eKonsultaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta voi konsultoida videoyhteydellä erikoissairaanhoidon ammattilaista jo asiakkaan vastaanoton aikana. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
HUS eKonsultaatio
Toimintamallin lyhyt kuvaus

eKonsultaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta voi konsultoida videoyhteydellä erikoissairaanhoidon ammattilaista jo asiakkaan vastaanoton aikana. 

 

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään HUS-alueella yhteistyössä HUSin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Uusimaa
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit
eKonsultaatiot käyttäjien näkökulmasta

Luotu

10.03.2023

Viimeksi muokattu

10.03.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

eKonsultaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta voi konsultoida erikoissairaanhoidon ammattilaista jo asiakkaan vastaanoton aikana. Saman vastaanottokäynnin aikana saadaan erikoissairaanhoidon arvio asiakkaan tilanteeseen. eKonsultaatiossa hyödynnetään video-, ääni-, mobiili- ja chat-yhteyksiä, ja eri tiedostomuotojen jako on mahdollista.

eKonsultaatiot mahdollistavat uudella tavalla asiakkaan läsnäolon konsultaatiotilanteessa. Asiakas tulee kuulluksi ja on aktiivinen osapuoli hoitosuunnitelman rakentamisessa. Kuvayhteyden avulla myös statuslöydösten esittäminen helpottuu. Perusterveydenhuollolle eKonsultaatiot tarjoavat tukea päivittäiseen työhön ja kehittävät osaamista. Varhainen diagnostiikka hyödyttää myös erikoissairaanhoitoa ja vähentää lähetteiden käsittelyä.

Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa. Samalla edistetään yhteisiä käytäntöjä asiakkaidemme hoidossa.

Toimintaympäristö **
 • Digitaalinen alusta konsultaatioiden toteuttamiseksi auttaa laajan alueen  toimijoita rakentamaan yhteisiä käytänteitä asiakkaiden ja potilaiden hoidossa yli organisaatiorajojen.
 • Toimintamalli mahdollistaa laajan ammattilaisosaamisen hyödyntämisen asiakkaan/potilaan tai hoitavan ammattilaisen maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tukee asiakkaiden/potilaiden yhdenvertaista hoidon tarpeen arviointia.
 • eKonsultaatioiden avulla voidaan tukea eri ammattiryhmien tietotaidon kehittymistä, kun erikoisalan konsultin saa matalalla kynnyksellä keskustelemaan yhdessä yhteisen asiakkaan/potilaan tilanteesta.
 • Tehokas toimintamalli säästää potilaiden ja ammattilaisten aikaa, kun niin sanottujen turhien lähetteiden, lähetekäsittelyn ja palautuvien lähetteiden määrä vähenee. Toiminta auttaa pääsemään nopeampaan diagnosointiin ja hoidon suunnitteluun, mikä säästää myös yhteiskunnan varoja.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Säännölliset käyttäjäkyselyt
 • Yhteinen työryhmä ja erilaiset verkostot
 • Osallistaminen toiminnan kehittämisessä
 • Kertaalleen tehty asiakas/potilas kysely, nähdään tarpeellisena hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi asiakasraateja.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Toiminta on toteutettu re-allokoimalla olemassa olevia resursseja, eKonsultaatioiden tuottaminen erikoissairaanhoidosta on vaatinut kunkin erikoisalan toiminnan muutosta ja johdon sitoutumista muutokseen.
 • Kokoaikainen projektipäällikkö HUSissa
 • Toimialojen käyttöönoton tukeminen ja tekninen valmistelu (HUS Tietohallinto tukena)
 • Säännölliset koulutukset/infot kaikille käyttäjille ja kiinnostuneille
 • Jatkuva viestintä
 • Matalan kynnyksen pilotointi
 • Palvelun alkutaipaleella tukena HUSin integraatiorahoitus
 • Johdon sitoutuminen ja "kapellimestarin" rooli myös hyvinvointialueilla
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • eKonsultaatio palveluita on tällä hetkellä 18 kpl, joista muutama HUSin sisäisiä
 • Uusia toimintamalleja perinteisen terveysasemalta tulevan konsultaation lisäksi muun muassa eVuodeosastokierrot, sosiaalityön eKonsultaatio osana psykiatrian eKonsultaatio valikoimaa, käänteinen eKonsultaatio potilaan siirtyessä jatkohoitoon HUSista muualle ja chat-muotoiset lääketalon konsultaatiot.

Toimintamallin käyttöaste vielä matala, juurruttamistyötä jatketaan. Käyttöastetta ja uusia palveluja lisätään valikoimaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Teknisen ratkaisun kilpailutus ja yhteistyö palveluita tuottavien ammattilaisten kanssa
 • Avoin dialogi hyvinvointialueiden ja erikoissairaanhoidon välillä
 • Vaatii koordinoivan tahon ja johdon sitoutumisen

Sovellettavissa koko sosiaali-ja terveydenhuollon palvelutuotannossa ja tukipalveluissa

 

 1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

  • Toimintamalli tukee palveluketjujen rakentamista ja yhdistää sote-alan toimijoita Uudenmaan alueella unohtamatta asiakaslähtöistä toimintatapaa.
 2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?
  • Toimintamallissa on mukana ammattilaiset ja asiakas/potilas. Asiakas aktiivisessa roolissa hoitonsa suunnittelussa. Vahva oppimisnäkökulma.
 3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?
  • eKonsultaatioilla saadaan välitön yhteys jopa 26 sekunnissa ammattilaisten välille sijainnista riippumatta. Säästetään näin ammattilaisten ja asiakkaan/potilaan aikaa.
  • Potilas keskiössä aktiivisessa roolissa.
Kansikuva
eKonsultaatio

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis