Asiakasvastaava -toimintamalli on suunniteltu perusterveydenhuollon moniammatilliseen vastaanottotoimintaan tukemaan asiakkaan asioiden hoitamista. Asiakasvastaavaksi nimetään henkilö, joka ydinosaamisesta on asiakkaan tilanteessa eniten hyötyä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaava -toimintamalli / Kainuu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvastaava -toimintamalli on suunniteltu perusterveydenhuollon moniammatilliseen vastaanottotoimintaan tukemaan asiakkaan asioiden hoitamista. Asiakasvastaavaksi nimetään henkilö, joka ydinosaamisesta on asiakkaan tilanteessa eniten hyötyä.

Toteutuspaikka
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä perusterveydenhuollossa
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kati Nevalainen

Luotu

04.06.2021

Viimeksi muokattu

27.08.2021
Ratkaisun perusidea **

Tarkentuu syksyn 2021 kuluessa.

Toimintaympäristö **

Kainuussa on seitsemän kuntaa, joista kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa Kainuun sote –kuntayhtymä. Kainuun soten alueella asuu noin 72000 asukasta, joista noin puolet luetaan mukaan työvoimaan.

Terveyskeskuspalveluihin pääsy on ollut haasteellista heikon lääkäritilanteen ja hoitajien sijasten saannin vuoksi, johon etsitään ratkaisuita myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeiden kautta.

Kainuun väestö vähenee reilut 12 % vuoteen 2030 mennessä ja säilyy iäkkäänä. Väestön sairastavuus on maan neljänneksi suurinta ja kuntakohtaiset erot ovat suuria.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus väestöstä on maan suurin ja väestöllinen huoltosuhde on maan neljänneksi suurin. (THL:n arviointiraportti 2019)

Kainuun alueen haasteet ovat moniulotteisia: työvoiman saatavuuden näkökulmasta lasten ja nuorten ikäryhmät ovat pieniä, ikääntyminen pienentää työvoimaa ja ennen aikaisesti eläkkeellä olevien joukko on suuri.

Vaikka Kainuun alueen työllisyys on parantunut viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta edelleen siinä tulee esille rakenteellisen työllisyyden ja työttömyyden vinoumat.

Kainuussa helmikuun 2021 tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömyys on ollut korona-aikana kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kuukauden lopussa 813 ja yli kaksi vuotta työttömänä olleita 305.

Kainuussa osatyökykyisiä on arviolta 750, jotka tarvitsevat usein moniammatillisia ja monialaisia palveluja. Asiakasvastaava -toimintamallin avulla asiakasta voidaan tukea hänen palvelupolullaan entistä paremmin. Asiakasvastaava-toimintamalli liittyy vahvasti  työkyvyn tuen -toimintamalliin. Asiakkuusvastaava voi konsultoida tiimiä tarpeen mukaan ja tukea asiakasta asiakaslähtöisesti. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on työkyvyn tuen piirissä toimivat ammattilaiset sekä noin 750 osatyökykyistä työnhakijaa Kainuussa, jotka tarvitsevat moniammatillisia ja monialaisia palveluita.

Asiakaskokemuskyselyn perusteella saadaan tietoa asiakkaan kokemuksista palveluista. Lisäksi monialainen verkostotyö lisää asiakasymmärrystä sekä yhteiset koulutukset.

Asiakkaan osallistamista tuetaan vastaanottokäynneillä ja verkostotyössä, jolloin asiakas tietää mahdollisuuksistaan ja tekee itse valinnat palveluista, joihin hän osallistuu. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tarkentuu syksyn 2021 kuluessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tarkentuu syksyn 2021 kuluessa.

Kansikuva
Asiakasvastaavamalli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Monialaisuus Moniammatillisuus Asiakaslähtöisyys Asiakas- ja palveluohjaus Yhteistyö

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat Työttömät