Arkeen Voimaa -toimintamallin (ArVo) toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen harjoitteleminen käytännössä ja vertaisuus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmätoimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa -toimintamallin (ArVo) toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen harjoitteleminen käytännössä ja vertaisuus.

Toteutuspaikka
Arkeen Voimaa -toimintaa toteutetaan tällä hetkellä yli 20 eri kaupungissa ja kunnassa.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Muu rahoittaja
Liitteet ja linkit

Tekijä

Riikka Haumo

Luotu

29.04.2020

Viimeksi muokattu

24.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä, osana laajaa tutkimushanketta. Tällöin havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaiden kokemista oireista ovat sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus ja fyysiset rajoitteet. Näillä oireilla on taipumus tehdä arkeen kielteisten vaikutusten kehä, joka vaikuttaa hyvinvointiin.

ArVo-toimintamalli tarjoaa itsehoidon työkaluja tämän oireiden kehän katkaisemiseksi. Toimintamalli on käytössä jokaisella maailman mantereella. Suomessa toimintaa on ollut vuodesta 2012 lähtien.

Seuraavat oireet seuraavat usein toisiaan kehämäisesti: kipu, stressi, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitukset.

Toimintaympäristö **

Kuntalainen voi kohdata erilaisia arjen haasteita. Kunnan terveys- ja hyvinvointipalveluista hän voi saada ammatillista tukea ja ohjeita omahoitoon. Palveluohjauksen kautta hänet voidaan tarvittaessa ohjata edelleen Arkeen Voimaa -ryhmään. Ryhmän aikana ja sen jälkeen tukea voi saada läheisiltä, kunnan hyvinvointipalveluista, yksityisiltä palveluntarjoajilta sekä kolmannelta ja neljänneltä sektorilta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Arkeen Voimaa -ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai muu arjen sujuvuuteen vaikuttava pitkäaikainen haitta. Ryhmään voivat osallistua mm. monisairaat, paljon palveluita käyttävät, päihde- ja mielenterveysasiakkaat, sairautensa jatkuvaan hoitamiseen väsyneet, harvinaista sairautta sairastavat, pitkäaikaistyöttömät, yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat. Ryhmään voi osallistua myös omaishoitajat.

Arkeen Voimaa –ryhmät toimivat pitkäaikaissairaan itsehoidon tukena sekä pitkäaikaiseen haasteeseen jumittuneen henkilön arjen tukena akuutin vaiheen jälkeen. ArVo -ryhmät eivät korvaa muita esim. ammattilaisten vetämiä sairauskohtaisia ryhmiä. ArVo- ryhmästä voi päinvastoin saada innostusta osallistua jatkossa myös muiden ryhmien toimintaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmätapaaminen sisältää toimintasuunnitelman läpikäymisen ja palautteen, yhteensä 2-6 käsiteltävää aihetta, kahvituksen ja vapaata keskustelua, uuden toimintasuunnitelman laatimisen sekä kotitehtävät. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa terveyttä edistävät elämäntavat, ajatuksen uudelleen suuntaaminen, vuorovaikutustaidot, tunteiden käsittely ja lääkkeiden käyttö.

ARVO-RYHMÄÄN OSALLISTUMISEN MYÖTÄ SINULLA ON MAHDOLLISUUS...

  • Tulla kuulluksi ja nähdyksi
  • Kohentaa terveyttä ja elämänlaatua
  • Lisätä oireiden hallintaa
  • Parantaa arjessa selviytymistä
  • Parantaa yhteistyötaitoja terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa
  • Vähentää terveyspalveluiden käyttöä
  • Lisätä arkiliikuntaa ja oppia lisää terveyttä edistävästä ruokailusta

Positiiviset vaikutukset voivat pysyä yllä jopa kaksi vuotta.

Toiminnan vaikuttavuus on todistettu useissa tutkimuksissa!

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, luottamukseen omasta selviytymisestä (minäpystyvyys) sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen. Ryhmän käyneiden arkipärjääminen,elämänlaatu ja itsekoettu terveys kohentuivat huomattavasti. Osallistujien oli helpompi hallita omaa kipua ja uupumusta itsehoidon keinoin.

Ryhmän käyneiden omaishoitajien jaksaminen koheni selvästi. Ryhmäläisten terveyspalveluiden käyttö väheni. Ryhmän käyneiden vastuunotto omasta hyvinvoinnista lisääntyy ja voimaantuminen kestää parhaimmillaan jopa kaksi vuotta.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ryhmän käyneet voivat halutessaan kouluttautua Arkeen Voimaa -ohjaajiksi . Heiltä ei edellytetä ammatillista taustaa tai aiempaa ohjaajakokemusta. Ohjaajalla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen taito. Koulutus kestää neljä päivää (2+2).

Kansikuva
kuvassa puu

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Itsehoito Elämänlaatu Pitkäaikaissairaat Vertaistuki Tukihenkilötoiminta

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ikäihmiset Työikäiset