Toimintamallit

Toimintamallit

Kansikuva, jossa lukee Lakia ja lastensuojelua -keskustelufoorumit
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö

Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin prosessikuvaus lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Tampereella
Toimintamalli
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen
Palvelutarve
Perhepalvelut

Lihavuuden hoitoketju
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto

Ehkäisy ilmaiseksi, seksi turvalliseksi, tule onnelliseksi
Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ennaltaehkäisy
Saatavuus
Saavutettavuus
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Elämänlaatu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Matalan kynnyksen palvelu

Moniammatillinen yhteistyö sotekeskuksessa
Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys

Läheiset puheeksi työkalusarjan kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Omaishoito
Päihdepalvelut
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen

Kuvassa on paulojen ympäröimänä keskellä teksti: Saamen kielten ja kulttuurin verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kulttuurisen tietouden lisääminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tekstin alla on logoja: Tulevaisuuden sote -keskus, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus, sote uudistus.
Toimintamalli
Vähemmistöt
Osaaminen
Asiakaslähtöisyys
Kohtaaminen
Kulttuuri

Janamainen kuvaus prosessista. Janan pisteet ovat: Tietoisuus IPC-N hoidon olemassaolosta, avun tarpeen tunnistaminen, IPC-N-hoitoon hakeutuminen ja IPC-N-hoidon aloittaminen.
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen menetelmä

Myönteiset muistot
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus