Kehitysvammaselvittelyt aikuisille, Sujuvat palvelut -valmennus, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, (RRP, P4, I1)

Kehitysvammaselvittelyihin pääsyn nopeuttaminen aikuisilla, joilla epäillään kehitysvammaa. Tavoitteena on kehitysvammaselvittelyjen aloittaminen nopeammin, selvittelyjen tehostaminen ja sujuvoittaminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kehitysvammaselvittelyt aikuisille, Sujuvat palvelut -valmennus, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitysvammaselvittelyihin pääsyn nopeuttaminen aikuisilla, joilla epäillään kehitysvammaa. Tavoitteena on kehitysvammaselvittelyjen aloittaminen nopeammin, selvittelyjen tehostaminen ja sujuvoittaminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Toteutuspaikka
OYS Konsti , Oulu ja lähikunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Aikuisten kehitysvammaselvittelyjen tavoitteena on, että aikuisen kehitysvammaepäily selvitetään viiveettä ja laadittu kuntotussuunnitelma hyödyttää asiakasta. Aimo aikuisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin projekti pyrkii purkamaan oys Konstin jonoa ja kehittää uusia malleja, joilla aikuisten kehitysvammaselvittelyjä nopeutettaisiin.
Kuvateksti
Aikuisten kehitysvammaselvittelyt AIMO-projektissa. Sujuvat palvelut -valmennuksen päätösposteri.

Tekijä

Sini Sivonen

Luotu

23.01.2024

Viimeksi muokattu

15.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa kehitetään konsultointimalleja, joiden avulla aikuisen kehitysvammaselvittelyt voidaan tehdä siellä, missä hänellä on asiakkkuus jo ennestään. Selvittelyt saadaan siten tehtyä entistä nopeammin. Samalla vältetään päällekkäistä työtä ja asiakkaan siirtämistä yksiköstä toiseen.

Toimintamalli nopeuttaa aikuisten kehitysvammaepäilyn selvittämistä ja soveltuvien etuuksien ja palvelujen järjestämistä. Se poistaa päällekkäistä työtä ja parhaimmillaan vähentää häiriökysyntää sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimintamallissa luodaan konsultointimalleja, joiden avulla OYS Konsti kehitysvammahuoltosta voi saada konsultointi apua kehitysvammaselvittelyyn.

 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) on yksi Suomen 21:sta hyvinvointialueesta. Pohde vastaa noin  416 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Pohde on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista.  Alueella on 30 kuntaa. Työntekijöitä Pohteella on 18 500. 

Pohteen toimintaa ohjaa hyvinvointialuestrategia, jota täydentää Pohteen omat ohjelmat ja suunnitelmat. Pohteen hyvinvointialuestrategian lähtökohdat ovat pohjoispohjalaiset ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa.  Pohjois-Pohjanmaalla ennaltaehkäisy, omatoiminen riskeihin varautuminen, palvelujen vaikuttavuus ja toimivat lähipalvelut ovat lähtökohta sujuvalle arjelle. Toimintojen kehittämisen avulla alueen asiakkaat saavat yhteen sovitettuja, monialaisella yhteistyöllä toteutettuja ja sujuvammin toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat 18 - 35-vuotiaat, joilla epäillään kehitysvammaa ja jotka  on sen vuoksi ohjattu kehitysvammaselvittelyihin OYS Konstiin.

Kehitysvammaselvittelyihin ohjatuilla asiakkailla voi olla ongelmiä opiskeluissa, työllistymisessä ja elämänhallinnassa. Mahdollisen kehitysvamman selvittäminen ja diagnosointi auttavat yleensä  tarvittavien etuuksien saamisessa ja soveltuvan tuen järjestämisessä. Kehitysvammaselvittelyjen viivästyminen aiheuttaa ihmiselle itselleen turhaa epätietoisuutta ja viivästyttää sopivien etuuksien ja palvelujen saamista. 

Kehittämisessä on mukana kehittäjäasiakas, joka on osallistunut myös Sujuvat palvelut -valmennukseen.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt