Ikäihmisten kohtaamispaikka on maksuton, sitoutumaton ja esteetön paikka. Tarjolla on mm. vertaistukea, asiantuntijoiden tietoiskuja, palveluohjausta ja erilaista yhteistä toimintaa (esim. jumppia, karaoketansseja ja yhteislaulua) kävijöiden toiveiden mukaisesti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäihmisten kohtaamispaikka, Karhun Kellari
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten kohtaamispaikka on maksuton, sitoutumaton ja esteetön paikka. Tarjolla on mm. vertaistukea, asiantuntijoiden tietoiskuja, palveluohjausta ja erilaista yhteistä toimintaa (esim. jumppia, karaoketansseja ja yhteislaulua) kävijöiden toiveiden mukaisesti.

Toteutuspaikka
Iisalmi, IPK:n Karhun Kellari
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Iisalmi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Marika Lätti

Luotu

17.03.2023

Viimeksi muokattu

17.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisten kohtaamispaikka on maksuton, sitoutumaton ja esteetön paikka. Tarjolla on mm. vertaistukea, asiantuntijoiden tietoiskuja, palveluohjausta, erilaista yhteistä toimintaa (esim. jumppia, karaoketansseja ja yhteislaulua) ja vapaata keskusteluaikaa kävijöiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena oli, että kävijät itse osallistuisivat toiminnan suunnitteluun ja näin vahvistettaisiin heidän osallisuuttansa

Toimintaympäristö **

Toimintamallin kehittämisessä on huomioitu mm. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Lain tarkoituksena on:
1) tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista;
2) parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa;
3) parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää; sekä
4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.

Lisäksi huomioitiin silloisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita järjestävän kuntayhtymän strategia ja hyvinvointisuunnitelma, Covid-19 tilanteen aiheuttamat hyvinvointivajeet, ikäihmisille suunnattu kysely kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseksi ja suorat asiakaspalautteet kävijöiltä.

Toimintamallin kehittämisessä oli ja on edelleen tärkeä huomioida myös fyysisten tilojen toimivuus sekä mahdollinen rahoitus, jolla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus. Tässä toimintamallissa ei ollut varsinaista erillisrahoitusta, mutta kahvitarjoilujen järjestämistä tukivat eri yritykset hyväntekeväisyyden nimissä. Tilan ja palveluvastaavan ajallista resurssia tarjosi IPK. Asiantuntijapalvelua kehittämiseen ja sisällön toteuttamiseen tarjosi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohtaamispaikat ovat suunnattuja kaikille ikäihmisille ja tarvittaessa heidän läheisilleen ja omaishoitajille.

Ennen kohtaamispaikan perustamista oli tehty alustava suppeahko kysely, jossa kartoitettiin tilannetta seuraavilla kysymyskokonaisuuksilla::

  • Millaiseen toimintaan osallistuisit?
  • Olisitko kiinnostunut maksamaan palveluista? Esim. hieronta, jalkahoito, lounas-ruokailu tms
  • Jos olisi käytössä yhteinen kokoontumistila, niin missä toivoisit sen olevan?
  • Esteet osallistumiselle
  • Muut mahdolliset toiveet

Toiminnan aikana kyseltiin avointa palautetta koko ajan ja kerättiin myös kirjallinen, anonyymi palaute kävijöiltä. Palautteen perusteella suunniteltiin mm. seuraavan kauden ohjelmaa. Asiakkaita on osallistettu myös toiminnan sisällön järjestämiseen oman halukkuuden mukaisesti.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Liitteessä kuvataan toimintamallin muodostamista, ketterää kokeilua ja kokemusten kautta toiminnan kehittämistä. Näillä toimenpiteillä ja resursseilla toiminta on saatu jalkautettua ja voidaan puhua vakiintuneesta toiminnasta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokeilun aikana koottiin jatkuvaa suullista palautetta kävijöiltä ja toimijoilta. Palautteen perusteella toimintamallin kokeilulla vahvistettiin osallisuuden kokemusta, parannettiin elämänlaatua ja vähennettiin yksinäisyyden kokemista. Ammattilaisten näkökulmasta tiedottamisen kohdentuminen parantui kohtaamispaikan kautta. Vaikutusten arviointia ei voi tehdä laaja-alaisesti, mutta palaute on ollut kiittävää ja kävijämäärät ovat nousseet koko ajan.

Toiminnan aikana saatu kävijöiden palaute on otettu huomioon myös kuntayhtymän palvelujen kehittämisessä. Sen perusteella on esimerkiksi kehitetty palveluihin ohjautumisen ohjeita.

Kokeilu jää pysyväksi toimintamalliksi, jota kehitetään edelleen. Kokeilun kautta verkostojen monipuolisuus ja monialaisuus vahvistui. Toimijoiden kesken on koottu kehittämistarpeita verkoston vahvistamiseksi edelleen. Myös kävijöiden toiveita  on koottu ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

Yllättävintä oli, kuinka nopeasti toiminta vakiintui ja löysi kävijänsä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on helposti sovellettavissa. Sitä voi muokata tilojen, kohderyhmän ja toiminnan järjestäjien asiantuntijuuden mukaisesti. Toiminta kannattaa aloittaa monialaisesti, jotta eri asiantuntijoita ja osaamista olisi mukana heti alkuvaiheessa. Toiminnan sisältöä ei kannata liikaa suunnitella, vaan reilusti kehittää kävijöiden kanssa yhdessä. Näin lisätään heidän osallisuuttaan ja säästetään omaa resurssia. Yhteistyö on tässäkin voimavara ja kannattaa aina tehdä omannäköistään. 

Kansikuva
Ikäihmisiä istumassa, neulomassa ja juomassa kahvia

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä