Kohti yhtenäistä Seniori-infon neuvontaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Seniori-infon neuvonnan toimintatapojen ja käytänteiden yhtenäistäminen, jotta neuvonnalla on mahdollisuus toimia keskitetysti ja laadukkaasti koko alueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kohti yhtenäistä Seniori-infon neuvontaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seniori-infon neuvonnan toimintatapojen ja käytänteiden yhtenäistäminen, jotta neuvonnalla on mahdollisuus toimia keskitetysti ja laadukkaasti koko alueella.

Toteutuspaikka
Ikääntyneiden palvelut, Seniori-info
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

05.04.2024

Viimeksi muokattu

05.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käynnistämisvaiheessa (12/2022) otettiin käyttöön kaksi Seniori-infon neuvontalinjaa hyvinvointialueella (itä/länsi). Tavoitteena oli turvallinen siirtymä, jossa turvattiin henkilöstölle tarvittava tieto ja työvälineet koko hyvinvointialueen hallintaan.​ 

Itä: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi​

Länsi: Lohja, Vihti, Karkkila, Inkoo, Siuntio, Raasepori, Hanko

Seniori-infon neuvonnan toimintatapojen ja käytänteiden yhtenäistäminen, jotta neuvonnalla on mahdollisuus toimia keskitetysti ja laadukkaasti koko alueella. Seniori-info palvelee alueen ikääntyneitä ja läheisiä 1.12.2023 yhdestä numerosta ja yhdellä sähköpostiosoitteella.​

Toimintaympäristö **

Seniori-Infon tarkoitus on tukea asiakasta arjessa pärjäämisessä ja auttaa koetuissa haasteissa turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Neuvonta hyödyntää monipuolisesti kaikkea palvelujen ja erilaisten vaihtoehtojen tarjonnasta olevaa tietoa. Neuvonnalla on myös portinvartijan rooli; sillä on mahdollisuus vaikuttaa julkisten palvelujen käyttöön ja näin myös koko ikäihmisten palvelujen rakenteeseen. Tämä on merkityksellistä rajallisten resurssien aikana.​

Neuvontalinjoja hoitaa 2 erillistä, alueellista tiimiä. Kahdella tiimillä toimimiseen liittyy riski tiimien toimintatapojen kehittymisestä erilaisiksi. Toiminta on koettu myös muutoin haastavaksi, mm. pienempi tiimeistä on haavoittuvainen sairauspoissaolojen osalta. Seniori-infon työntekijöillä on ollut rajattu pääsy eri potilastietojärjestelmiin ja on tärkeää että jatkossa kaikki järjestelmät olisivat henkilöstön käytössä potilaan tarpeiden arviossa.  ​

Seniori-infon osalta on tunnistettu myös tarve ratkaisukeskeisen työotteen vahvistamiseksi, jotta asiakkaan palvelutarpeen arviointi käynnistyy vahvasti heti ensimmäisessä yhteydenotossa eikä selvittelytyötä siirrettäisi eteenpäin. Epäselvyyttä neuvonnan työn hallitsemiseen tuo myös hyvinvointialueen eri alueiden palveluiden erot.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyneiden neuvonta on tarkoitettu Länsi-Uudenmaan ikääntyneille sekä heidän omaisilleen tai läheisilleen.​

Toimintaa kehitettiin ammattilaisten ja asukkailta tulleiden palautteiden perusteella.​Kohderyhmä huomioitiin erityisesti mahdollisen digitaidottomuuden osalta ja yhtenä tuotoksena toteutui Ikääntyneiden painettu palveluopas, jota jaetaan eri toimipisteissä, niin kunnissa kuin hyvinvointialueen palveluissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Eri käytänteiden tunnistaminen palveluissa

Keskitetty neuvonta aloitti toimintansa 1.12.2023. Hyvinvointialueella on vielä eri käytänteitä eri palveluissa. Näiden yhtenäistyessä ja vakiintuessa, selkeytyy myös neuvonnan työ.​

Henkilöstöresurssi & osaaminen ratkaisun juurruttamisessa

Työmäärä projektin aikana yhteensä 224 htp ja projektin läpiviennissä oli kokoaikainen projektipäällikkö. Projektin läpivienti työllisti erityisesti neuvonnan esihenkilöä sekä sovellustukea eri potilastietojärjestelmien käyttöönoton osalta.​ Suurimman muutoksen ja työmäärän keskellä olivat neuvonnan ammattilaiset, joiden oli tarkoitus ottaa käyttöön eri alueiden aptj:t (yht. 7) sekä lisäksi alueiden muut palvelut. Projektin aikana apt-järjestelmiä päätettiin ottaa käyttöön vain neljä, sekä chatin käyttöönottoa siirrettiin myöhemmäksi. Tällä tavalla saatiin pidettyä kohtuullisena uusien asioiden määrä muutoksessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Neuvonnan tiimi huomasi varsin nopeasti yhdistymisen hyödyt, esim. sairaspoissaolojen kohdalla; haavoittuvuus oli vähentynyt. Lisäksi yhdistyessä on kummallakin tiimillä ollut uutta opittavaa ja tämä tasoittaa aikaisempaa asemaa jossa lännen työntekijät toimivat uudessa tilanteessa verrattuna idän "konkareihin". Neuvonnan työ on yhtenäisempää ja tasalaatuisempaa. Toimintamalleja ja ohjeistuksia on kehitetty ja päivitetty. Lisäksi yhteistyökäytänteitä on solmittu uudessa organisaatiossa.​

Asiakkaille:

  • neuvonnan yhtenäistyminen näkyy varsinkin parempana ruotsinkielen palveluna
  • vasteaika yhteydenottoihin on lyhentynyt, ja asukkailta ei ole tullut lainkaan negatiivista palautetta
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Laaja-alainen yhteistyö avain onnistumiseen

Toiminnan onnistuminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä mm. viestinnän, sovellustuen, it-käyttötuen (ja asiakkaaksi tulon projektin "sähköiset lomakkeet") kanssa sekä riittäviä resursseja yhteistyötahoilta. Sovellustuen ja IT-käyttötuen resurssit eivät vastanneet kehittämistyön tarpeita ja esim. kaikkien suunniteltujen aptj:den käyttöönotto ei onnistunut. Haasteet eivät kuitenkaan heijastuneet asiakkaille.

Hyvä työilmapiiri, vahva osaaminen, avoin keskusteluyhteys tiimissä toimivat voimavaroina

Henkilöstö on sitoutunut työn jatkuvaan kehittämiseen ja projektiryhmänä toimi tiimin koko henkilökunta. Projekti toteutettiin tiimin kanssa tiivisti yhteistyössä ja tarpeita kuunnellen.  ​

Jatkokehitys & mallin soveltaminen

Toiminnan keskittämisen mallia voidaan hyvin soveltaa eri ikäisten palveluiden kehittämisessä.​ 

Seniori-infon neuvonnan kehittämisessä on tulevaisuudessa tarve keskittyä yhteistyöhön neuvonnan läheisten yhteistyökumppaneiden kanssa (asiakasohjaustiimit, kotona asumisen tuki..) sekä visioida neuvonnan tulevaisuutta ikääntyneiden johdon kanssa.​

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis