BDI ja AUDIT systemaattisella käytöllä voidaan tunnistaa ja ehkäistä mielenterveyteen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toteutuspaikkana on perusterveydenhuollon avosairaahoidon vastaanotto. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
BDI ja AUDIT -varhaisen tunnistamisen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

BDI ja AUDIT systemaattisella käytöllä voidaan tunnistaa ja ehkäistä mielenterveyteen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toteutuspaikkana on perusterveydenhuollon avosairaahoidon vastaanotto. 

Toteutuspaikka
Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

20.12.2022

Viimeksi muokattu

20.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Tunnistetaan mielenterveys- ja alkoholiongelmat varhaisessa vaiheessa, kun asiakas hakeutuu mihin tahansa avosairaanhoidon palveluun.

Toimintaympäristö **

Kansallinen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteena (vuosille 2020–2030) on ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa näyttöön ja tutkimukseen perustuvia edistäviä, ehkäiseviä, hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä.

Päihde- ja riippuvuusstrategian yhteisiä suuntaviivoja vuoteen 2030 tavoitteena on vahvistaa alkoholin riskikäytön varhaista tunnistamista, vähentämisen ja lopettamisen tukea sekä hoitoon motivointia huomioiden asia laajasti eri palveluissa.

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen tavoitteena on siirtää painotusta raskaista palveluista ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä avosairaanhoidon täysi-ikäiset asiakkaat. Asiakkaita on informoitu vastaanotolla käynnissä olevasta toimintamallin pilotista ennen lomakkeiden täyttämistä. Asiakkaille on myös kerrottu varhaisen tunnistamisen tärkeydestä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia on tarkoistus toteuttaa olemassa olevilla resursseilla. Työntekijöitä tulee ohjeistaa BDI ja AUDIT -lomakkeiden täyttämisestä ja tulosten tulkinnasta. Työntekijöillä tulee olla toimintaohjeet, miten asiakas tarvittaessa ohjataan jatkohoitoon, itsehoitoon tai lääkärin vastaanotolle. 

Toimintamalli tulee olla kirjattuna rakenteisiin, jotta se vakiintuisi ja juurtuisi toimintaan. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tähän mennessä kokemukset ovat olleet hyviä. Asiakkaat ovat ottaneet toimintamallin hyvin vastaan, ja työntekijät ovat kokeneet lomakkeiden käytön helppona. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa kaikille hyvinvointialueiden terveyden- ja sosiaalihuollon täysi-ikäisille asiakkaille. 

Kansikuva
BDI ja Audit -varhaisen tunnistamisen tukena.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed