Hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-pohjanmaalla on yhtenäinen hoidon tarpeen arvioinnin toimintamalli, kansallista ohjetta noudattaen. Alueellamme on vahva hoidon tarpeen arviointi-osaaminen ja foorumi hoidon tarpeen arvioinnin kehittämiselle. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-pohjanmaalla on yhtenäinen hoidon tarpeen arvioinnin toimintamalli, kansallista ohjetta noudattaen. Alueellamme on vahva hoidon tarpeen arviointi-osaaminen ja foorumi hoidon tarpeen arvioinnin kehittämiselle. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jaana Nyström

Luotu

08.03.2023

Viimeksi muokattu

12.01.2024
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on Etelä-Pohjanmaan yhtenäinen hoidon tarpeen arvioinnin toimintamalli, kansallista ohjetta noudattaen ja  että, alueellamme on vahva hoidon tarpeen arviointi-osaaminen ja foorumi hoidon tarpeen arvioinnin kehittämiselle.

Toimintamallin tarkoituksena on hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen, arviointi, yhdenmukaistaminen ja jalkauttaminen, sekä kiireellisissä että kiireettömissä asioissa.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä keväällä 2022 tehty kartoitus osoitti, että Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on pirstaleinen käyttö hoidon tarpeen arvioinnin ohjeistuksissa ja toteutuksessa. Tältä pohjalta nousi toive hoidon tarpeen arvioinnin  ohjeiden selkeyttämisestä ja yhtenäistämisestä koko maakuntaa koskien. Lisäksi nousi tarve ammatillisen koulutuksen ja toimintatapojen yhtenäistämiselle.

Asukkaita Etelä-Pohjanmaalla on noin 190 000 ja väestö on keskimääräistä iäkkäämpää ja sairaampaa kuin muualla Suomessa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on kahdeksan sote-keskusta, joiden yhteydessä toimii kiireetön  sekä kiire vastaanottotoiminta ja lisäksi alueella on yksi yhteispäivystys, joka palvelee koko hyvinvointialuetta.   

Potilasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä  palveluiden monipuolistuminen vaikuttavat kasvavassa määrin palveluiden hallitsemattomaan ruuhkautumiseen niin kiirevastaanotoilla kuin yhteispäivystyksessä. Päivystysasetuksen tiukentuminen vuonna 2017 lisäsi tarvetta selkeyttää ja yhdenmukaistaa hoidon tarpeen arviointia Etelä-Pohjanmaan kiirevastaanotoilla ja yhteispäivystyksessä.

Hoidon tarpeen arvioinnin kehittämistyöllä on tarkoitus vastata palvelujen oikea aikaisuuteen ja saavutettavuuteen.

  

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kaikki ne terveydenhuollon ammattilaiset Etelä-Pohjanmaalta, jotka työskentelevät terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnin parissa. Hoidon tarpeen arviointi koskettaa jokaista Etelä-Pohjalaista asukasta joka hakeutuu terveydenhuollon piiriin päivystys-,kiire tai kiireettömän asian kanssa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueen lähiterveyspalvelujen ja 24/7 -palvelut ja sitä tukevien palvelujen johto ja ammattilaiset ovat tiiviissä vuoropuhelussa ja sitoutuneet palvelusisältöjen yhtenäistämiseen jatkossakin. 

Kansikuva
hta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä