Digineuvola - digikurssi ruoka-avun ja päiväkeskustoiminnan yhteyteen

Digineuvolan tarkoituksena on viedä tietokoneet ja digikurssi sellaisiin yhteisöihin, joissa muutoin ei olisi mahdollista kurssia järjestää. Kurssi on tarkoitettu vähävaraisille, yhteisöruokailuiden ja ruoka-avun kävijöille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digineuvola - digikurssi ruoka-avun ja päiväkeskustoiminnan yhteyteen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digineuvolan tarkoituksena on viedä tietokoneet ja digikurssi sellaisiin yhteisöihin, joissa muutoin ei olisi mahdollista kurssia järjestää. Kurssi on tarkoitettu vähävaraisille, yhteisöruokailuiden ja ruoka-avun kävijöille. 

Toteutuspaikka
ViaDia Espoo, Kivenkolo Espoo, Kriminaalihuollon tukisäätiö: Raittila.
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Piia Niilola

Luotu

01.12.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Digineuvola toteutuu kolmen kerran intensiivisen kurssitapaamisen muodossa, jossa jokainen tapaaminen on kestoltaan n. 2-3h. Aikaa on siis hyvä varata 2 tuntia per kurssikerta yhteiseen työskentelyyn, sekä ylimääräinen tunti yksilöllisempiin digitukiasioihin. Kurssin toteutuksesta sovitaan hyvissä ajoin totetuspaikan kanssa, ja tässä samalla suunnitellaan kurssin markkinointi. Mainoksiin liitetään tieto, että kurssilaiset voivat olla suoraan yhteydessä järjestäjiin tai välittää toiveensa sisällöistä toteutuspaikan henkilökunnan kautta.

Digineuvolaan voi osallistua oman laitteen kanssa, jolloin laitteen päivityksestä ja huoltamisesta tulee tutumpaa – tai mikäli laitetta ei ole, saa laitteen Digineuvolan ajaksi lainaan järjestäjiltä. Kurssin päätyttyä laitteen saa pitää omanaan. Tarkoituksena on siis mahdollistaa tietokoneen käyttö sellaisille ihmisille, joilla muutoin ei ole varaa oman laitteen hankintaan.

Kurssilla läpikäytäviä asioita tyypillisimmin ovat sähköpostin käyttö, asiointipalvelut ja sähköinen tunnistatuminen, sosiaalinen media ja sen eri kanavat, viihde-ja lehdet, oman alueen vapaa-ajan harrastukset, kuvien käsittely ja tallentaminen. Kurssilla tarkoitus on, että keskitytään ja paneudutaan niihin teemoihin joita kurssilaisilta itseltään syntyy. On tärkeää huomata että yhden ohjaajan ohjaamana kurssille mahtuu maksimissaan kuusi osallistujaa, jotta ohjausta voidaan toteuttaa riittävän yksilöllisellä tasolla – mikäli kurssilla on täysin aloittelijoita,  voidaan miettiä pienempää osallistujamäärää.

Kurssin tapaamiskertojen on hyvä kulkea kolmen sarjoissa: jos kurssille toivotaan jatkoa, voidaan sopia kolmen kerran uusi jakso. Näin pystytään pitämään kurssit riittävän lyhyenä sekä tarpeen mukaan mahdollistamaan uusien kurssilaisten osallistuminen. Periaatteena pidetään, että kurssille osallistuvat ovat sellaisia henkilöitä, jotka muutoin eivät osallistuisi esimerkiksi kirjaston järjestämille opastuksille tai muutoin kokevat osallistumisen vaikeaksi. Erityistä ymmärrystä kannattaa olla  oppimis- ja kielihaasteiden osalta, päihde-ja mielenterveyden haasteiden sekä hahmottamisen ongelmien osalta.

 

Toimintaympäristö **

Digitalisaatio ajaa palvelut yhä voimakkaammin verkkoon, tietokoneella hoidettavaksi. Asiointi on siirtynyt sähköiseen muotoon. Viihde, vapaa-aika ja ihmissuhteet rakentuvat myös digitaalisten yhteyksien avulla. Siksi jokaiselle kansalaiselle on tärkeä olla myös digikansalainen ja digitaalisesti osallinen yhteiskunnasta. Siksi ruoka-avun ja päivätoiminnan äärelle täytyy tuoda digitukea, koulutusta ja laitteita. 

Digineuvola-toimintaa on kokeiltu ruoka-apu ja päiväkeskustoiminnan yhteydessä, Espoossa. Toiminnan tarkoituksena on tuoda vähävaraisille ja heikossa asemassa oleville mahdollisuus oman laitteen hankintaan sekä tutustuttaa tietokoneen käyttöön. Kävijät ovat olleet päivätoiminnan ja ruoka-avun asiakkaita, joilla taustalla on erilaisia toimeentuloon ja arjen sujuvuuteen liittyviä haasteita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat olleet vähävaraiset, toimeentulonsa kanssa kamppailevat ihmiset joilla ei ole varaa tai taitoa oman laitteen hankintaan. Asiakkaat ovat itse saaneet määritellä tarpeensa ja Digineuvolan tehtävänä on auttaa ja tukea heitä eteenpäin digikansalaisuuden polulla. (tässä yhteydessä käsitteenä asiakkaat, muuttuu myöhemmin käsitteeksi kurssilaiset)

Digineuvolan toiminta-ajat sovitaan aina yhdessä toteutusjärjestön kanssa: näin toiminta otetaan osaksi viikko-ohjelmaa. Asiakkaat saavat alusta asti pyytää, toivoa ja ehdottaa neuvolassa läpikäytäviä aiheita – jo ennen kurssin alkua. Toteutusjärjestön henkilökunta välittää etukäteistoiveet kurssin järjestäjille ja asiakkaita rohkaistaan myös itse olemaan yhteydessä Digineuvolan ohjaajiin. Asiakkaat voivat tuoda mukanaan oman laitteensa tai osallistua kurssille Digineuvolan laitteella, joka kurssin lopuksi luovutetaan hänelle omaksi. Kurssin sisällöt rakentuvat täysin osallistujien taitotasojen ja toiveiden mukaisesti: kurssi voidaan järjestää tematoituna täysin vasta-alkajalle tai sitten henkilöille, joilla on jo jonkin verran kokemusta koneen käyttämisestä. Myös mm. ohjelmoinnin perusteisiin voidaan jossain neuvolassa tutustua – aloitteet sisältöön tulevat siis täysin kurssin kävijöitä, kun teema pysyy digituen parissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Kannattaa toteuttaa kurssit mahdollisimman kattavasti verkostoyhteistyötä hyväksikäyttäen: kun alkukurssi on suoritettu, tietää minne ohjata asiakkaita jatkossa
  • Sopikaa kumppanin kanssa, mitä väylää pitkin asiakkaiden toiveita otetaan vastaan, jotta ne tulee kirjattua selkeästi esiin ja välitettyä!
  • Kurssin päätteeksi voidaan sopia ylläpitäviä digitukipäivystyksiä tai aktivoida kurssilaisista joku digisanansaattajaksi: hän voi pyytää apua ja tukea, ohjata muita- miten ikinä sovittekaan
  • Digineuvola on ikään kuin varmpaiden kastamista kylmään veteen: tutustutaan johinkin uuteen, uimaan oppii myöhemmin.
  • Kaikki toiminta on sovellettavissa ja jatkettavissa syntyvien tarpeiden myötä
  • Järjestäjän ei kannata hämmästyä, jos nälkä kasvaa kurssilaisilla syödessä! Voitte siis suunnitella yhdessä juuri teille ja kumppanuuspaikalle sopivaa digitukea, digitukipäivystystä tai digitukiverkostoon liittymistä.
Kansikuva
Kuvassa teksti  Digineuvola, piirrretty kuva: käsi pitelee älypuhelinta. Lisäksi Sininauhaliitto-logo ja teksti, sekä #digiosallisuus.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Digitaaliset palvelut Järjestöt Pitkäaikaistyöttömyys Elinikäinen oppiminen

Ilmiöt

Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät