautetta järjestetyistä suun terveysneuvontatilaisuuksista. 

Toimintaympäristö **

Työ- ja elinkeinoministeriön kototietokannan mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut Kainuussa viime vuosina. Kainuun hyvinvointialueella iso osa anestesiahammashoitoa tarvitsevista lapsipotilaista on maahanmuuttajataustaisia. Lisäksi kirjallisuudesta nouseva tieto ja tutkimus osoittavat, että maahanmuuttajataustaiset tarvitsevat lisää tietoa ja tukea suun terveydenlukutaidon ja suun omahoidon vahvistamiseksi. Suunterveyden lukutaidon vahvistumisen myötä maahanmuuttajaperheillä on parempia mahdollisuuksia vaikuttaa suun omahoitoon ja sitä kautta vähentää suun terveydenhuollon korjaavan hoidon ja raskaampien hoitomuotojen tarvetta. 

Suun terveysneuvontatilaisuuksiin osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten perheiden kynnys hakeutua jatkossa itsenäisesti suun terveydenhuollon palveluiden piiriin voi madaltua, kun suun terveydenhuollon palveluihin hakeutuminen tehdään ensin tutuksi perheen omalla äidinkielellä. Maahanmuuttajaperheiden hakeutuminen itsenäisesti suun terveydenhuollon vastaanotolle vähentää myös kotoutumisohjaajien työtä maahanmuuttajaperheiden suun terveydenhuollon ajanvarauksiin liittyvissä asioissa.

Tämän vuoksi maahanmuuttajaperheitä haluttiin tukea tarjoamalla ennaltaehkäisevää suun terveysneuvontaa kieliryhmittäin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä olivat Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden asiakkaina olevat maahanmuuttajaperheet. Suun terveysneuvontatilaisuudet järjestettiin keväällä 2024 yhteistyössä Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollon ja Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kotoutumisohjaajien kanssa. Suun terveysneuvontatilaisuudet järjestettiin darin, arabian, somalin, kinyamulengen sekä swahilin kielillä etätulkkauksen avulla. Maahanmuuttajaperheiltä pyydettiin laadullista palautetta suun terveysneuvontatilaisuuksista tulkin välityksellä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suun terveysneuvontatilaisuuksien järjestäminen vaatii suun terveydenhuollon sekä maahanmuuttajataustaisten parissa työskentelevien ammattilaisten välistä aktiivista yhteistyötä ja suunnittelua. Suun terveydenhuollon puolelta suun terveysneuvontatilaisuuksiin varattiin yhden suun terveydenhuollon ammattilaisen työpanos esitysten suunnitteluun sekä niiden aktiiviseen vetämiseen. Lisäksi tilaisuuksien vetämiseen oli sovittu varahenkilö, jotta suun terveysneuvontatilaisuudet saatiin varmasti järjestettyä yhteisesti ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti. Suun terveysneuvontatilaisuuksien järjestäminen vaati myös kotoutumisohjaajilta aikaa ja aktiivisuutta kerätä saman kieliryhmän maahanmuuttajaperheet yhteisiin kuukausittain järjestettäviin suun terveysneuvontatilaisuuksiin Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden tiloihin sekä tulkkauspalveluiden järjestelemiseen. Maahanmuuttajaperheille järjestettävien suun terveysneuvontatilaisuuksien järjestämisessä on huomioitava myös tulkkipalveluiden käytöstä tulevat kustannukset.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Maahanmuuttajaperheille järjestettävien suun terveysneuvontatilaisuuksien myötä Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuolto ja Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalvelut ovat aloittaneet yhteistyön. Laadullisen haastattelun pohjalta Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuolto sekä Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kotoutumisohjaajat kokivat maahanmuuttajaperheille järjestetyt suunterveyden ryhmätilaisuudet tarpeellisina. Maahanmuuttajaperheet kokivat saaneensa suun terveysneuvontatilaisuuksista paljon uutta ja hyödyllistä tietoa. Maahanmuuttajaperheet ovat olleet kiinnostuneita suun terveyteen vaikuttavista asioista, ja näin tilaisuuksilla on voitu vahvistaa perheiden suunterveyden lukutaitoa ja terveyskäyttäytymistä. 

Suun terveysneuvontatilaisuuksiin osallistuneiden maahanmuuttajaperheiden määrässä oli vaihtelevuutta, joten jatkossa Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuolto suuntaa suun terveysneuvontatilaisuuksien järjestämisen tarpeen mukaan kouluille, joissa maahanmuuttajataustaiset opiskelevat ja joista heidät mahdollisesti voidaan tavoittaa vielä paremmin. Kouluille suunnatut suun terveysneuvontatilaisuudet mahdollistavat esityksen pitämisen maahanmuuttajille myös selkosuomeksi, jolloin on mahdollista säästää tulkkaukseen liittyvissä kustannuksissa. Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kotoutumisohjaajat tekevät yhteistyötä myös koulujen kanssa ja levittävät tietoa suun terveysneuvontatilaisuuksien järjestämisen mahdollisuuksista kouluille. Suun terveydenhuolto tulee hyödyntämään jatkossakin maahanmuuttajataustaisten ryhmätilaisuuksiin työstettyjä suun terveysneuvontamateriaaleja ja maahanmuuttajien suun terveysneuvontatilaisuuksien järjestelyihin liittyen on sovittu suun terveydenhuollosta vastuuhenkilö. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Suun terveysneuvontatilaisuuksien järjestäminen vaatii suun terveydenhuollon sekä maahanmuuttajataustaisten kanssa toimivien ammattilaisten välistä yhteistä halua ja aikaa sitoutua maahanmuuttajaperheiden suun terveyden edistämiseen. 

Suun terveysneuvontatilaisuuksia voisi kokeilla järjestää myös etäyhteyksien avulla, jolloin ajankäyttöä on mahdollista tehostaa. Toisaalta lähitapaamisena järjestettävät suun terveysneuvontatilaisuudet mahdollistavat maahanmuuttajaperheiden kanssa paremmin elekielen käyttämisen sekä suun omahoitoon liittyvien tekniikoiden näyttämisen suoraan paikan päällä. Lisäksi lähitapaamiset voivat madaltaa maahanmuuttajataustaisten kynnystä kysyä paikan päällä olevalta suun terveydenhuollon ammattilaiselta suun terveyteen liittyvistä asioista.

Kansikuva
Suunterveys perheissä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä