BDI- ja AUDIT-lomakkeiden systemaattisella käytöllä voidaan tunnistaa ja ehkäistä mielenterveyteen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
BDI ja AUDIT -varhaisen tunnistamisen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

BDI- ja AUDIT-lomakkeiden systemaattisella käytöllä voidaan tunnistaa ja ehkäistä mielenterveyteen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toteutuspaikka
Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

20.12.2022

Viimeksi muokattu

05.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Tunnistetaan mielenterveys- ja alkoholiongelmat varhaisessa vaiheessa, kun asiakas hakeutuu mihin tahansa avosairaanhoidon palveluun. Pilotti oli toiminnassa 11/2022-1/2023. Tulevaisuudessa toiminta olisi tärkeää saada juurrutettua osaksi koko hyvinvointialueen toimintaa, mutta tämä edellyttää systemaattisempaa koulutusta, tiedottamista ja johdon sitoutumista sekä yhteistyötä eri tahojen kesken.

Toimintaympäristö **

Kansallinen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteena (vuosille 2020–2030) on ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa näyttöön ja tutkimukseen perustuvia edistäviä, ehkäiseviä, hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä.

Päihde- ja riippuvuusstrategian yhteisiä suuntaviivoja vuoteen 2030 tavoitteena on vahvistaa alkoholin riskikäytön varhaista tunnistamista, vähentämisen ja lopettamisen tukea sekä hoitoon motivointia huomioiden asia laajasti eri palveluissa.

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen tavoitteena on siirtää painotusta raskaista palveluista ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä avosairaanhoidon täysi-ikäiset asiakkaat. 

Asiakkaita on informoitu vastaanotolla käynnissä olevasta toimintamallin pilotista ennen lomakkeiden täyttämistä. Asiakkaille on myös kerrottu varhaisen tunnistamisen tärkeydestä. Pilotin aikana asiakkailta kysyttiin vapaamuotoisesti puheeksi ottamisen aiheuttamista ajatuksista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia toteutetaan olemassa olevilla resursseilla. Työntekijöitä tulee ohjeistaa BDI- ja AUDIT -lomakkeiden täyttämisestä ja tulosten tulkinnasta. Työntekijöillä tulee olla toimintaohjeet, miten asiakas tarvittaessa ohjataan jatkohoitoon, itsehoitoon tai lääkärin vastaanotolle. 

Käyttöön voi ottaa myös muita lomakkeita, tärkeintä on, että työntekijöillä on ohjeet lomakkeiden käyttöön ja esimerkiksi selkeät kirjaamis- ja tilastointiohjeet potilastietojärjestelmään kirjaamista varten.

Mielenterveys- ja päihdeongelmiin kaivataan usein lisätietoa ja esimerkiksi koulutusta liittyen kohtaamiseen. Tämä tulee huomioida tulevaisuudessa, jos toimintamalli halutaan saada juurtumaan.

Toimintamalli tulee olla kirjattuna rakenteisiin, jotta varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto olisi tulevaisuudessa osa toimintaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilotti oli toiminnassa 11/2022-1/2023. Kokemukset olivat hyviä. Asiakkaat ottivat toimintamallin hyvin vastaan, ja työntekijät kokivat lomakkeiden käytön helppona. Tärkeänä koettiin selkeät toimintamallit siihen, miten toimitaan esimerkiksi korkeiden BDI-pisteiden kohdalla.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa kaikille hyvinvointialueiden terveyden- ja sosiaalihuollon täysi-ikäisille asiakkaille. 

Kansikuva
BDI ja Audit -varhaisen tunnistamisen tukena.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis