Hyvä arki lapselle -koulutus on suunnattu järjestöissä toimiville vapaaehtoisille. Koulutus perustuu MIELI ry:n ja Lapset puheeksi -lähestymistavan periaatteisiin lasten pärjäävyyden sekä perheiden toimijuuden vahvistamisessa ja suojaavien tekijöiden tunnistamiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvä arki lapselle -koulutus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvä arki lapselle -koulutus on suunnattu järjestöissä toimiville vapaaehtoisille. Koulutus perustuu MIELI ry:n ja Lapset puheeksi -lähestymistavan periaatteisiin lasten pärjäävyyden sekä perheiden toimijuuden vahvistamisessa ja suojaavien tekijöiden tunnistamiseen.

Toteutuspaikka
MIELI ry Suomen Mielenterveys ry
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

27.10.2020

Viimeksi muokattu

15.03.2021
Ratkaisun perusidea **

Hyvä arki lapselle -koulutus on lisäkoulutus vapaaehtoisten koulutuspolulla. Koulutuksen tietopohja perustuu Lapset puheeksi -lähestymistapaan, mikä on tutkitusti vaikuttava vanhemmuuden tuen menetelmä. Keskeisenä tavoitteena on avata universaalin vanhemmuuden käsite ja lisätä valmiuksia tukea, kannustaa ja nähdä perheiden vahvuuksia. Koulutuksessa jaettava Hyvä arki lapselle -lokikirja sisältää keskeiset teemat ja toimii työkirjana. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää keskeisten teemojen näkökulmia omiin vanhemmuuskokemuksiin. Yhteinen kieli ja tavoitteet ammattilaisten ja vapaaehtoisten kesken luo uskottavuutta ja vaikuttavuutta tukitoimintaan.     

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvä arki lapselle -koulutuksen keskeiset teemat ovat ylisukupolvisuus, ymmärrys kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen arjessa, tunteet perheessä, mitä on toimiva arki sekä pärjäävyyden tukeminen.

Koulutuksen käytyään osallistuja

- ymmärtää toimivan arjen merkityksen lasta suojaavana tekijänä

- tietää lokikirjan teemat    

- tiedostaa arjen pienien kohtaamisten, hyvän huomaamisen ja hyvän sanoittamisen merkityksen perheiden pärjäävyyden tukemisessa

- tutkailee omaa suhtautumistaan elinpiirinsä perheisiin ja lapsiin

- suhtautuu perheisiin ja vanhemmuuteen lokeroimatta

 

Kansikuva
Osaava vanhemmuus -hankkeen piirroslogo, missä on purjelaivoja vesistössä ja ruorin kuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Järjestöt Vertais- ja vapaaehtoistyö Kokemusasiantuntijuus Tukihenkilötoiminta Perhepalvelut

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Organisaatiot Perheet