Lapsiperheiden palvelujärjestelmää uudistetaan tarpeita vastaavaksi verkostoimalla palvelut yhteiseksi kokonaisuudeksi. 

Lähipalveluperiaate: Fyysisiä perhekeskuksia 11 paikkakunnalla sekä reaaliaikaiset sähköiset palvelut = Sähköinen perhekeskus.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keski-Suomen perhekeskustoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheiden palvelujärjestelmää uudistetaan tarpeita vastaavaksi verkostoimalla palvelut yhteiseksi kokonaisuudeksi. 

Lähipalveluperiaate: Fyysisiä perhekeskuksia 11 paikkakunnalla sekä reaaliaikaiset sähköiset palvelut = Sähköinen perhekeskus.

 

 

Toteutuspaikka
Kehittäminen: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma. Toimeenpano: Hv-alueen LNP keskitetyt palvelut, Perhekeskukset: Viitasaari, Laukaa, Äänekoski, Hankasalmi, Jyväskylä, Muurame, Joutsa, Jämsä, Keuruu, Petäjävesi, Uurainen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Anu Piispanen

Luotu

17.02.2023

Viimeksi muokattu

01.12.2023
Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveyskeskusten sekä perhekeskusten palveluilla ja niiden yhteensovittamisella on selkeä lainsäädännöllinen perusta. Perhekeskus on sosiaali- ja terveyspalvelujensa osalta sosiaali- ja terveyskeskuksen osana toimiva toimintayksikkö. Näin ollen lääkäripalvelujen sekä perheiden aikuisen tarvitsemien palvelujen järjestäminen on sujuvampaa. Perhekeskusten kehittäminen perustuu vastaaville periaatteille ja samalle lainsäädännölle kuin sosiaali- ja terveyskeskusten kehittäminen.  (lähde: THL)

Toimintaympäristö on monitasoista: kohtaamispaikat osana perhekeskuksia, perhekeskukset osana sotekeskuksia, palvelut osana kohtaamispaikkoja. 

Keskitetyt palvelut lasten, nuorten ja perheiden vastuualueella, integraation keskipiste

Keski-Suomessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuualueen uusi organisaatio tukee vahvasti lääkäripalveluiden saatavuutta. Perustason palveluiden ja erityistason palveluiden välille on perustettu oma integraatiotyöryhmä. Yhteistyötä tehdään myös laaja-alaisen sotekeskusorganisaation kanssa (esim. vammaispalvelut, aikuissosiaalityö). Perhekeskustoiminta on sijoitettu lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuteen, keskitettyihin palveluihin, uuteen ohjaus- ja koordinaatioyksikköön. Yksikköä johtaa palvelupäällikkö. Yksikössä työskentelee 7 vakituista perhekeskuskoordinaattoria. Perhekeskustoiminnalle on kehitetty uusi alueellinen johtamisen ja koordinaation toimintamalli. Perhekeskusalueet on jaettu neljään kokonaisuuteen: pohjoinen, itäinen, keskinen ja läntinen alue.

Keskitettyjen palveluiden palveluyksikön tehtävänä on palveluohjauksen, konsultoinnin ja palveluketjujen ohjaaminen ja koordinointi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus (Omaks.fi) yhteensovitus palveluihin ja muu hankeyhteistyö sekä perhekeskustoiminnan alueellisen suunnitelman mukainen ohjaus. 

Palveluissa painottuu hyvinvointialueen strategian mukaisesti sotetoimijoiden välinen integraatio, selkeät palveluketjut sekä sujuva yhteistyö kuntien palveluihin (varhaiskasvatus, koulutus, työllisyys ja nuorisopalvelut) ja järjestöjen ja seurakuntien toimintoihin. Hankkeiden tukea hyödynnetään palvelutuotannon uudistamisessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perhekeskustoiminta Keski-Suomessa vastaa pääosin alle 18-vuotiaiden lasten sekä heidän perheidensä tarpeisiin. Huomioidaan samalla tiivis yhteistyö nuorten, nuorten aikuisten ja aikuissosiaalityön kanssa. Perhettä katsotaan aina kokonaisuutena. Perhekeskustoiminnalle on laadittu suuntaa antava osallistamisen suunnitelma, jossa hyödynnetty palvelumuotoilun keinoja. Perheitä osallistetaan koko ajan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Perheet pääsevät osallistumaan sekä välillisesti että välittömästi toiminnan yhteydessä.  Suunnitteilla on yhdenmukaiset palautteenkeruutavat monikanavaisesti. Perhekeskustoiminnasta on tehty esittelyvideo hyvinvointialueen sivuille, jossa vahvasti haetaan asiakasnäkökulmaa. 

Kansikuva
Yhteistyö

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä