IPS Sijoita ja valmenna! -toimintamalli Siun sotessa

IPS -työhönvalmennusta toteutetaan Siun sotessa mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tavoitteena on edistää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työllistymistä, integroida malli osaksi psykiatrista hoitoa ja juurruttaa osaksi mielenterveyspalveluja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IPS Sijoita ja valmenna! -toimintamalli Siun sotessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPS -työhönvalmennusta toteutetaan Siun sotessa mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tavoitteena on edistää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työllistymistä, integroida malli osaksi psykiatrista hoitoa ja juurruttaa osaksi mielenterveyspalveluja. 

Toteutuspaikka
Siun sote, Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Joensuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Videolla kerrotaan IPS -työhönvalmennuksesta Siun sotessa.

Tekijä

Marjo Vallimies

Luotu

27.04.2021

Viimeksi muokattu

29.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

IPS Sijoita ja valmenna hanke Siun sotessa kuvattu tarkemmin tässä Siun soten IPS-hankkeen loppuraportissa.

Toimintaympäristö **

IPS-kehittämishanke toteuttaa kansallisen mielenterveysstrategian työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta. Tuetun työllistymisen IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä (IPS -Individual Placement and Support). Asiakkaan tukena on IPS-työhönvalmentajan lisäksi psykiatrinen hoitotaho. Työhönvalmennus nähdään osana asiakkaan psykiatrista hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa, jossa työhönvalmennuksen ja hoitotahon työn- ja vastuunjako sovittu ja asiakkaalla tiedossa varhaisessa vaiheessa. IPS-toimintamalli on kansainvälisesti tuottanut hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä olivat 18 – 40 vuotiaat joensuulaiset henkilöt , joilla on diagnosoitu psykiatrinen sairaus esimerkiksi:

 • masennus
 • kaksisuuntainen mielialahäiriö
 •  skitsofrenia.

Keskeistä oli, että

 • henkilöllä oli asiakkuus aikuispsykiatrian poliklinikalle tai mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai asiakkuus oli käynnistymässä ja
 • asiakkaalla itsellään on halu työllistyä.

Hankkeen aikainen työhönvalmennus kohdentui erilaisissa tilanteissa oleville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille:

 • työssä olevat 
 • työttömänä olevat 
 • määräaikaisella eläkkeellä olevat (kuntoutustuki) 
 • osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat 
 • työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 
 • sairauslomalla olevat (huomioitava tällöin, että nopea työhön sijoittuminen ei sairauslomalla ole mahdollista)

Kehittämistyön aikana asiakaskokemustietoa kerättiin palvelussa olevilta asiakkailta.
Toimintamallin kehittämistyössä mukana oli jatkuvasti myös kokemusasiantuntija, jonka osaamista hyödynnettiin mm. vertaisryhmän ohjauksessa, seminaareissa ja ohjausryhmässä

Hankkeen jälkeen toiminnan juurtuessa osaksi Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaa toimintaa kohderyhmän diagnoosi- ja ikärajat poistuivat ja palvelu kohdentuu jatkossa kaikenikäisille henkilöille.

Esimerkki IPS-asiakkaan verkostosta ja toimijoiden rooleista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

IPS työhönvalmennuksen toimintamalli ja juurtuminen Siun sotessa kuvattu tarkemmin "IPS maakunnallinen toimintamalli Siun sotessa".

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkaiden eteneminen hankkeen aikana:

•Yhteistyösopimuksia hankkeen aikana aluksi kahdella ja myöhemmin kolmella työhönvalmentajalla oli yhteensä 63  (6/2023). Asiakasprosessit jatkuvat palvelun siirtyessä osaksi Siun soten mielenterveys ja päihdepalveluiden omaa toimintaa.

•Etenemisaste oli noin 60 %, valmennettavia on edennyt joko töihin tai opintoihin ja esimerkiksi kaksi henkilöä on tehnyt maisterin tutkinnon loppuun

•Siun soten IPS:ssä on työllistynyt noin 35% valmennettavista (vrt. kansainvälisesti 37 %). Työsuhteessa hankkeen päättyessä on 18 hlöä. Työllistyneitä yhteensä koko hankkeen ajalta 21 henkilöä ja työsuhteita on ollut 30. Koulutukseen on ohjautunut 11 henkilöä

 

Toimeenpanon laatuarviointi tuki kehittämistyötä:

•Siun soten IPS työhönvalmennuksen toimeenpanon laatua arvioitiin Kuntoutussäätiön toimesta 14-15.3.2023 

•Arvioinnissa verrattiin Siun soten IPS-mallin toteutusta IPS-mallin valtakunnallisiin laatukriteereihin arviointihetkellä.

•Arviointi osoitti palvelun toteutuksen noudattavan IPS-toimintamallin laatukriteeristöä. Palvelu toteutuu IPS-mallin mukaisesti hyvällä tasolla 113/125. 

•Aiemman arvioinnin pisteytys syksyllä 2022 oli 89/125, josta saadun palautteen pohjalta Siun soten toimintamallia jatkokehitettiin paremmin vastaamaan laatukriteereitä.

•Keväällä 2023 toteutetussa arvioinnissa saatiin suositus laatia kirjallinen toimintasuunnitelma toimeenpanon laadun kehittämiseksi ja toimintasuunnitelman toteutumisen seuraamiseksi. Kevään 2023 aikana tuotettiin jatkotyöskentelyn tueksi Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalveluihin tietopaketti "IPS toimintamalli Siun sotessa". Tietopakettiin koottiin mm. työhönvalmennuksen prosessikuvaus sekä toimintamallin laajentamiseen liittyvä kokonaisuus. Siihen lisättiin myös ohjeistus laatuarviointiin valmistautumisesta jatkossa sekä pohdintaa asiakaskohderyhmästä Siun soten alueella. 

• Keväällä 2023 toteutetussa laatuarvioinnissa todettiin, että ”Siun Soten hankkeessa erityismaininnan ansaitsee yhteistyö työllisyyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Joensuun kaupungin Luotsi-hankkeessa on koottu toimijat yhteen, ja IPS-hanke toimii yhtenä palveluna. Yhteistyöverkostot ja yhteydet asiakkaiden auttamiseksi ovat tiiviit ja toimivat.”

Keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että IPS-Sijoita ja valmenna työhönvalmennuspalvelu juurtui osaksi Siun soten palveluvalikkoa ja jatkuu syksyllä 2023 Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluiden omana toimintana. Palvelu laajentuu koskemaan kaikenikäisiä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, joilla on asiakkuus  Siun soten aikuispsykiatrian poliklinikalle tai mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai asiakkuus on käynnistymässä, asiakkaalla itsellään on halu työllistyä, mutta hän tarvitsee työllistymisen tuekseen vahvan tuen työhönvalmennuspalvelun. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

IPS laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalvelu soveltuu hyvin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työllistymisen tueksi. Palvelun toimintatapaa voidaan soveltaa myös muiden vahvan tuen työhönvalmennuksesta hyötyvien henkilöiden palveluissa kuten esimerkiksi kehitysvammapalveluissa. Vaikuttavan ja tuloksellisen palvelun takaamiseksi on pyrittävä noudattamaan laatukriteeristöä tarkalla tasolla ja kehitettävä toimintamallia kohti niitä.

Kansikuva
Oikeus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä mielenterveyden häiriö ole este työnteolle. Mielekäs ja soveltuva työ tukee hyvinvointia ja kuntoutumista.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä